ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
Tassanee
 • 3 วิดีโอ
 • 5 subscribers
 • 2 playlists

Videos from Tassanee

 • 07:06 การฝึกอบรมลูกเสือสำรอง

  การฝึกอบรมลูกเสือสำรอง

  โดย Tassanee เพิ่มเมื่อ 513 เข้าชม / ชอบ

  การฝึกอบรมเตรีย มลูกเสือสำรอง และลูกเสือสำรอง (Day Camps) โรงเรียนคลองแสน สุข ณค่ายลูกเสือชั่ วคราวโรงเรียนคล องแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง)

  โดดเด่น
 • 06:59 ภาพของหนู

  ภาพของหนู

  โดย Tassanee เพิ่มเมื่อ 467 เข้าชม / ชอบ

  ภาพของหนู เป็นภาพกิจกรรมป ฐมวัย ของนักเรียนโรงเ รียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง) สำนักงานเขตพื้น ทีการศึกษาประถม ศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

  โดดเด่น
 • 03:31 วันวิสาขบูชา

  วันวิสาขบูชา

  โดย Tassanee เพิ่มเมื่อ 287 เข้าชม / ชอบ

  กิจกรรมวันวิสาข บูชา โรงเรียนคลองแสน สุข(สิทธิไชยบำร

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS