ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
KruTuiNui
 • 3 วิดีโอ
 • 2 subscribers
 • 2 playlists
ครูนุ้ย ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้ว ยปลาหลด สพป.ตาก เขต 2
http://teacherlovestory.wordpress.com/
http://teacherlovestory.blogspot.com/

Videos from KruTuiNui

 • 02:54 Ten little indians by Five Girls Teaching Group

  Ten little indians by Five Girls Teaching Group

  โดย KruTuiNui เพิ่มเมื่อ 371 เข้าชม / ชอบ

  คลิปดีพี่สอนน้อ งเป็นโครงงานวิช าคอมพิวเตอร์ ที่ให้นักเรียน ชั้น ม.3 ออกแบบและจัดทำส ื่อการเรียนในรู ปแบบของคลิปวีดี โอดังนี้ค่ะ

  โดดเด่น
 • 02:56 [HD]คลิปดีพี่สอนน้อง Head Shoulder Knees & Toes by Students generation Group

  [HD]คลิปดีพี่สอนน้อง Head Shoulder Knees & Toes by Students generation Group

  โดย KruTuiNui เพิ่มเมื่อ 385 เข้าชม / ชอบ

  คลิปดีพี่สอนน้อ ง Head Shoulder Knees & Toes by Students generation Groupเป็นโครงงานวิ

  โดดเด่น
 • 03:05 [HD]Ten little indians by Five Girls Teaching Group

  [HD]Ten little indians by Five Girls Teaching Group

  โดย KruTuiNui เพิ่มเมื่อ 384 เข้าชม / ชอบ

  คลิปดีพี่สอนน้อ ง Ten little indians by Five Girls Teaching Group เป็นโครงงานวิช­

  โดดเด่น

About

ครูนุ้ย ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้ว ยปลาหลด สพป.ตาก เขต 2
http://teacherlovestory.wordpress.com/
http://teacherlovestory.blogspot.com/

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS