ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
Duangkaew
 • 10 วิดีโอ
 • 8 subscribers
 • 2 playlists

Videos from Duangkaew

 • 11:29 IT special robot ตอนหุ่นยนต์เดินตามเส้น

  IT special robot ตอนหุ่นยนต์เดินตามเส้น

  โดย Duangkaew เพิ่มเมื่อ 359 เข้าชม / ชอบ

  รายการ IT Special ตอนหุ่นยนต์เดิน ตามเส้น รายการที่ให้ควา มรู้ทางเทคโนโลย ี โดยแสดงความสามา รถของนักเรียนถ่ ายทอดความรู้การ เข­ียนโปรแกรมคว

  โดดเด่น
 • 04:25 IT special robot

  IT special robot

  โดย Duangkaew เพิ่มเมื่อ 359 เข้าชม / ชอบ

  รายการ IT Special รายการที่ให้ควา มรู้ทางเทคโนโลย ี โดยแสดงความสามา รถของนักเรียนถ่ ายทอดการเขียนโป รแกรมควบคุมหุ่น ยนต์ ควบคุมโดย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว

  โดดเด่น
 • 07:14 IT

  IT

  โดย Duangkaew เพิ่มเมื่อ 365 เข้าชม / ชอบ

  รายการเทคโนโลยี ปัจจุบันเทคโนโล ยีเข้ามามีบทบาท อย่างมากในชีวิต ประจำวัน เพื่อกระตุ้นการ ใช้เทคโนโลยีที่ ถูกต้องเหมาะสม ผลกระทบการใช้เท คโนโลยีในปัจจุบ ัน ดำเนินรายการโดย นักเรียน ร.ร. สิรินธรราชวิทยา ลัย ควบคุมการผลิต โดยครูเพ็ญพร ดวงแก้ว

  โดดเด่น
 • 25:00 หนังสั้น Beside

  หนังสั้น Beside

  โดย Duangkaew เพิ่มเมื่อ 361 เข้าชม / ชอบ

  หนังสั้นเพื่อส่ งเสริมให้รู้จัก ใช้เทคโนโลยีให้ ถูกต้องเหมาะสม ไม่หมกหมุ่นกับเ ทคโนโลยีมากจนลื มใส่ใจคนรอบข้าง คนใกล้ตัวที่สำค ัญในชีวิตไป โดย น.ร. โรงเรียนสิรินธร ราชวิทยาลัย ควบคุมการผลิต โดยครูเพ็ญพร ดวงแก้ว

  โดดเด่น
 • 04:15 ICT NEWS ตอนรู้ทันภัยของเกม

  ICT NEWS ตอนรู้ทันภัยของเกม

  โดย Duangkaew เพิ่มเมื่อ 379 เข้าชม / ชอบ

  รายการ ICT NEWS รายการที่ให้ควา มรู้สาระดีดีทาง เทคโนโลยี เป็นตอนที่เสนอห นังสั้นเรื่องรู ้ทันภัยของเกมเพ ื่อให้แง่คิดมุม มองของภัยที่เกิ ดจากการเล่นเกม ควบคุมการผลิตโด ย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว

  โดดเด่น
 • 07:12 ICT Robot ตอนหุ่นยนต์เดินตามเส้น

  ICT Robot ตอนหุ่นยนต์เดินตามเส้น

  โดย Duangkaew เพิ่มเมื่อ 385 เข้าชม / ชอบ

  รายการ ICT Robot ให้ความรู้ในการ เขียนโปรแกรมควบ คุมหุ่นยนต์ ซึ่งมีนักเรียนแ ละครูร่วมกันทำง าน โดยมีผลการเรียน รู้ที่คาดหวัง นักเรียนสามารถถ ่ายทอดความรู้ใน การเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ ที่เรียนไปสู่สา ธารณะชนได้ โดย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว ผู้ควบคุมการผลิ ต

  โดดเด่น
 • 07:12 ICT ROBOT ตอนที่2

  ICT ROBOT ตอนที่2

  โดย Duangkaew เพิ่มเมื่อ 380 เข้าชม / ชอบ

  รายการ ICT Robot ให้ความรู้ในการ เขียนโปรแกรมควบ คุมหุ่นยนต์ ซึ่งมีนักเรียนแ ละครูร่วมกันทำง าน โดยมีผลการเรียน รู้ที่คาดหวัง นักเรียนสามารถถ ่ายทอดความรู้ใน การเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ ที่เรียนไปสู่สา ธารณะชนได้ โดย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว ผู้ควบคุมการผลิ ต

  โดดเด่น
 • 07:00 PoPbot เดินตามเส้น

  PoPbot เดินตามเส้น

  โดย Duangkaew เพิ่มเมื่อ 424 เข้าชม / ชอบ

  ครูและนักเรียนร ่วมกัน ให้ความรู้ในการ เขียนโปรแกรมควบ คุมหุ่นยนต์ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งใน รายวิชา การเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ โดยมีผลการเรียน รู้ที่คาดหวัง นักเรียนสามารถถ ่ายทอดความรู้ใน การเขียนโป­รแกร

  โดดเด่น
 • 05:03 หนังสั้นเปลือกนอก

  หนังสั้นเปลือกนอก

  โดย Duangkaew เพิ่มเมื่อ 374 เข้าชม / ชอบ

  หนังสั้นสะท้อนส ังคม ให้แง่คิดมุมมอง ในการมองคนไม่ได ้ดูที่ภายนอก โดย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว ควบคุมการผลิต กุลิสรา จำปาหอม ผู้กำกับ สุชาครีย์ อินทะวงษ์ ตัดต่อ โชติวิทย์ ปิติปัญจไพบูลย์ ถ่ายภาพ

  โดดเด่น
 • 05:40 ict Robot การประกอบหุ่นยนต์

  ict Robot การประกอบหุ่นยนต์

  โดย Duangkaew เพิ่มเมื่อ 368 เข้าชม / ชอบ

  ให้ความรู้เกี่ย วกับหุ่นยนต์ PoPbot และสามารถประกอบ หุ่นยนต์รุ่น PoP bot ได้ โดย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว ผู้ควบคุมการผลิ ต

  โดดเด่น
ดูทั้งหมด »

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS