ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
Chao
 • 7 วิดีโอ
 • 2 subscribers
 • 2 playlists

Videos from Chao

 • 04:55 Thinkttt Clip ครอบครัวของฉัน

  Thinkttt Clip ครอบครัวของฉัน

  โดย Chao เพิ่มเมื่อ 336 เข้าชม / ชอบ

  เรื่อง : ครอบครัวของฉันวิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ .1โครงสร้างของครอบครัวและควา มสัมพันธ์ของบทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ความหมายและความแตกต่างของอ?? ?นาจตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ ในครอบครัว การใช้อำนาจในครอบครัวตามบท?? ?

  โดดเด่น
 • 04:46 Thinkttt Clip การเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์

  Thinkttt Clip การเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์

  โดย Chao เพิ่มเมื่อ 374 เข้าชม / ชอบ

  การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (พละศึกษา ม.4)แบ่งเป็น1. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน 1.1 การเคลื่อนไหวแบบเคลือนที่ 1.2 การเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อน?? ?ี่ 1.3 การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปก?? ?ณ์2. การเคลื่อนไหวเฉพาะอย่าง3. การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำว?? ?น

  โดดเด่น
 • 07:00 Thinkttt Clip มานับ 1-10 กันเถอะ

  Thinkttt Clip มานับ 1-10 กันเถอะ

  โดย Chao เพิ่มเมื่อ 359 เข้าชม / ชอบ

  การนับเลข 1-10 สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

  โดดเด่น
 • 05:26 Thinkttt Clip องค์ประกอบในระบบนิเวศ (ม.4)

  Thinkttt Clip องค์ประกอบในระบบนิเวศ (ม.4)

  โดย Chao เพิ่มเมื่อ 270 เข้าชม / ชอบ

  องค์ประกอบในระบบนิเวศ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)ประกอบด้วย 2 ส่วนคือส่วนที่ไม่มีชีวิต ได้แก่1. สารอนินทรีย์2. สารอินทรีย์3. ลักษณะทางกายภาพส่วนที่มีชี?? ?ิต ได้แก่1. ผู้ผลิต2. ผู้บริโภค 3. ผู้ย่อยสลายซากอินทรีย์

 • 04:51 Thinkttt Clip ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

  Thinkttt Clip ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

  โดย Chao เพิ่มเมื่อ 287 เข้าชม / ชอบ

  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีช?? ?วิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเ? ??ศ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

 • 06:33 Thinkttt Clip การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั่วไป

  Thinkttt Clip การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั่วไป

  โดย Chao เพิ่มเมื่อ 277 เข้าชม / ชอบ

  การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต?? ?ั่วไป (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ1. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ1.1 Conjugation1.2 Fertilization2. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ2. 1 Fission2.2 Budding2.3 Regeneration2.4 Fragmentation2.5 Sporulation2.6 Parthenogenes

 • เซลล์

  เซลล์

  โดย Chao เพิ่มเมื่อ 967 เข้าชม / ชอบ

  คลิปการเรียนรู้ เรื่องเซลล์ โดยครูเชาวน์ สุวรรณชล

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS