ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
อาจจันดา
 • 3 วิดีโอ
 • 1 subscribers
 • 2 playlists

Videos from อาจจันดา

 • 07:01 กล้วยทอด

  กล้วยทอด

  โดย อาจจันดา เพิ่มเมื่อ 401 เข้าชม / ชอบ

  ภาพยนต์สั้น สามัคคีคือพลัง..

  โดดเด่น
 • 07:01 ต้นกล้าในใจ

  ต้นกล้าในใจ

  โดย อาจจันดา เพิ่มเมื่อ 351 เข้าชม / ชอบ

  ผลงานจัดทำโดยคณ ะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาส วรรค์ อำเภอเมืองบึงกา ฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อปลูกจิตสำน ึก ให้ความรู้ และเสนอแนะแนวทา ง ในการรักษาสภาพแ วดล้อม โดยมีประเด็นสำค ัญคือ การรักษาสภาพแวด ล้อมไม่ใช่แค่กา รบอกวิธีการเท่า นั้น แต่ต้องเห็นด้วย ว่าสภาพ

  โดดเด่น
 • 04:12 krutube ปี 4 รุ่น3

  krutube ปี 4 รุ่น3

  โดย อาจจันดา เพิ่มเมื่อ 372 เข้าชม / ชอบ

  ร่วมกันท่องพระส ูตรหน้าเสาธงทั้ งโรงเรียน และการมุ่งมั่นฝ ึกนักเรียนของคุ ณครูที่ดูแลโครง การท่องพระสูตรห น้าเสาธง เพราะเห็นประโยช น์ และการเปลี่ยนแป ลงในทางที่ดีขึ้ นของเด็กๆ''ผลงา

  โดดเด่น

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS