ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
สง่ากลาง
 • 1 วิดีโอ
 • 2 subscribers
 • 2 playlists

Videos from สง่ากลาง

 • 01:05 ครูตุ๊กพาท่องสูตรคูณแม่2

  ครูตุ๊กพาท่องสูตรคูณแม่2

  โดย สง่ากลาง เพิ่มเมื่อ 355 เข้าชม / ชอบ

  นางเสมอจิตร สง่ากลาง ครูโรงเรียนบ้าน พลจลก สังกัดสำนักงานเ ขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษานคร ราชสีมาเขต 1 พาท่องสูตรคูณแม ่2 จังหวะสนุกๆ เหมาะสำหรับนักเ รียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 1

  โดดเด่น

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS