ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
วีรยุทธ
 • 3 วิดีโอ
 • 4 subscribers
 • 2 playlists

Videos from วีรยุทธ

 • 04:16 รูปร่างโมเลกุล

  รูปร่างโมเลกุล

  โดย วีรยุทธ เพิ่มเมื่อ 311 เข้าชม / ชอบ

  ผลงานจากการอบรม ครูทูป ปี 4 รุ่นที่2 เพื่อขอรับประกา ศณียบัตรจากการอ บรมในครั้งนี้คร ับ''จัดทำโดย...นา

  โดดเด่น
 • 06:48 พันธะเคมี P 2.1 ข้อ 2 ก-ข

  พันธะเคมี P 2.1 ข้อ 2 ก-ข

  โดย วีรยุทธ เพิ่มเมื่อ 249 เข้าชม / ชอบ

  เป็นคลิปที่เคยท ำเฉลยแบบฝึกหัดใ นชั้นเรียนครับ

 • 05:55 เคมีอินทรีย์ P11.1 ข้อ 4ก

  เคมีอินทรีย์ P11.1 ข้อ 4ก

  โดย วีรยุทธ เพิ่มเมื่อ 266 เข้าชม / ชอบ

  คลิปเฉลยเรื่องเ คมีอินทรีย์ ระดับชั้นมัธยมศ ึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ผู้เรีย นได้กลับไปทบทวน และตรวจสอบความถ ูกต้องจากแบบฝึก หัดที่ทำไป

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS