ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

วิดีโอยอดนิยม


 • 201 26:14 ยอดนิยม สร้างรายได้ออนไลน์ ตอนที่ 1

  สร้างรายได้ออนไลน์ ตอนที่ 1

  โดย kruweerachat 444 เข้าชม / 1 ชอบ

  รวยด้วยเนนเสำ สร้างรายได้ออนไ ลน์ การหารายได้จากอ ินเตอร์เน็ต เริ่มต้นแนะนำกา รหารายได้จากอิน เตอร์เน็ตด้วย google amazon โดยการทำเว็บบล็ อก และ ใช้ Facebook Twitter ในการเข้าถึงกลุ ่มลูกค้า

  โดดเด่น
 • 202 02:01 ยอดนิยม We're going to the zoo - Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish Kids British Council

  We're going to the zoo - Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish Kids British Council

  โดย penchankongpet 444 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.britishcouncil.org/learnenglishkid s Watch We're going to the zoo and sing along to the song with the words on the screen. There are more fun activities, worksheets and lyrics to download for We're going to the zoo here: http://learnenglishkids

  โดดเด่น
 • 203 11:06 ยอดนิยม สอนตัดต่อ Adobe Premiere Pro CS3 เทคนิคการใช้ Color Key.

  สอนตัดต่อ Adobe Premiere Pro CS3 เทคนิคการใช้ Color Key.

  โดย สมใจ จันสุกสี 444 เข้าชม / 0 ชอบ

  เทคนิคการใช้ color key. ในโปรแกรมAdobe Premierepro cs3 vertion 3.0.0 ส่งงานอาจารย์ จัดทำโดย นายอภิชาติ ศุภลักษณ์https://www.facebook.com/

  โดดเด่น
 • 204 05:11 ยอดนิยม บูรณาการใช้สื่อMV Karaokeกับวิชาภาษาไทย โดย นร หนองไผ่ สพม 40

  บูรณาการใช้สื่อMV Karaokeกับวิชาภาษาไทย โดย นร หนองไผ่ สพม 40

  โดย lanoi 443 เข้าชม / 1 ชอบ

  ขอขอบคุณ-เพลงคน

  โดดเด่น
 • 205 06:05 ยอดนิยม กลุ่ม Kru2 Channel เรื่อง ตบเพราะรัก

  กลุ่ม Kru2 Channel เรื่อง ตบเพราะรัก

  โดย นายอภิชิต กลีบม่วง 443 เข้าชม / 2 ชอบ

  หนังสั้นวิทยาศา สตร์ กลุ่ม Kru2 Channel ในการอบรมเชิงปฏ บัติการยกระดับ คุณภาพครูและนัก เรียนด้านการนำเ ทคโนโลยีสารสนเท ศสู่การปฏิรูปกร ะบวนการเรียนรู้ Krutube Channal รุ่นที 2 ระหว่างวันที 26-30 เมษายน 2557

  โดดเด่น
 • 206 41:37 ยอดนิยม ติว O-NET ภาษาไทย แบบกากๆ โดยพี่ตี๋ [Ep.2]

  ติว O-NET ภาษาไทย แบบกากๆ โดยพี่ตี๋ [Ep.2]

  โดย สมใจ จันสุกสี 442 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติวภาษาไทย O-NET ม.๖ แบบขำๆ โดย พี่ตี๋ - พีระเสก บริสุทธิ์บัวทิพย์ ^___^" พี่หวังว่าวิดีโอตัวนี้ คงจะเป็นวิดีโอที่พอจะช่วยน้องๆได้บ้างนะครับ Facebook : http:...

  โดดเด่น
 • 207 05:47 ยอดนิยม การเคลื่อนที่

  การเคลื่อนที่

  โดย สุเทพ ชินวงค์ 442 เข้าชม / 0 ชอบ

  ฟิสิกส์ไม่ยากอย ่างที่คิด เพลงนี้จะทำให้น ักเรียนจำทฤษฎีแ ละสูตรเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ได ้อย่างแม่นยำ หากนักเรียนทุกค นร้องเพลงนี้ได้ การเรียนฟิสิกส์ ก็ไม่ใช่ปัญหาอี กต่อไปผลงานโรงเ รียนศรีปทุมพิทย าคม สพม 33คำร้อง/ทำนอง อ.สุเทพ ชินวงค์ขับร้อง นักเรียนชั

  โดดเด่น
 • 208 05:12 ยอดนิยม ABC ชักกระตุก Covered by ฟูดช้านท์ชักกระตุก

  ABC ชักกระตุก Covered by ฟูดช้านท์ชักกระตุก

  โดย สมใจ จันสุกสี 441 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อแนะนำกิจกรรม ในสถานศึกษาสำหรับครู และนักเรียนกิจกกรม การกล่าวคำขอบคุณชาวนา และแม่ครัว เป็นภาษาอังกฤษหรือที่พวกเราคือเรียกกันว่า Food Chant.

  โดดเด่น
 • 209 12:50 ยอดนิยม สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 2

  สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 2

  โดย kruweerachat 440 เข้าชม / 1 ชอบ

  สร้าง เว็บบล็อก จาก blogger พื้นฐานการสร้าง เว็บบล็อก ขั้นตอนแรก ใช้เมล์ของ gmail สร้างเว็บบล็อกใ หม่

  โดดเด่น
 • 210 05:11 ยอดนิยม การทดลองแปรรูปกล้วย1

  การทดลองแปรรูปกล้วย1

  โดย Ladda 440 เข้าชม / 3 ชอบ

  วีดีโอชุดนี้ใช้ ประกอบการเรียนก ารสอนวิชาวิทยาศ าสตร์ระดับประถม ศึกษาขอขอบคุณ ข้อมูลจาก ''คุณครูสมลักษณ

  โดดเด่น
 • 211 08:49 ยอดนิยม สอนเป่าแคนเบื้องต้น

  สอนเป่าแคนเบื้องต้น

  โดย kruweerachat 439 เข้าชม / 1 ชอบ

  สอนเป่าแคนเบื้อ งต้น เริ่มแรก จากการเป่าเสียง โด เร มี ฟา ซอบ ลา ทีต่อด้วยลำเต้ย 3 จังหวะ http://kruweerachat.blogspot.com/2012/10/kan- esantradition-music.html

  โดดเด่น
 • 212 06:56 ยอดนิยม Hula Hoop Dance

  Hula Hoop Dance

  โดย daruniths 439 เข้าชม / 0 ชอบ

  การออกกำลังกายด ้วยฮูลาฮูปเป็นส ่วนหนึ่งของกิจก รรมในโครงงาน สร้างงานจิตอาสา พัฒนาสุขภาพ ของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านยาง สักกระโพหลุ่ม นักเรียนรวมกลุ่ มกันสร้างสรรค์ง านเพื่อสุขภาพ เป็นแกนนำด้านสุ ขภาพในสถานศึกษา ส่งเสริม และช่วยเหลือน้อ ง ๆ ในการเล่น

  โดดเด่น
 • 213 00:51 ยอดนิยม Penchan's Flashcard

  Penchan's Flashcard

  โดย penchankongpet 439 เข้าชม / 16 ชอบ

  Day of a week-- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/ . Make your own animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free tool that allows you to develop cool animated clips and animated presentations for your

  โดดเด่น
 • 214 08:43 ยอดนิยม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2554 ฉบับนักเรียน

  พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2554 ฉบับนักเรียน

  โดย Wuttichai 439 เข้าชม / 3 ชอบ

  สื่อการเรียนนี้ เป็นเนื้อแบบย่อ ของ พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2554 เนื้อหาจะเลือกเ อาประเด็นที่ใกล ้ตัวสำหรับนักเร ียน ในรูปแบบของวิดี โอ ซึ่งไกล้เคียงกั บ พรบ. คอมฯ 2550เพื่อให้ผู้ได

  โดดเด่น
 • 215 01:33 ยอดนิยม นักเรียนชั้น ป 5 ฝึกเป่าเพลงเต้ยโขง(ฝึกเป่าขั้นพื้นฐาน)

  นักเรียนชั้น ป 5 ฝึกเป่าเพลงเต้ยโขง(ฝึกเป่าขั้นพื้นฐาน)

  โดย วีรชัย มาตรหลุบเลา 439 เข้าชม / 0 ชอบ

  การฝึกเป่าแคนเพ ลงเต้ยโขงขั้นพื ้นฐานอขงนักเรีย นชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนอ งย่างงัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด สนใจศึกษาเพิ่มเ ติมที่ http://krukaen.blogspot.com/ ครูแคนเมืองร้อย เอ็ด สอนเป่าแคนเบื้อ งต้น

  โดดเด่น
 • 216 02:49 ยอดนิยม Twist - Right and Left, action song for children by Patty Shukla

  Twist - Right and Left, action song for children by Patty Shukla

  โดย penchankongpet 438 เข้าชม / 1 ชอบ

  FREE App now available - Search PATTY SHUKLA in Apple Store Apps (iPad, iPhones)http://www.PattyShuklaKidsMusic.comTw isting fun! Right and Left hand associations through dancing. This song is on Patty's 3rd CD "I Can Do It!" and the new version of this s

  โดดเด่น
 • 217 03:40 ยอดนิยม What is it?

  What is it?

  โดย penchankongpet 438 เข้าชม / 2 ชอบ

  Food Lesson

  โดดเด่น
 • 218 04:00 ยอดนิยม สัญญาแพะยันต์ดอยแช่.wmv

  สัญญาแพะยันต์ดอยแช่.wmv

  โดย Dokmai panphan 438 เข้าชม / 0 ชอบ

  สัญญาแพะยันต์ดอ ยแช่ดอยแช่แพะยั นต์ โรงเรียนเก่าแก่ มานานสืบจนลูกหล าน ผู้คนเล่าขานควา มดีแสงส่องปัญญา ก้าวหน้ามากมีให ้โลกรับรู้ เชิดชูศักดิ์ศรี โรงเรียนเฮานี้ ทั้งดีทั้งเก่งเ หมือนดั่งบทเพลง ของชาวดอยแช่แพะ ยันต์ โรงเรียนดีดี นักเรียนมีความส ดใสขยัน ตั้

  โดดเด่น
 • 219 01:10 ยอดนิยม อบรมครูenglish

  อบรมครูenglish

  โดย กุลวดี 438 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 220 08:54 ยอดนิยม นี่ตัวผมครับ

  นี่ตัวผมครับ

  โดย prasit samsri 437 เข้าชม / 2 ชอบ

  ฝีมือเด็กตัวน้อ ยๆในการดูแลของค รูเล็กครับ

  โดดเด่น
 • 221 07:01 ยอดนิยม Thinkttt Clip - การสมัครอีเมลล์โดยใช้บริการของ Microsoft

  Thinkttt Clip - การสมัครอีเมลล์โดยใช้บริการของ Microsoft

  โดย วสันต์ ผู้สมเก่า 437 เข้าชม / 3 ชอบ

  Thinkttt Clip - การสมัครอีเมลล์โดยใช้บริกา?? ?ของ Microsoft จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการส?? ?นให้นักเรียนได้เรียนรู้และ? ??ำความเข้าใจในเรื่องของการส มัครใช้บริการอีเมลล์และช่ว?? ?ในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ? ??ินเตอร์เน็ต

  โดดเด่น
 • 222 06:27 ยอดนิยม โครงงาน เครื่องกรองน้ำทำมือ

  โครงงาน เครื่องกรองน้ำทำมือ

  โดย jumpon 436 เข้าชม / 1 ชอบ

  โครงงาน เครื่องกรองน้ำท ำมือ ประกอบการเรียนก ารสอนรายวิชาชีว วิทยา 3 โรงเรียนศรียานุ สรณ์ จังหวัดจันทบุรี ครูที่ปรึกษา ครูจุมพล คำรอต

  โดดเด่น
 • 223 11:17 ยอดนิยม สอนระบายสีชอค์กkrutube

  สอนระบายสีชอค์กkrutube

  โดย เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด 436 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอสอนระบายส ีชอค์กพื้นฐานสำ หรับเด็กประถมศึ กษา สอนโดย คุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ใช้ในการประกวดส ื่อ Krutube

  โดดเด่น
 • 224 10:38 ยอดนิยม FOTOSHOOT:PHOTO CLUB ถ่าย RAW หรือ JPEG?

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB ถ่าย RAW หรือ JPEG?

  โดย นายอัศวิน กลับมา 436 เข้าชม / 0 ชอบ

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB ถ่าย RAW หรือ JPEG สื่อการสอนกิจกร รมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมถ่ ายภาพ สอนโดย ครูอัศวิน กลับมา โรงเรียนหนองบัว พิทยาคม สพม.37 จ.น่าน

  โดดเด่น
 • 225 05:24 ยอดนิยม ฉันท้อง

  ฉันท้อง

  โดย พูลทรัพย์ หารพะยอม 436 เข้าชม / 5 ชอบ

  หนังสั้น ฉันท้อง เพื่อสอนนักเรีย นเรื่องการเลือก รับประทานขนม ที่ปลอดภัย จะได้ไม่ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย

  โดดเด่น
 • 226 04:53 ยอดนิยม การทำจรวดขวดน้ำ (Water Rocket) โรงเรียนวัดบัวขวัญ จ. ปทุมธานี

  การทำจรวดขวดน้ำ (Water Rocket) โรงเรียนวัดบัวขวัญ จ. ปทุมธานี

  โดย sutidate suwanla 436 เข้าชม / 2 ชอบ

  วีดีโอสาธิตการท ำจรวดขวดน้ำโรงเ รียนวัดบัวขวัญ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี''นายส

  โดดเด่น
 • 227 05:48 ยอดนิยม Thinkttt clip ระยะทางการกระจัด

  Thinkttt clip ระยะทางการกระจัด

  โดย นายอัศวิน กลับมา 436 เข้าชม / 0 ชอบ

  Thinkttt clip ระยะทางการกระจัดบทเรียนการ?? ?อน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องระยะทางและการกระจัด

  โดดเด่น
 • 228 08:27 ยอดนิยม โครงงานน้ำหมึกจากสนิม(Krutube TV)

  โครงงานน้ำหมึกจากสนิม(Krutube TV)

  โดย jumpon 435 เข้าชม / 1 ชอบ

  โครงงานน้ำหมึกจ ากสนิม ประกอบการเรียนก ารสอนรายวิชาชีว วิทยา 3 โรงเรียนศรียานุ สรณ์ จังหวัดจันทบุรี ..ครูที่ปรึกษาโค

  โดดเด่น
 • 229 07:06 ยอดนิยม โครงงาน เด็กเกรียนเรียนวิทยาศาสตร์

  โครงงาน เด็กเกรียนเรียนวิทยาศาสตร์

  โดย jumpon 434 เข้าชม / 2 ชอบ

  โครงงานเด็กเกรี ยนเรียนวิทยาศาส ตร์ ประกอบการเรียนก ารสอนรายวิชาชีว วิทยา 3 โรงเรียนศรียานุ สรณ์ จังหวัดจันทบุรี ครูที่ปรึกษาโคร งงาน ครูจุมพล คำรอต

  โดดเด่น
 • 230 02:32 ยอดนิยม Old MacDonald - Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish Kids British Council

  Old MacDonald - Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish Kids British Council

  โดย krumk 434 เข้าชม / 1 ชอบ

  http://www.britishcouncil.org/learnenglishkid s Watch Old MacDonald and sing along to the song with the words on the screen. There are more fun activities, worksheets and lyrics to download for Old MacDonald here: http://learnenglishkids.britishcouncil.or

  โดดเด่น
 • 231 05:38 ยอดนิยม ฉัน..มีค่าแค่ไหนในสายตาเธอ

  ฉัน..มีค่าแค่ไหนในสายตาเธอ

  โดย พูลทรัพย์ หารพะยอม 434 เข้าชม / 2 ชอบ

  หนังสั้น ฉัน..มีค่าแค่ไหน

  โดดเด่น
 • 232 06:24 ยอดนิยม การปลูกพืชไร้ดิน-IS2-TNW

  การปลูกพืชไร้ดิน-IS2-TNW

  โดย สมใจ จันสุกสี 434 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อมัลติมีเดียแบ่งปันความรู้สู่สาธารณชน เป็นกิจกรรม IS3 ต่อเนื่องจากการเรียน IS2 วิชา Communication&Presentationรหัส I30202 ซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมสู่ความเป็...

  โดดเด่น
 • 233 01:18 ยอดนิยม Telling the time | Johnny Grammar | Learn English | British Council

  Telling the time | Johnny Grammar | Learn English | British Council

  โดย penchankongpet 434 เข้าชม / 1 ชอบ

  Do you have an Android smartphone? Test your grammar with Johnny Grammar's Quizmaster app http://learnenglish.britishcouncil.org/en/mob ile-learning/johnny-grammars-quizmasterIt´s twelve o´clock.We count the minutes PAST the hour until half past:It´s quar

  โดดเด่น
 • 234 03:43 ยอดนิยม Premiere Pro Cs5 07-กำหนดตั้งค่าคีย์ลัดการใช้งาน

  Premiere Pro Cs5 07-กำหนดตั้งค่าคีย์ลัดการใช้งาน

  โดย สมใจ จันสุกสี 434 เข้าชม / 0 ชอบ

  กำหนดตั้งค่าคีย์ลัดการใช้งาน.

  โดดเด่น
 • 235 06:41 ยอดนิยม ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง ots จีบได้แฟนตายแล้ว (จำได้ใช้เป็นเห็นเกรดสี่)

  ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง ots จีบได้แฟนตายแล้ว (จำได้ใช้เป็นเห็นเกรดสี่)

  โดย Kantana Tammawan 433 เข้าชม / 1 ชอบ

  วีดีโอนี้ สร้างขึ้นมาเพื่ อประกอบการศึกษา ในเรื่องการเคลื ่อนที่แนวตรง จัดทำโดย นักศึกษามหาวิทย าลัยราชภัฏเชียง ใหม่ คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์1.นาง

  โดดเด่น
 • 236 03:14 ยอดนิยม ลำเต้ยสดุดีครูกลอนสุนทรภู่

  ลำเต้ยสดุดีครูกลอนสุนทรภู่

  โดย samarat prasong 433 เข้าชม / 1 ชอบ

  กลอนลำนี้ สอดคล้องกับคำกล ่าวที่ว่า"ความด

  โดดเด่น
 • 237 05:53 ยอดนิยม การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ นศท.

  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ นศท.

  โดย นายศักดิ์มงคล โปทากัน 433 เข้าชม / 0 ชอบ

  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ (ท่าอยู่กับที่) สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับการฝึกทบทวน จัดทำโดย สถานศึกษาวิชาทหาร ร.ร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห ์ ศฝ.อ.วานรนิวาส นฝ.มทบ.๒๙การฝึกบุคคลท่ามือเป ล่า ตอนที่ ๑ สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร (ท่าอยู่กับที) ประกอบด้วย ๘

  โดดเด่น
 • 238 05:18 ยอดนิยม Thinkttt Clip รำวงมาตรฐาน

  Thinkttt Clip รำวงมาตรฐาน

  โดย วราภรณ์ แสนกลาง 433 เข้าชม / 2 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ตัวชี้วัด ม.1/3 มาตรฐาน ศ3.1 โดยครูวราภรณ์ แสนกลาง โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 19

  โดดเด่น
 • 239 06:00 ยอดนิยม เกมคำทักทายอาเซียน

  เกมคำทักทายอาเซียน

  โดย chanat 432 เข้าชม / 0 ชอบ

  เกมคำทักทายอาเซ ียน

  โดดเด่น
 • 240 01:40 ยอดนิยม สรุปไฟฟ้ากระแส

  สรุปไฟฟ้ากระแส

  โดย kruweerachat 432 เข้าชม / 0 ชอบ

  สรุปไฟฟ้ากระแส นางสาวภาวิกา ไชยสีดา สรุปเรื่องกระแส ไฟฟ้า การเรียนการสอนว ิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศ าสตร์ จัดการเรียนการส อนโดยครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 241 12:13 ยอดนิยม โครงงานคณิตศาสตร์ สำรวจพืชผักสวนครัว

  โครงงานคณิตศาสตร์ สำรวจพืชผักสวนครัว

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ 432 เข้าชม / 1 ชอบ

  การสอนคณิตศาสตร ์ด้วยโครงงานประ เภทสำรวจและเก็บ รวบรวมข้อมูลเรื ่อง คุณค่าผักสวนครั วเพื่อชีวิตเศรษ ฐกิจแบบพอเพียง โดยนางนิ่มนวล ศิริพันธุ์ โรงเรียนศิริราษ ฎร์วิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต ๑

  โดดเด่น
 • 242 02:01 ยอดนิยม เรียนอ่านภาษาไทย กับ อ สุวิทย์ Level 031 ผสมแม่ก กา สระ เออะ

  เรียนอ่านภาษาไทย กับ อ สุวิทย์ Level 031 ผสมแม่ก กา สระ เออะ

  โดย สมใจ จันสุกสี 432 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 243 29:46 ยอดนิยม ปลกผักไร้ดิน Hydroponic

  ปลกผักไร้ดิน Hydroponic

  โดย สมใจ จันสุกสี 432 เข้าชม / 0 ชอบ

  การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน.

  โดดเด่น
 • 244 04:26 ยอดนิยม ThinkTTT Clip - You are my hero.

  ThinkTTT Clip - You are my hero.

  โดย กฤตยา 432 เข้าชม / 0 ชอบ

  ในชีวิตท่านเคยคิดบ้างหรือไ??  ?่ว่า "ตัวเราไม่สำคัญ" "ไร้ค่า"  "ไม่มีคุณค่า" น้อยเนื้อต่ำใจในชีวิต ไม่ใช่เพียงแต่คนรอบข้างจะด??  ?ถูก เหยียดหยาม แถมตัวท่านเองยังซ้ำเติมตัว??  ?องอีก ชีวิตยิ่งดิ่งตกต่ำลงไปใหญ่ ลองกลับมาทบทวนดูซิว่าทุกชี??  ?ิตย่อมมีค่าในตก

  โดดเด่น
 • 245 06:17 ยอดนิยม LovePrasatSurin

  LovePrasatSurin

  โดย Sakanan Anantasook 432 เข้าชม / 2 ชอบ

  หนังสั้น เรื่อง สื่อรักษ์สัมผัส ปราสาท เป็นหนังสั้นประ เภทสารคดีกึ่งละ คร นำเสนอเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จ ากสื่อที่ผลิตขึ ้นเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้เรื่ อง ปราสาทในจังหวัด สุรินทร์ (หนังสือบทเรียน

  โดดเด่น
 • 246 07:28 ยอดนิยม เบื้องหลังการทำงานหนังสั้นของTCS

  เบื้องหลังการทำงานหนังสั้นของTCS

  โดย pichet 432 เข้าชม / 0 ชอบ

  เบื้องหลังของชุ มนุมภาพยนตร์สั้ นTCS โรงเรียนทุ่งช้า ง จังหวัดน่าน แสดงให้เห็นถึงบ รรยากาศในการทำง าน โดยในคลิปเป็นตั วอย่างการทำหนัง สั้นที่ทาง TCS ภาคภูมิใจ 2 เรื่องจากจำนวนห ลายสิบเรื่อง

  โดดเด่น
 • 247 02:56 ยอดนิยม สอนการหาค่า sin cos tan โดย ใช้นิ้วมือ

  สอนการหาค่า sin cos tan โดย ใช้นิ้วมือ

  โดย kruweerachat 431 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอนการหาค่า sin cos tan โดย เทคนิคง่ายๆ ใช้นิ้วมือ นำเสนอโดยนางสาว อารีรัตน์ พิมโยโยง เลขที่11 ชั้น ม.5/1 จัดกิจกรรมการเร ียนการสอนโดย ครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 248 03:46 ยอดนิยม ราชาศัพท์สำหรับพระสงฆ์

  ราชาศัพท์สำหรับพระสงฆ์

  โดย อลงกรณ์ อินทชัย 431 เข้าชม / 0 ชอบ

  อธิบายความหมายข องคำราชาศัพท์สำ หรับพระสงฆ์ คำอ่าน และตัวอย่างการใ ช้งาน

  โดดเด่น
 • 249 03:19 ยอดนิยม ตัวเลขมหัศจรรย์

  ตัวเลขมหัศจรรย์

  โดย Thiaraporn 431 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 250 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip 12 ลีลาการบริหารอวัยวะภายในสำหรับเด็กอนุบาล

  Thinkttt Clip 12 ลีลาการบริหารอวัยวะภายในสำหรับเด็กอนุบาล

  โดย Tassanee Chaicharoen 431 เข้าชม / 3 ชอบ

  การบริหารอวัยวะภายในอย่างง?? ?ายสำหรับเด็กอนุบาล

  โดดเด่น
RSS