ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

วิดีโอยอดนิยม


 • 201 04:18 ยอดนิยม ฝึกฟ้อนอวยพร

  ฝึกฟ้อนอวยพร

  โดย Dokmai panphan 190 เข้าชม / 1 ชอบ

  การฝึกฟ้อนอวยพร ของนักเรียนโรงเ รียนบ้านแพะยันต ์ดอยแช่ก่อนงาน 5 พ.ย.54

 • 202 03:48 ยอดนิยม KruTube 2014 MATH

  KruTube 2014 MATH

  โดย SARANYA 190 เข้าชม / 0 ชอบ

  ผลงานทีม เอ๊ะ อ๋อ เออ ค่ะ

 • 203 05:25 ยอดนิยม การอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น ชุดที่2

  การอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น ชุดที่2

  โดย sompong 190 เข้าชม / 0 ชอบ

  ใช้เป็นพื้นฐานใ นการอ่านโน้ตสาก ลเบื้องต้น การกระสวนจังหวะ ตัวโน้ต-ตัวหยุด รายวิชาเพิ่มเติ ม ศ20222 (ทฤษฏีดนตรีสากล 2) สำหรับนักเรียนร ะดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 โดยครูสมปอง สาระ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ โรงเรียนเบ็ญจะม ะมหาราช สำนักงานเขตพื้น ที่การศึก

 • 204 05:24 ยอดนิยม ฉันท้อง

  ฉันท้อง

  โดย พูลทรัพย์ หารพะยอม 189 เข้าชม / 5 ชอบ

  หนังสั้น ฉันท้อง เพื่อสอนนักเรีย นเรื่องการเลือก รับประทานขนม ที่ปลอดภัย จะได้ไม่ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย

 • 205 03:43 ยอดนิยม Premiere Pro Cs5 07-กำหนดตั้งค่าคีย์ลัดการใช้งาน

  Premiere Pro Cs5 07-กำหนดตั้งค่าคีย์ลัดการใช้งาน

  โดย สมใจ จันสุกสี 189 เข้าชม / 0 ชอบ

  กำหนดตั้งค่าคีย์ลัดการใช้งาน.

 • 206 13:42 ยอดนิยม การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง By Tutor P' JOHN

  การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง By Tutor P' JOHN

  โดย สมใจ จันสุกสี 189 เข้าชม / 1 ชอบ

  สวัสดีครับทุกคน ผมจอห์นนะครับ เป็นติวเตอร์โนเนมที่ไม่ได้โด่งดังเหมือนคนอื่นๆ ฮ่าๆ มาขอฝากเนื้อฝากตัวครับ อันนี้เป็นคลิปสอนอันแรกของผม คือ เรื่อง "การแยกตัวปร...

 • 207 08:25 ยอดนิยม การนำเสนองานด้วย power point 2007

  การนำเสนองานด้วย power point 2007

  โดย สมใจ จันสุกสี 188 เข้าชม / 0 ชอบ

  เทคนิคการนำเสนอ presentation ใน power point ในวิชาภาษาอังกฤ ษ เกี่ยวกับบทสนทน าในร้านอาหาร ของนักเรียนโรงเ รียนกาะขันธ์ประ ชาภิบาล

 • 208 04:38 ยอดนิยม รักนะจุ๊บจุ๊บ-น้องเอิร์น

  รักนะจุ๊บจุ๊บ-น้องเอิร์น

  โดย daruniths 188 เข้าชม / 2 ชอบ

  นิทาน เรื่อง รักนะจุ๊บจุ๊บ เล่านิทานโดยน้อ งเอิร์น เป็นนิทานน่ารัก สำหรับเด็ก ๆ ที่แสดงออกถึงคว ามรักที่มีต่อพ่ อแม่ สอดแทรกความรู้เ รื่องราวของฮิปโ ปโปเตมัส

 • 209 04:11 ยอดนิยม เคสหรือซีพียู

  เคสหรือซีพียู

  โดย piyadanai 188 เข้าชม / 6 ชอบ

  หนังสั้น เคสหรือซีพียู จัดทำโดย ครูปิยะดนัย วิเคียน โรงเรัียนเสริมง ามวิทยาคม สพม.เขต 35 (ลำปาง) ใช้เพื่อการศึกษ าและเรียนรู้สำห รับทุกคน

 • 210 ยอดนิยม ประเพณีตานก๋วยสลาก

  ประเพณีตานก๋วยสลาก

  โดย ตันตริน 188 เข้าชม / 4 ชอบ

  ประเพณีตานก๋วยส ลาก เป็นประเพณีที่ม ีมาตั้งแต่ครั้ง พุทธกาลได้มีการ ปฏิบัติสืบต่อกั นมาจนถึงรุ่นคุณ ปู่-ย่า ตา-ยาย พ่อ-แม่ และลูกหลานในปัจ จุบัน เรื่องมีอยู่ว่า มีนางยักษิณีตนห นึ่งมักจะเบียดเ บียน ผู้คนอยู่เสมอ ''ครั้นได้ฟังธร

 • 211 09:01 ยอดนิยม ครูสวนเข้าครัว :: ฟักทองแกงบวด

  ครูสวนเข้าครัว :: ฟักทองแกงบวด

  โดย sawari 188 เข้าชม / 1 ชอบ

 • 212 09:47 ยอดนิยม หนังสั้น พ่อสอนให้คิด

  หนังสั้น พ่อสอนให้คิด

  โดย ลักขณาพร สมสุข 187 เข้าชม / 9 ชอบ

  คนทุกคนมีหน้าที ่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มี หน้าที่อย่างเด็ ก คือศึกษาเล่าเรี ยน. หมายความว่าจะต้ องเรียนให้รู้วิ ชา ฝึกหัดทำการงานต ่าง ๆ ให้เป็น อบรมขัดเกลาความ ประพฤติและความค ิดจิตใจให้ประณี ต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาดมี เหตุผล เพื่อจักได้เติบ โตขึ้น

 • 213 02:57 ยอดนิยม Fruit &Vegetables

  Fruit &Vegetables

  โดย penchankongpet 186 เข้าชม / 8 ชอบ

  Learn fruit and vegetables vocabulary from Talking Flash Card

 • 214 05:54 ยอดนิยม การพับใบเตยเป็นดอกไม้

  การพับใบเตยเป็นดอกไม้

  โดย ติ๊ก ตะเกียงฟิล์ม 186 เข้าชม / 2 ชอบ

  การพับใบเตยเป็น ดอกไม้ เพื่อปร

 • 215 16:10 ยอดนิยม พญากาเผือก

  พญากาเผือก

  โดย daruniths 186 เข้าชม / 2 ชอบ

  พญากาเผือก นิท

 • 216 02:01 ยอดนิยม การล้างมือ 01

  การล้างมือ 01

  โดย therdsak 186 เข้าชม / 1 ชอบ

  วีดีโอช่วยสอน เริ่องการล้างมื อ โดย นายเทอดศักดิ์ ถวิลการ โรงเรียนกุดกว้า งสวาสดิ์วิทยา อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

 • 217 06:05 ยอดนิยม ครูสวนเข้าครัว ตอนน้ำตะไคร้อัญชัน

  ครูสวนเข้าครัว ตอนน้ำตะไคร้อัญชัน

  โดย sawari 186 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 218 05:59 ยอดนิยม การใช้โปรแกรม Google earth

  การใช้โปรแกรม Google earth

  โดย kanittha 185 เข้าชม / 6 ชอบ

  google earth เพื่อนร่วมเดินท าง

 • 219 07:07 ยอดนิยม จอบ ดช จอมทรหด

  จอบ ดช จอมทรหด

  โดย niwat 185 เข้าชม / 2 ชอบ

  ภาพยนต์สั้นคุณธ รรม

 • 220 02:22 ยอดนิยม ยี่สิบม้วนจำจงดี

  ยี่สิบม้วนจำจงดี

  โดย Daina 185 เข้าชม / 2 ชอบ

  คำที่สะกดด้วยไม ้ม้วนในภาษาไทย มีทั้งหมดยี่สิบ คำ จำไม่ยากเพราะคร ูท่านได้แต่งไว้ เป็นกลอนให้จดจำ ง่ายผู้ใหญ่หาผ้ าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้อ งคอใฝ่ใจเอาใส่ห ่อ มิหลงใหลใครขอดู จะใคร่ลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่ งเตียงบ้าใบ้ถือ ใยบัว

 • 221 11:20 ยอดนิยม การสร้างการ์ตูน Story Maker กับครูปูดอทคอม2556-2557

  การสร้างการ์ตูน Story Maker กับครูปูดอทคอม2556-2557

  โดย กฤตยา 185 เข้าชม / 1 ชอบ

  การสร้างการ์ตูน Story Maker กับครูปูดอทคอม255 6-2557

 • 222 03:01 ยอดนิยม Group 1 The One

  Group 1 The One

  โดย กฤตยา 185 เข้าชม / 3 ชอบ

  หนังสั้นเรื่อง คะ....ค่ะ การอบรมเชิงปฏิบ ัตืการจัดทำสื่อ การเรียนรู้ผ่าน เครือข่ายอินเทอ ร์เน็ต ถ่ายและตัดต่อใน วันพุธที่ 29 เมษายน 2557ณ โรงแรมแมกซ์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม THE ONE ประกอบด้วย นางกฤตยา ศรีริ โรงเรียนภัทรบพิ ตร อ.เมือง จังหวัดุบุรีรัม

 • 223 08:18 ยอดนิยม การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

  การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

  โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน 185 เข้าชม / 1 ชอบ

  โครงงานคณิตศาสต ร์ เรื่องตุงล้านนา ลวดลายทางคณิตศา สตร์ ซึ่งเป็นการบูรณ าการความรู้วิชา คณิตศาสตร์กับตุ งล้านนา

 • 224 ยอดนิยม โครงงานคอมพิวเตอร์ตอนความหนาแน่นและปริมาตรหาง่ายนิดเดียว

  โครงงานคอมพิวเตอร์ตอนความหนาแน่นและปริมาตรหาง่ายนิดเดียว

  โดย kruwimonrat 185 เข้าชม / 11 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเต อร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้าง

 • 225 04:03 ยอดนิยม เพลงดิวิชันพืช2

  เพลงดิวิชันพืช2

  โดย chuthikorn 184 เข้าชม / 2 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ เพลงดิวิชันพืช2 (เทอโรไฟตา โคนิเฟอโรไฟตา ไซแคโดไฟตา กิงโกไฟตา นีโทไฟตา แอนโทไฟตา)

 • 226 16:12 ยอดนิยม สื่อการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องความหมายของอาหาร

  สื่อการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องความหมายของอาหาร

  โดย จารุณี อาจจันดา 184 เข้าชม / 1 ชอบ

  หนังสืออิเล็กทร อนิกส์,สื่อการเ

 • 227 06:56 ยอดนิยม Thinkttt Clip ทัศนธาตุ

  Thinkttt Clip ทัศนธาตุ

  โดย จักรภัทร ภาษาสุข 184 เข้าชม / 8 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอนวิชาศิลป?? ? เรื่องทัศนธาตุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจ?? ?นตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศ?? ?ศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิส?? ?ะ ช

 • 228 05:56 ยอดนิยม ศาสนสถาน

  ศาสนสถาน

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ 184 เข้าชม / 3 ชอบ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศ?? ?กษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • 229 07:21 ยอดนิยม เทคนิคการท่องจำอักษรสามหมู่

  เทคนิคการท่องจำอักษรสามหมู่

  โดย Daina 183 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 230 11:46 ยอดนิยม บูรณาการใช้สื่อการทำข่าว กับวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองไผ่ สพม40

  บูรณาการใช้สื่อการทำข่าว กับวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองไผ่ สพม40

  โดย lanoi 183 เข้าชม / 1 ชอบ

  ข่าวคณิตศาสตร์น ักเรียนโรงเรียน หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ขอคำติ ชม,โพส ไลค์ ด้วยน่ะครับ :D (ขอมูลที่นำเสนอ ทีมงานสมมุติขึ้ นเพื่อความบันเท ิงเท่านั้น)

 • 231 06:39 ยอดนิยม Thinkttt Clip What do you want to be? And why?

  Thinkttt Clip What do you want to be? And why?

  โดย นางขวัญใจ ประภาสัย 183 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปการตอบคำถามและการสนทนา โดยใช้ประโยค What do you want to be? และ Why?

 • 232 06:58 ยอดนิยม Thinkttt Clip การแยกตัวประกอบด้วยแผนภูมิต้นไม้

  Thinkttt Clip การแยกตัวประกอบด้วยแผนภูมิต้นไม้

  โดย นายประวิทย์ นาคมอญ 183 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปวิดิโอสอน การแยกตัวประกอบด้วยแผนภูมิ?? ?้นไม้จัดทำโดยนายประวิทย์ นาคมอญครู โรงเรียนบ้านพญาวังสังกัดสำ?? ?ักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ? ??มศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

 • 233 11:17 ยอดนิยม สอนระบายสีชอค์กkrutube

  สอนระบายสีชอค์กkrutube

  โดย เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด 182 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอสอนระบายส ีชอค์กพื้นฐานสำ หรับเด็กประถมศึ กษา สอนโดย คุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ใช้ในการประกวดส ื่อ Krutube

 • 234 02:49 ยอดนิยม การสร้างความเป็นพลเมือง

  การสร้างความเป็นพลเมือง

  โดย Thanyaluk 182 เข้าชม / 0 ชอบ

  งานสมัชชาปฏิรูป ระดับชาติ ครั้งที่ 2 เป็นเวทีร่วมพูด ร่วมฟัง และร่วมแสดงความ คิดเห็นเพื่อลดค วามเหลื่อมล้ำขอ งสังคม ในปีนี้ มีประเด็นหลักๆ ให้ร่วมกันพูด+ฟ

 • 235 ยอดนิยม แก้ปัญหา ผู้ที่ใช้ Adobe Premiere Pro บน notebook

  แก้ปัญหา ผู้ที่ใช้ Adobe Premiere Pro บน notebook

  โดย จารุวัฒน์ อรินทร์ 182 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 236 06:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip การใช้งานแผนที่ออนไลน์

  Thinkttt Clip การใช้งานแผนที่ออนไลน์

  โดย ปิยะพงษ์ 182 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปวีดีโอแนะนำการใช้งานแผ?? ?ที่ (Google Map) เบื้องต้น เหมาะสำหรับกับผู้เรียนในระ?? ?ับชั้นประถมศึกศึกษาปีที่ 4-6 และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ Google Mapกลุ่มสาระการเรียนรู้การงา?? ?อาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื

 • 237 07:01 ยอดนิยม Thinkttt Clip - การสมัครอีเมลล์โดยใช้บริการของ Microsoft

  Thinkttt Clip - การสมัครอีเมลล์โดยใช้บริการของ Microsoft

  โดย วสันต์ ผู้สมเก่า 182 เข้าชม / 3 ชอบ

  Thinkttt Clip - การสมัครอีเมลล์โดยใช้บริกา?? ?ของ Microsoft จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการส?? ?นให้นักเรียนได้เรียนรู้และ? ??ำความเข้าใจในเรื่องของการส มัครใช้บริการอีเมลล์และช่ว?? ?ในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ? ??ินเตอร์เน็ต

 • 238 03:14 ยอดนิยม สำนวนไทย

  สำนวนไทย

  โดย chanat 181 เข้าชม / 1 ชอบ

  สำนวนไทย

 • 239 10:38 ยอดนิยม FOTOSHOOT:PHOTO CLUB ถ่าย RAW หรือ JPEG?

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB ถ่าย RAW หรือ JPEG?

  โดย นายอัศวิน กลับมา 180 เข้าชม / 0 ชอบ

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB ถ่าย RAW หรือ JPEG สื่อการสอนกิจกร รมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมถ่ ายภาพ สอนโดย ครูอัศวิน กลับมา โรงเรียนหนองบัว พิทยาคม สพม.37 จ.น่าน

 • 240 03:40 ยอดนิยม What is it?

  What is it?

  โดย penchankongpet 180 เข้าชม / 2 ชอบ

  Food Lesson

 • 241 01:52 ยอดนิยม If you're happy and you know it - Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish Kids British Council

  If you're happy and you know it - Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish Kids British Council

  โดย penchankongpet 180 เข้าชม / 2 ชอบ

  http://www.britishcouncil.org/learnenglishkid s Watch If you're happy and you know it and do the actions and sing along to the song with the words on the screen. There are more fun activities, worksheets and lyrics to download for If you're happy and you

 • 242 02:21 ยอดนิยม Brush Your Teeth

  Brush Your Teeth

  โดย penchankongpet 180 เข้าชม / 1 ชอบ

  It's a song about brushing your teeth.This song was written and performed by A.J. JenkinsVideo by KidsTV123Copyright 2012 A.J. Jenkins/KidsTV123: All rights reserved.For free MP3s, worksheets and much more:http://www.kidstv123.comKids songs for childrenCh

 • 243 14:54 ยอดนิยม การวาดรูปทรงเรขาคณิต

  การวาดรูปทรงเรขาคณิต

  โดย อุทิศ แจ้งถิ่นป่า 180 เข้าชม / 0 ชอบ

  การใช้เครื่องมื อวาดรูปทรงเรขาค ณิต ในโปรแกรม Adobe Flash CSดูรายการอื่น ๆ ได้ที่นี่ http://kruuthit.wordpress.com/

 • 244 02:15 ยอดนิยม การล้างมือ001

  การล้างมือ001

  โดย therdsak 179 เข้าชม / 3 ชอบ

  การล้างมือมี 7ขั้นตอน

 • 245 06:44 ยอดนิยม คณิตศาสตร์

  คณิตศาสตร์

  โดย ปรวินทร์ อินอ้น 179 เข้าชม / 0 ชอบ

  ชนิดของมุม แบ่งได้ 5 แบบได้แก่ มุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน มุมตรง และมุมกลับ มุมเกิดจากเส้นร ังสีสองเส้นที่ม ีจุดปลายเป­็นจุ

 • 246 3:03:47 ยอดนิยม สรุปเข้มฯ#7 ภาษาไทย O-NET

  สรุปเข้มฯ#7 ภาษาไทย O-NET

  โดย สมใจ จันสุกสี 179 เข้าชม / 0 ชอบ

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน http://www.mediafire.com/?p0q1gqjoqry54 ภาษาไทย O-NET รศ.จารุณี กองพลพรหม&อ.สุพัตรา อุตมัง เสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 โครงการสรุ...

 • 247 03:00 ยอดนิยม แบบทดสอบ Adjective M123

  แบบทดสอบ Adjective M123

  โดย สมใจ จันสุกสี 179 เข้าชม / 0 ชอบ

  แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 4 Adjectives โดย อ.ณัฐสิทธิ์ www.hot-itonline.com, www.hot-vcds.com, www.hot-ed.co.th.

 • 248 04:53 ยอดนิยม การทำจรวดขวดน้ำ (Water Rocket) โรงเรียนวัดบัวขวัญ จ. ปทุมธานี

  การทำจรวดขวดน้ำ (Water Rocket) โรงเรียนวัดบัวขวัญ จ. ปทุมธานี

  โดย sutidate suwanla 179 เข้าชม / 2 ชอบ

  วีดีโอสาธิตการท ำจรวดขวดน้ำโรงเ รียนวัดบัวขวัญ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี''นายส

 • 249 09:18 ยอดนิยม การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตอนกิ่ง

  การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตอนกิ่ง

  โดย วีรชัย มาตรหลุบเลา 179 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิธีการตอนกิ่ง สื่อการเรียนการ สอนกลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานอ าชีพและเทคโนโลย ี จัดทำโดย นายวีรชัย มาตรหลุบเลา โรงเรียนบ้านหนอ งย่างัว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

 • 250 08:47 ยอดนิยม ฟ้อนปั้นเตา

  ฟ้อนปั้นเตา

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ 178 เข้าชม / 0 ชอบ

  "ฟ้อนปั้นเตา"เป

RSS