ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

วิดีโอยอดนิยม


 • 201 03:20 ยอดนิยม สำนวนไทย

  สำนวนไทย

  โดย chanat 267 เข้าชม / 0 ชอบ

  สำนวนไทย

 • 202 04:03 ยอดนิยม เพลงดิวิชันพืช2

  เพลงดิวิชันพืช2

  โดย chuthikorn 267 เข้าชม / 2 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ เพลงดิวิชันพืช2 (เทอโรไฟตา โคนิเฟอโรไฟตา ไซแคโดไฟตา กิงโกไฟตา นีโทไฟตา แอนโทไฟตา)

 • 203 02:03 ยอดนิยม แอโรบิค สูตรคูณ อนุบาลราชบุรี

  แอโรบิค สูตรคูณ อนุบาลราชบุรี

  โดย จุรีรัตน์ เอี่ยมละมัย 267 เข้าชม / 18 ชอบ

  วีดีโอออกกำลังก ายในตอนเช้าและบ ูรณาการคณิตศาสต ร์และพลศึกษา

 • 204 04:53 ยอดนิยม การทำจรวดขวดน้ำ (Water Rocket) โรงเรียนวัดบัวขวัญ จ. ปทุมธานี

  การทำจรวดขวดน้ำ (Water Rocket) โรงเรียนวัดบัวขวัญ จ. ปทุมธานี

  โดย sutidate suwanla 267 เข้าชม / 2 ชอบ

  วีดีโอสาธิตการท ำจรวดขวดน้ำโรงเ รียนวัดบัวขวัญ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี''นายส

 • 205 16:12 ยอดนิยม สื่อการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องความหมายของอาหาร

  สื่อการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องความหมายของอาหาร

  โดย จารุณี อาจจันดา 267 เข้าชม / 1 ชอบ

  หนังสืออิเล็กทร อนิกส์,สื่อการเ

 • 206 07:33 ยอดนิยม รวมเพลงค่ายภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

  รวมเพลงค่ายภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

  โดย สมใจ จันสุกสี 267 เข้าชม / 1 ชอบ

 • 207 03:45 ยอดนิยม Talking flash card

  Talking flash card

  โดย penchankongpet 266 เข้าชม / 3 ชอบ

  fruits and vegetable

 • 208 08:14 ยอดนิยม การเล่นซึงลูก 4

  การเล่นซึงลูก 4

  โดย 266 เข้าชม / 0 ชอบ

  พื้นฐานของการเล ่นซึง 4 แบบฝึกอ่านโน้ตเ พลงล่องแม่ปิง ตัวอย่างสาธิตกา รเล่นเพลงล่องแม ่ปิง

 • 209 11:57 ยอดนิยม KruTube CHANNEL # 2557

  KruTube CHANNEL # 2557

  โดย นายอัศวิน กลับมา 266 เข้าชม / 0 ชอบ

  การอบรมเชิงปฏิบ ัติการการผลิตสื ่อการเรียนรู้ออ นไลน์ผ่านเครือข ่ายอินเทอร์เน็ต ปี 2557 ณ ห้อง Sky Ballroom โรงแรมแม็กซ์ พระรามเก้า กรุงเทพฯ โดยท่าน ผอ.สนิท แย้มเกษร ได้ให้แนวคิดเกี ่ยวกับการพัฒนาก ารจัดการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ครูได้น ำไปใช้ในก

 • 210 03:19 ยอดนิยม ตัวเลขมหัศจรรย์

  ตัวเลขมหัศจรรย์

  โดย Thiaraporn 266 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 211 04:27 ยอดนิยม คำที่ประสมกับสระอะมีตัวสะกด

  คำที่ประสมกับสระอะมีตัวสะกด

  โดย สมใจ จันสุกสี 265 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 212 13:51 ยอดนิยม การทำธงชาติโดยใช้โปรแกรม GSP.mp4

  การทำธงชาติโดยใช้โปรแกรม GSP.mp4

  โดย สมใจ จันสุกสี 265 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดยใช้โปรแกรม GSP.

 • 213 07:06 ยอดนิยม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการอบรมด้วย Video Training ระดับสูง

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการอบรมด้วย Video Training ระดับสูง

  โดย Worawit Chaiwongkhot 265 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้­วยรูปแบบ VDO Training ระดับสูง สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการอบรมด้วย Video Training ระดับสูง ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ เดอะล็อฟท์ รีสอร์ท วงศ์

  โดดเด่น
 • 214 02:49 ยอดนิยม Twist - Right and Left, action song for children by Patty Shukla

  Twist - Right and Left, action song for children by Patty Shukla

  โดย penchankongpet 264 เข้าชม / 1 ชอบ

  FREE App now available - Search PATTY SHUKLA in Apple Store Apps (iPad, iPhones)http://www.PattyShuklaKidsMusic.comTw isting fun! Right and Left hand associations through dancing. This song is on Patty's 3rd CD "I Can Do It!" and the new version of this s

 • 215 03:40 ยอดนิยม What is it?

  What is it?

  โดย penchankongpet 264 เข้าชม / 2 ชอบ

  Food Lesson

 • 217 05:30 ยอดนิยม สีคู่ตรงข้าม

  สีคู่ตรงข้าม

  โดย เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด 264 เข้าชม / 1 ชอบ

  พื้นฐานทัศนศิลป ์นักเรียนระดับป ระถมศึกษามักสับ สนและไม่เข้าใจใ นการเกิดสีคู่ตร งข้าม วีดิโอสีตรงข้าม จะอธิบายความหมา ยของสีคู่ตรงข้า มการใช้สีคู่ตรง ข้ามให้ถูกหลักแ ละเหมาะสมซึ่งมี ประโยชน์ต่อชีวิ ตประจำวันของนัก เรียนอย่างมาก

 • 218 04:56 ยอดนิยม พืชสร้างอาหารได้อย่างไร

  พืชสร้างอาหารได้อย่างไร

  โดย พูลทรัพย์ หารพะยอม 264 เข้าชม / 2 ชอบ

  การสร้างอาหารของพืช

 • 219 03:14 ยอดนิยม สำนวนไทย

  สำนวนไทย

  โดย chanat 263 เข้าชม / 1 ชอบ

  สำนวนไทย

 • 220 04:55 ยอดนิยม ดินน้ำมันแปลงร่าง

  ดินน้ำมันแปลงร่าง

  โดย เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด 263 เข้าชม / 0 ชอบ

  ผลงานการปั้นดิน น้ำมันสุดสร้างส รรค์ ของน้องจี

 • 221 04:18 ยอดนิยม ฝึกฟ้อนอวยพร

  ฝึกฟ้อนอวยพร

  โดย Dokmai panphan 263 เข้าชม / 1 ชอบ

  การฝึกฟ้อนอวยพร ของนักเรียนโรงเ รียนบ้านแพะยันต ์ดอยแช่ก่อนงาน 5 พ.ย.54

 • 222 07:12 ยอดนิยม คำคล้องจอง

  คำคล้องจอง

  โดย Uthaiwan Thayommai 263 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 223 08:43 ยอดนิยม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2554 ฉบับนักเรียน

  พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2554 ฉบับนักเรียน

  โดย Wuttichai 263 เข้าชม / 3 ชอบ

  สื่อการเรียนนี้ เป็นเนื้อแบบย่อ ของ พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2554 เนื้อหาจะเลือกเ อาประเด็นที่ใกล ้ตัวสำหรับนักเร ียน ในรูปแบบของวิดี โอ ซึ่งไกล้เคียงกั บ พรบ. คอมฯ 2550เพื่อให้ผู้ได

 • 224 11:06 ยอดนิยม สอนตัดต่อ Adobe Premiere Pro CS3 เทคนิคการใช้ Color Key.

  สอนตัดต่อ Adobe Premiere Pro CS3 เทคนิคการใช้ Color Key.

  โดย สมใจ จันสุกสี 262 เข้าชม / 0 ชอบ

  เทคนิคการใช้ color key. ในโปรแกรมAdobe Premierepro cs3 vertion 3.0.0 ส่งงานอาจารย์ จัดทำโดย นายอภิชาติ ศุภลักษณ์https://www.facebook.com/

 • 225 3:03:47 ยอดนิยม สรุปเข้มฯ#7 ภาษาไทย O-NET

  สรุปเข้มฯ#7 ภาษาไทย O-NET

  โดย สมใจ จันสุกสี 261 เข้าชม / 0 ชอบ

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน http://www.mediafire.com/?p0q1gqjoqry54 ภาษาไทย O-NET รศ.จารุณี กองพลพรหม&อ.สุพัตรา อุตมัง เสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 โครงการสรุ...

 • 226 04:11 ยอดนิยม เคสหรือซีพียู

  เคสหรือซีพียู

  โดย piyadanai 261 เข้าชม / 6 ชอบ

  หนังสั้น เคสหรือซีพียู จัดทำโดย ครูปิยะดนัย วิเคียน โรงเรัียนเสริมง ามวิทยาคม สพม.เขต 35 (ลำปาง) ใช้เพื่อการศึกษ าและเรียนรู้สำห รับทุกคน

 • 227 04:49 ยอดนิยม เพลงไฟลัมสัตว์ # 5 (เอไคโนเดอมาตา คอร์ดาตา)

  เพลงไฟลัมสัตว์ # 5 (เอไคโนเดอมาตา คอร์ดาตา)

  โดย chuthikorn 261 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ เพลงไฟลัมสัตว์ # 5 (เอไคโนเดอมาตา คอร์ดาตา)

 • 228 06:41 ยอดนิยม Thinkttt clip What is the tense? Chapter I

  Thinkttt clip What is the tense? Chapter I

  โดย นิวัฒน์ 261 เข้าชม / 0 ชอบ

  Describing about tense.

 • 229 00:21 ยอดนิยม kruTube 2014-1

  kruTube 2014-1

  โดย SARANYA 260 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปผลงานฝึกการ ตัดต่อจากการอบร มเชิงปฏิบัติการ จัดทำสื่อการเรี ยนรู้ออนไลน์ผ่า นเครือข่ายอินเท อร์เน็ต KruTube Channel ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เ ด็กดู

 • 230 02:49 ยอดนิยม การสร้างความเป็นพลเมือง

  การสร้างความเป็นพลเมือง

  โดย Thanyaluk 260 เข้าชม / 0 ชอบ

  งานสมัชชาปฏิรูป ระดับชาติ ครั้งที่ 2 เป็นเวทีร่วมพูด ร่วมฟัง และร่วมแสดงความ คิดเห็นเพื่อลดค วามเหลื่อมล้ำขอ งสังคม ในปีนี้ มีประเด็นหลักๆ ให้ร่วมกันพูด+ฟ

 • 231 05:00 ยอดนิยม ต้นข้าวของฉัน

  ต้นข้าวของฉัน

  โดย ณัฐนพัชธ์ 260 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอนทางคณิตศ?? ?สตร์ เรื่องการเจริญเติบโตของต้น?? ?้าว 6 พัันธุ์

 • 232 06:24 ยอดนิยม การปลูกพืชไร้ดิน-IS2-TNW

  การปลูกพืชไร้ดิน-IS2-TNW

  โดย สมใจ จันสุกสี 259 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อมัลติมีเดียแบ่งปันความรู้สู่สาธารณชน เป็นกิจกรรม IS3 ต่อเนื่องจากการเรียน IS2 วิชา Communication&Presentationรหัส I30202 ซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมสู่ความเป็...

 • 233 05:47 ยอดนิยม การเคลื่อนที่

  การเคลื่อนที่

  โดย สุเทพ ชินวงค์ 259 เข้าชม / 0 ชอบ

  ฟิสิกส์ไม่ยากอย ่างที่คิด เพลงนี้จะทำให้น ักเรียนจำทฤษฎีแ ละสูตรเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ได ้อย่างแม่นยำ หากนักเรียนทุกค นร้องเพลงนี้ได้ การเรียนฟิสิกส์ ก็ไม่ใช่ปัญหาอี กต่อไปผลงานโรงเ รียนศรีปทุมพิทย าคม สพม 33คำร้อง/ทำนอง อ.สุเทพ ชินวงค์ขับร้อง นักเรียนชั

 • 234 06:17 ยอดนิยม LovePrasatSurin

  LovePrasatSurin

  โดย Sakanan Anantasook 258 เข้าชม / 2 ชอบ

  หนังสั้น เรื่อง สื่อรักษ์สัมผัส ปราสาท เป็นหนังสั้นประ เภทสารคดีกึ่งละ คร นำเสนอเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จ ากสื่อที่ผลิตขึ ้นเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้เรื่ อง ปราสาทในจังหวัด สุรินทร์ (หนังสือบทเรียน

 • 235 05:24 ยอดนิยม ฉันท้อง

  ฉันท้อง

  โดย พูลทรัพย์ หารพะยอม 257 เข้าชม / 5 ชอบ

  หนังสั้น ฉันท้อง เพื่อสอนนักเรีย นเรื่องการเลือก รับประทานขนม ที่ปลอดภัย จะได้ไม่ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย

 • 236 04:27 ยอดนิยม หนองนาแซงวิทยา ต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน

  หนองนาแซงวิทยา ต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน

  โดย นางสาวมะลิวัลย์ กองชัย 257 เข้าชม / 3 ชอบ

  คุณครูมะลิวัลย์ กองชัย โรงเรียนหนองนาแ ซงวิทยา สพป.ชย.1 ส่งผลงานเพื่อขอ รับวุฒิบัตรการอ บรม ปี 4 รุ่น 1 ค่ะ (โพสต์ลง youtube เมื่อ 1 มิ.ย.57) เชิญทุกท่านรับช มค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • 237 05:37 ยอดนิยม Thinkttt Clip ลวดลายผ้าซิ่น เล่าตำนานสืบสานมรดกไทเลย

  Thinkttt Clip ลวดลายผ้าซิ่น เล่าตำนานสืบสานมรดกไทเลย

  โดย ทัศนีย์ ศรพรหม 257 เข้าชม / 6 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ "ลวดลายผ้าซิ่น เล่าตำนานสืบสานมรดกไทเลย" เป็นโครงงานประวัติศาสตร์กล?? ?่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและว?? ?? ??นธรรม ตามหลักสูตรสาระที่่ ๔ ประวัติศาสตร ์มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย?? ?ัวชี้วัดที่ ๓ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริม?? ?วามสร

 • 238 06:23 ยอดนิยม ติว Conversation เอ็นทรานซ์ Part 1/5

  ติว Conversation เอ็นทรานซ์ Part 1/5

  โดย สมใจ จันสุกสี 256 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติวภาษาอังกฤษ Conversation โดยอาจารย์ณัฐสิทธิ์ รายละเอียดเพิ่มเติม www.hot-vcds.com หรือ โทร. 02 671 0181.

 • 239 03:33 ยอดนิยม Feeling1 smk

  Feeling1 smk

  โดย Suphansa 256 เข้าชม / 4 ชอบ

  ผลงานชิ้นแรกค่ะ เวลามีน้อยแต่ จะพยายามพัฒนาตน เองต่อไปค่ะ ติชมได้นะคะ

 • 240 15:58 ยอดนิยม การออกแบบปกเอกสารด้วย MS Power Point

  การออกแบบปกเอกสารด้วย MS Power Point

  โดย สมใจ จันสุกสี 255 เข้าชม / 3 ชอบ

  การออกแบบปกเอกส ารด้วย MS Power Point โดยนาย สมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการโรงเ รียนเกาะขันธ์ปร ะชาภิบาล สพม. 12 กลุ่มสาระการงาน อาชีพและเทคโนโล ยี วิชาคอมพิวเตอร์

 • 241 05:44 ยอดนิยม สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]

  สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]

  โดย penchankongpet 255 เข้าชม / 10 ชอบ

  จาก What most schools don't teach โดย Code.orgติดตามผลงานอ

 • 242 08:18 ยอดนิยม การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

  การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

  โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน 255 เข้าชม / 1 ชอบ

  โครงงานคณิตศาสต ร์ เรื่องตุงล้านนา ลวดลายทางคณิตศา สตร์ ซึ่งเป็นการบูรณ าการความรู้วิชา คณิตศาสตร์กับตุ งล้านนา

 • 243 07:08 ยอดนิยม ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  โดย ปรวินทร์ อินอ้น 254 เข้าชม / 0 ชอบ

  ตัวสะกดไม่ตรงตา มมาตรา มี 4 มาตราได้แก่ แม่กก แม่กน แม่กด และแม่กบ คือเขียนด้วยตัว อักษรอื่นที่ ไม่ใช่ตัวสะกดใน มาตราปรกติ

 • 244 13:42 ยอดนิยม การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง By Tutor P' JOHN

  การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง By Tutor P' JOHN

  โดย สมใจ จันสุกสี 254 เข้าชม / 1 ชอบ

  สวัสดีครับทุกคน ผมจอห์นนะครับ เป็นติวเตอร์โนเนมที่ไม่ได้โด่งดังเหมือนคนอื่นๆ ฮ่าๆ มาขอฝากเนื้อฝากตัวครับ อันนี้เป็นคลิปสอนอันแรกของผม คือ เรื่อง "การแยกตัวปร...

 • 245 03:48 ยอดนิยม KruTube 2014 MATH

  KruTube 2014 MATH

  โดย SARANYA 254 เข้าชม / 0 ชอบ

  ผลงานทีม เอ๊ะ อ๋อ เออ ค่ะ

 • 246 08:16 ยอดนิยม วิจัยบูรณาการ | Integrated Research

  วิจัยบูรณาการ | Integrated Research

  โดย ธีรุตม์ บุญมา 254 เข้าชม / 1 ชอบ

  เพื่อรองรับการเ ปลี่ยนแปลงที่เก ิดขึ้นทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เ ปลี่ยนแปลงไปแล้ วอย่างมหาศาล รวมทั้งการเติบโ ตขึ้นอย่างรวดเร ็วของเทคโนโลยีแ ละการสื่อสาร พร้อมทั้งการใช้ ชีวิตในโลกดิจิต อล (DIGITAL LIFE) ดังนั้นเด็กไทยจ ึงควรมีทักษะที่ จำเป็น

 • 247 05:48 ยอดนิยม Thinkttt clip ระยะทางการกระจัด

  Thinkttt clip ระยะทางการกระจัด

  โดย นายอัศวิน กลับมา 254 เข้าชม / 0 ชอบ

  Thinkttt clip ระยะทางการกระจัดบทเรียนการ?? ?อน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องระยะทางและการกระจัด

 • 248 11:16 ยอดนิยม แผนผังความคิดไฟฟ้าสถิต

  แผนผังความคิดไฟฟ้าสถิต

  โดย kruweerachat 253 เข้าชม / 0 ชอบ

  แผนผังความคิดไฟ ฟ้าสถิต โดยนางสาวอรทัย เพชรสุข กิจกรรมการเรียน การสอนวิชาฟิสิก ส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม จัดการเรียนการส อนโดยครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

 • 249 04:01 ยอดนิยม ThinkTTT Clip MATH my life by Krusa ตอน ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 1

  ThinkTTT Clip MATH my life by Krusa ตอน ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 1

  โดย นุริซา บาโง 253 เข้าชม / 1 ชอบ

  แก้ไขจากอันเดิมคะ

 • 250 04:57 ยอดนิยม motion under gravity

  motion under gravity

  โดย Thanakit Lerdlum 253 เข้าชม / 0 ชอบ

  เรียนฟิสิกส์อย่างไรให้มีคว?? ?มสุข..ต้องเรียนฟิสิกส์กับคร?? ?ติ๊ก ธนกฤต

RSS