ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "STEM"


  • 05:52 ยอดนิยม Thinkttt Clip กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องรถโภชนาการ

    Thinkttt Clip กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องรถโภชนาการ

    โดย Chanoknan Pasuro เพิ่มเมื่อ 374 เข้าชม / 1 ชอบ

    กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องรถโภชนาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารและสารอาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อหิน จังหวัดยะลา

    โดดเด่น
RSS