ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "krutube"


 • 11:38 ยอดนิยม Thinkttt Clip_passive

  Thinkttt Clip_passive

  โดย Mongkol Klungmontree เพิ่มเมื่อ 619 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเขียนโครงสร้าง Passive Voice เข้าใจง่ายๆ

  โดดเด่น
 • 07:37 ยอดนิยม รักษ์โลก รักษ์สิิ่งแวดล้อม

  รักษ์โลก รักษ์สิิ่งแวดล้อม

  โดย yongjit เพิ่มเมื่อ 407 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนเพื ่อส่งเสริมการอน ุรักษ์สิ่งแวดล้ อม

  โดดเด่น
 • 04:27 ยอดนิยม สื่อการสอน เรื่อง ความปลอดภัยในฃีวิต

  สื่อการสอน เรื่อง ความปลอดภัยในฃีวิต

  โดย yongjit เพิ่มเมื่อ 400 เข้าชม / 1 ชอบ

  เป็นสื่อของกิจก รรมพัฒนาผู้เรีย น ชุมนุม สื่อสร้างสรรค์ ร่วมกันสร้างสัง คม

  โดดเด่น
 • 06:05 ยอดนิยม กลุ่ม Kru2 Channel เรื่อง ตบเพราะรัก

  กลุ่ม Kru2 Channel เรื่อง ตบเพราะรัก

  โดย นายอภิชิต กลีบม่วง เพิ่มเมื่อ 449 เข้าชม / 2 ชอบ

  หนังสั้นวิทยาศา สตร์ กลุ่ม Kru2 Channel ในการอบรมเชิงปฏ บัติการยกระดับ คุณภาพครูและนัก เรียนด้านการนำเ ทคโนโลยีสารสนเท ศสู่การปฏิรูปกร ะบวนการเรียนรู้ Krutube Channal รุ่นที 2 ระหว่างวันที 26-30 เมษายน 2557

  โดดเด่น
RSS