ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "หลักการทำงานเบื้องต้นของคอม"


  • 08:41 ยอดนิยม หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ป.4

    หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ป.4

    โดย Radasa เพิ่มเมื่อ 364 เข้าชม / 1 ชอบ

    สื่อประกอบการเร ียนรู้วิชาเทคโน โลยีสารสนเทศระด ับชั้นประถมศึกษ าปีที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง หลักการทำงานเบื ้องต้นของคอมพิว เตอร์

    โดดเด่น
RSS