ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "สื่อการสอน"


 • 07:01 ยอดนิยม Thinkttt Clip สร้างสรรค์งานสื่อด้วยวีดีโอ Stop Motion

  Thinkttt Clip สร้างสรรค์งานสื่อด้วยวีดีโอ Stop Motion

  โดย samorn tarapan เพิ่มเมื่อ 879 เข้าชม / 20 ชอบ

  "สร้างสรรค์งานสื่อด้วยวีดีโ อ Stop Motion" เป็นสื่อการเรียการสอนรูปแบ?? ? Video Clip ที่จะนำท่านไปเรียนรู้กระบว?? ?การผลิตสื่อและขั้นตอนการนำ? ??สนอภาพเคลื่อนไหว "แบบการเคลื่อนที่แล้วหยุด" หรือที่เรียกกันว่า "Stop Motion" (สต๊อปโมชั่น) โดยเป็นการแบ่งปันปร

  โดดเด่น
 • 08:41 ยอดนิยม หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ป.4

  หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ป.4

  โดย Radasa เพิ่มเมื่อ 365 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อประกอบการเร ียนรู้วิชาเทคโน โลยีสารสนเทศระด ับชั้นประถมศึกษ าปีที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง หลักการทำงานเบื ้องต้นของคอมพิว เตอร์

  โดดเด่น
 • 02:24 ยอดนิยม การใช้ตะเเกียงแอลกอฮอล์

  การใช้ตะเเกียงแอลกอฮอล์

  โดย นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ เพิ่มเมื่อ 266 เข้าชม / 0 ชอบ

  การใช้ตะเกียงแอ ลกอฮอล์ โดย นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้าน หนองสองห้องสังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาปร ะถมศึกษากาญจนบุ รี เขต 1

 • 05:02 ยอดนิยม สื่อการสอน การสร้าง Field แบบ Lookup Wizard

  สื่อการสอน การสร้าง Field แบบ Lookup Wizard

  โดย นิภาภรณ์ วรสาร เพิ่มเมื่อ 333 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิชาการใช้โปรแก รมฐานข้อมูล

  โดดเด่น
RSS