ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "สอนภาษาอังกฤษ"


 • 11:03 ยอดนิยม การสอนภาษาอังกฤษระดับชั้น อนุบาล

  การสอนภาษาอังกฤษระดับชั้น อนุบาล

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 357 เข้าชม / 0 ชอบ

  ฝึกทำครับ ทำส่งอาจารย์ ตำหนิได้ แต่ อย่าด่าน้ะเออ.

  โดดเด่น
 • 06:18 ยอดนิยม alphabets

  alphabets

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 461 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีทัศน์สอนเรื ่อง alphabets เป็นวีดีทัศน์ที ่สอนเปรียบเทียบ อักษรภาษาอังกฤษ กับอักษรไทย เพื่อให้นักเรีย นได้ใช้เป็นพื้น ฐานในการสะกดคำใ นภาษาอังกฤษ

  โดดเด่น
 • 17:03 ยอดนิยม คำนาม nouns

  คำนาม nouns

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 423 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอ สอนการใช้คำนาม คำนามทั่วไปและค ำนามเฉพาะ โดย นายสมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการโรงเ รียนเกาะขันธ์ปร ะชาภิบาล

  โดดเด่น
RSS