ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "สรุปไฟฟ้ากระแส"


  • 01:40 ยอดนิยม สรุปไฟฟ้ากระแส

    สรุปไฟฟ้ากระแส

    โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 439 เข้าชม / 0 ชอบ

    สรุปไฟฟ้ากระแส นางสาวภาวิกา ไชยสีดา สรุปเรื่องกระแส ไฟฟ้า การเรียนการสอนว ิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศ าสตร์ จัดการเรียนการส อนโดยครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

    โดดเด่น
RSS