ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "สรุปเรื่องไฟฟ้าสถิต"


  • 02:55 ยอดนิยม สรุปเรื่องไฟฟ้าสถิต

    สรุปเรื่องไฟฟ้าสถิต

    โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 389 เข้าชม / 0 ชอบ

    สรุปเรื่องไฟฟ้า สถิต การรวมแรงในแนวแ กน X และแนวแกน Y โดย นางสาว อรอนงค์ พะเทพ วิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ จัดการเรียนการส อนโดย ครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

    โดดเด่น
RSS