ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "สพม.12"


  • 12:50 ยอดนิยม วีดีทัศน์เรื่องคำนาม Nouns

    วีดีทัศน์เรื่องคำนาม Nouns

    โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 728 เข้าชม / 4 ชอบ

    บทเรียนวีดีทัศน ์เรื่องคำนาม Nouns จัดทำโดย นายสมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการ กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประชาภิบาล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธร รมราช สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12

    โดดเด่น
RSS