ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "ภาษาอังกฤษ"


 • 05:05 ยอดนิยม English Through Song

  English Through Song

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 427 เข้าชม / 4 ชอบ

  Learn English Through Song

  โดดเด่น
 • 04:46 ยอดนิยม A brief history of video games (Part I) - Safwat Saleem

  A brief history of video games (Part I) - Safwat Saleem

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / 0 ชอบ

  View full lesson: http://ed.ted.com/lessons/a-brief-history-of- video-games-part-i-safwat-saleemVideo games are everywhere these days, but where did they actually come from? The history of video games is a complicated story that involves giant computers i

  โดดเด่น
 • 11:03 ยอดนิยม การสอนภาษาอังกฤษระดับชั้น อนุบาล

  การสอนภาษาอังกฤษระดับชั้น อนุบาล

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 364 เข้าชม / 0 ชอบ

  ฝึกทำครับ ทำส่งอาจารย์ ตำหนิได้ แต่ อย่าด่าน้ะเออ.

  โดดเด่น
 • 06:18 ยอดนิยม alphabets

  alphabets

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 467 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีทัศน์สอนเรื ่อง alphabets เป็นวีดีทัศน์ที ่สอนเปรียบเทียบ อักษรภาษาอังกฤษ กับอักษรไทย เพื่อให้นักเรีย นได้ใช้เป็นพื้น ฐานในการสะกดคำใ นภาษาอังกฤษ

  โดดเด่น
 • 01:31 ยอดนิยม 5 x Times Table Math Song

  5 x Times Table Math Song

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 441 เข้าชม / 1 ชอบ

  Can you sing your 5 times table? Get this song plus games in the new fun Math Songs: Times Tables Apps for iPhone and iPad. Math Songs 1x-6x HD iPad App: http://itunes.apple.com/us/app/math-songs-tim es-tables-1x/id529051478?mt=8Math Songs Times Tables 7x

  โดดเด่น
 • 02:49 ยอดนิยม Twist - Right and Left, action song for children by Patty Shukla

  Twist - Right and Left, action song for children by Patty Shukla

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 445 เข้าชม / 1 ชอบ

  FREE App now available - Search PATTY SHUKLA in Apple Store Apps (iPad, iPhones)http://www.PattyShuklaKidsMusic.comTw isting fun! Right and Left hand associations through dancing. This song is on Patty's 3rd CD "I Can Do It!" and the new version of this s

  โดดเด่น
 • 17:03 ยอดนิยม คำนาม nouns

  คำนาม nouns

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 429 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอ สอนการใช้คำนาม คำนามทั่วไปและค ำนามเฉพาะ โดย นายสมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการโรงเ รียนเกาะขันธ์ปร ะชาภิบาล

  โดดเด่น
RSS