ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "พุทธวจน ครูทูปปี 4 รุ่น3"


  • 04:12 ยอดนิยม krutube ปี 4 รุ่น3

    krutube ปี 4 รุ่น3

    โดย พนมไพร เพิ่มเมื่อ 371 เข้าชม / 1 ชอบ

    ร่วมกันท่องพระส ูตรหน้าเสาธงทั้ งโรงเรียน และการมุ่งมั่นฝ ึกนักเรียนของคุ ณครูที่ดูแลโครง การท่องพระสูตรห น้าเสาธง เพราะเห็นประโยช น์ และการเปลี่ยนแป ลงในทางที่ดีขึ้ นของเด็กๆ''ผลงา

    โดดเด่น
RSS