ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "พลเมืองดี"


  • 05:37 ยอดนิยม Thinkttt Clip พลเมืองดี

    Thinkttt Clip พลเมืองดี

    โดย Chanoknan Pasuro เพิ่มเมื่อ 330 เข้าชม / 2 ชอบ

    มาตรฐานการเรียนรู้ ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท??  ?่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรั??  ?ษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังค??  ?ไทยและสังคมโลกอย่างสันติส??  ?? ??ตัวชี้วัด ป.5/1 ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามส??  ?านภาพ บทบาท

    โดดเด่น
RSS