ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "ปัญหาและระบบคอมพิวเตอร์"


  • 06:54 ยอดนิยม ปัญหาและระบบคอมพิวเตอร์

    ปัญหาและระบบคอมพิวเตอร์

    โดย suraphon เพิ่มเมื่อ 7,694 เข้าชม / 235 ชอบ

    การแก้ไขปัญหาใน การทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องศึกษา การทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์แต่ล ะส่วน ทั้งทางด้านฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แว ร์ โดยศึกษาถึงการท ำงานของอุปกรณ์ค อมพิวเตอร์แต่ละ ส่วน ว่ามีการทำงานเป ็นอย่างไร เพื่อที่จะได้ศึ กษา วิเคราะห์ปัญหาข องคอมพิ

RSS