ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "ทฤษฏีบทพีทาโกรัส"


  • 07:09 ยอดนิยม Thinkttt Clip p Pythagoras

    Thinkttt Clip p Pythagoras

    โดย จารุวรรณ บุญชลาลัย เพิ่มเมื่อ 357 เข้าชม / 0 ชอบ

    ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีบทพีท?? ?โกรัส เริ่มต้นจากการรู้จักสมบัติ?? ?องรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก นิยามของทฤษฎีบท การหาความยาวด้านที่เหลือ ความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุ?? ?ฉากที่น่าสนใจ รวมถึงเทคนิคการคำนวณหาความ?? ?าวด้านที่เหลือให้เร็วขึ้น

    โดดเด่น
RSS