ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "การนำเสนอด้วย power point 2007"


  • 08:25 ยอดนิยม การนำเสนองานด้วย power point 2007

    การนำเสนองานด้วย power point 2007

    โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 386 เข้าชม / 0 ชอบ

    เทคนิคการนำเสนอ presentation ใน power point ในวิชาภาษาอังกฤ ษ เกี่ยวกับบทสนทน าในร้านอาหาร ของนักเรียนโรงเ รียนกาะขันธ์ประ ชาภิบาล

    โดดเด่น
RSS