ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "การตั้งประโยคคำถามด้วย why"


 • 05:05 ยอดนิยม การตั้งประโยคคำถามด้วย where

  การตั้งประโยคคำถามด้วย where

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 311 เข้าชม / 1 ชอบ

  วีดีโอการสอน Question words เกี่ยวกับการใช้ Where ของกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่า งประเทศโรงเรียน บ้านทะเลหอยราษฎ ร์อุทิศ

  โดดเด่น
 • 02:47 ยอดนิยม การตั้งประโยคคำถามด้วย which

  การตั้งประโยคคำถามด้วย which

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 307 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอการสอน Question words เกี่ยวกับการใช้ Which ของกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่า งประเทศโรงเรียน เกาะขันธ์ประชาภ ิบาล,

  โดดเด่น
 • 04:03 ยอดนิยม การตั้งประโยคคำถามด้วย when

  การตั้งประโยคคำถามด้วย when

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 318 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอการสอน Question words เกี่ยวกับการใช้ When ของกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่า งประเทศโรงเรียน เกาะขันธ์ประชาภ ิบาล

  โดดเด่น
 • 03:26 ยอดนิยม การตั้งประโยคคำถามด้วย why

  การตั้งประโยคคำถามด้วย why

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 294 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอการสอนเรื ่อง Question word "Why" โดยนายสมใจ จันสุกสี ครูโรงเรียนเกาะ ขันธ์ประชาภิบาล

RSS