ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "penchankongpet"


 • 03:47 ยอดนิยม Thinkttt clip : animals

  Thinkttt clip : animals

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 566 เข้าชม / 1 ชอบ

  Flashcard : animals

  โดดเด่น
 • 04:46 ยอดนิยม Thinkttt Clip : Great!

  Thinkttt Clip : Great!

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 292 เข้าชม / 0 ชอบ

  There are many ways to say Great!

 • 05:05 ยอดนิยม English Through Song

  English Through Song

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 416 เข้าชม / 4 ชอบ

  Learn English Through Song

  โดดเด่น
 • ยอดนิยม Assessing reading comprehension

  Assessing reading comprehension

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 398 เข้าชม / 0 ชอบ

  In this webinar will we look at the different kinds of text and task types that are found in Cambridge English Reading tests.

  โดดเด่น
 • 02:56 ยอดนิยม Exam Speaking: Talk about yourself

  Exam Speaking: Talk about yourself

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 373 เข้าชม / 0 ชอบ

  Find more English language learning resources here: http://www.britishcouncil.org/learnenglishtee nsFind more speaking exam videos here: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/e xams/speaking-exams/typical-speaking-tasks

  โดดเด่น
 • 03:35 ยอดนิยม Grammar Snacks: Prepositions of time

  Grammar Snacks: Prepositions of time

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 411 เข้าชม / 0 ชอบ

  Find more English language learning resources here: http://www.britishcouncil.org/learnenglishtee nsFind more grammar videos here: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/g rammar-vocabulary/grammar-videos

  โดดเด่น
 • 15:10 ยอดนิยม TEDxDoiSuthep - Jon Jandai - Life is easy. Why do we make it so hard?

  TEDxDoiSuthep - Jon Jandai - Life is easy. Why do we make it so hard?

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 422 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิก CC ซับไตเติลไทย แปลโดย เพ็ญจันทร์ กงเพชร

  โดดเด่น
 • 01:31 ยอดนิยม You Can Learn Anything

  You Can Learn Anything

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 418 เข้าชม / 9 ชอบ

  Khan Academy is on a mission to unlock the world's potential. Most people think their intelligence is fixed. The science says it’s not. It starts with knowing you can learn anything. Join the movement at http://khanacademy.org/youcanlearnanything.

  โดดเด่น
 • 01:23 ยอดนิยม 10 Quizzes

  10 Quizzes

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 507 เข้าชม / 24 ชอบ

  10 quizzes-- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/ . Make your own animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free tool that allows you to develop cool animated clips and animated presentations for your we

  โดดเด่น
 • 05:31 ยอดนิยม Prepositional Phrases

  Prepositional Phrases

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 3,017 เข้าชม / 37 ชอบ

  Welcome to Penchan's English Classroom. This lesson is about Prepositional Phrases, Part 1)

 • 00:51 ยอดนิยม Penchan's Flashcard

  Penchan's Flashcard

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 446 เข้าชม / 16 ชอบ

  Day of a week-- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/ . Make your own animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free tool that allows you to develop cool animated clips and animated presentations for your

  โดดเด่น
 • 03:08 ยอดนิยม IT Vocabulary

  IT Vocabulary

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 578 เข้าชม / 29 ชอบ

  Learn vocabulary about country.-- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/ . Make your own animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free tool that allows you to develop cool animated clips and animated pres

  โดดเด่น
RSS