ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

วิดีโอที่เพิ่มเข้ามาใหม่


 • 06:39 ยอดนิยม Thinkttt Clip เร้าความสนใจด้วยบทเพลง - ครูนก (Nok Kts)

  Thinkttt Clip เร้าความสนใจด้วยบทเพลง - ครูนก (Nok Kts)

  โดย ศิริพร กันทาสืบ เพิ่มเมื่อ 269 เข้าชม / 1 ชอบ

  ลิ้งค์เพลงและข่าว เพื่อประโยชน์แก่ครูและนักเ?? ?ียนทั่วประเทศ (ผลงานที่ได้รับการติดตามชมท? ??่วประเทศ)ให้เครดิต ครูนก ศิริพร กันทาสืบ ด้วยนะคะเพลง ภูมิแพ้โปเกม่อนhttps://www.youtube.com/watch?v=HkS X5Py7mvQเพลง อย่ามาจุ๊เอาเกรดครู https://www.youtube.com/

 • 05:50 ยอดนิยม Thinkttt Clip ผลงานการแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดลอง แก้ไข

  Thinkttt Clip ผลงานการแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดลอง แก้ไข

  โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดล?? ?ง วัตถุประสงค์ให้นักเรียนฝึก?? ?ก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. โดยลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดล?? ?ง เนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เนื้อหาย่อยในเ

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม thinkttt clip "อนุรักษ์ภาษาถิ่นโคราช"

  thinkttt clip "อนุรักษ์ภาษาถิ่นโคราช"

  โดย ชิสาพัชร์ เพิ่มเมื่อ 290 เข้าชม / 1 ชอบ

  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานก?? ?บภาษาถิ่นโคราช

 • 06:58 ยอดนิยม เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

  เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

  โดย วรรรกร ไกรวรรณ เพิ่มเมื่อ 326 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอนโดยนายวรรณกร ไกรวรรณกลุ่มสาระการเรียนรู?? ?วิทยาศาสตร์ระดับชั้นที่สอน? ??ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1เข้าใจสมบัติของสาย ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัตรข?? ?งสารกับโครงสร้างและแรงยึดเ? ??นี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู?? ? แ

  โดดเด่น
 • 06:54 ยอดนิยม เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

  เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

  โดย วรรรกร ไกรวรรณ เพิ่มเมื่อ 283 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอนโดยนายวรรณกร ไกรวรรณกลุ่มสาระการเรียนรู?? ?วิทยาศาสตร์ระดับชั้นที่สอน? ??ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1เข้าใจสมบัติของสาย ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัตรข?? ?งสารกับโครงสร้างและแรงยึดเ? ??นี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู?? ? แ

 • 05:37 ยอดนิยม Thinkttt Clip พลเมืองดี

  Thinkttt Clip พลเมืองดี

  โดย Chanoknan Pasuro เพิ่มเมื่อ 405 เข้าชม / 2 ชอบ

  มาตรฐานการเรียนรู้ ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท??  ?่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรั??  ?ษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังค??  ?ไทยและสังคมโลกอย่างสันติส??  ?? ??ตัวชี้วัด ป.5/1 ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามส??  ?านภาพ บทบาท

  โดดเด่น
 • 05:53 ยอดนิยม การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ นศท.

  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ นศท.

  โดย นายศักดิ์มงคล โปทากัน เพิ่มเมื่อ 444 เข้าชม / 0 ชอบ

  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ (ท่าอยู่กับที่) สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับการฝึกทบทวน จัดทำโดย สถานศึกษาวิชาทหาร ร.ร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห ์ ศฝ.อ.วานรนิวาส นฝ.มทบ.๒๙การฝึกบุคคลท่ามือเป ล่า ตอนที่ ๑ สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร (ท่าอยู่กับที) ประกอบด้วย ๘

  โดดเด่น
 • 05:53 ยอดนิยม Thinkttt Clip การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ นศท.

  Thinkttt Clip การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ นศท.

  โดย นายศักดิ์มงคล โปทากัน เพิ่มเมื่อ 335 เข้าชม / 0 ชอบ

  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ (ท่าอยู่กับที่) สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับการฝึกทบทวน จัดทำโดย สถานศึกษาวิชาทหาร ร.ร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห ์ ศฝ.อ.วานรนิวาส นฝ.มทบ.๒๙ เพื่อฝึกทบทวน

  โดดเด่น
 • 07:01 ยอดนิยม Thinkttt Clip สร้างสรรค์งานสื่อด้วยวีดีโอ Stop Motion

  Thinkttt Clip สร้างสรรค์งานสื่อด้วยวีดีโอ Stop Motion

  โดย samorn tarapan เพิ่มเมื่อ 879 เข้าชม / 20 ชอบ

  "สร้างสรรค์งานสื่อด้วยวีดีโ อ Stop Motion" เป็นสื่อการเรียการสอนรูปแบ?? ? Video Clip ที่จะนำท่านไปเรียนรู้กระบว?? ?การผลิตสื่อและขั้นตอนการนำ? ??สนอภาพเคลื่อนไหว "แบบการเคลื่อนที่แล้วหยุด" หรือที่เรียกกันว่า "Stop Motion" (สต๊อปโมชั่น) โดยเป็นการแบ่งปันปร

  โดดเด่น
 • 06:20 ยอดนิยม เทคนิคการทำGreen Screen

  เทคนิคการทำGreen Screen

  โดย นิวัฒน์ สารบุญ เพิ่มเมื่อ 331 เข้าชม / 0 ชอบ

  นายนิวัฒน์ สารบุญกลุ่มสาระการเรียนรู้?? ?ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษามาตรฐานการเ?? ?ียนรู้ 3.1 ช่วงชั้น ม.4-68. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให?? ?เหมาะสมกับงาน

  โดดเด่น
 • 04:20 ยอดนิยม Thinkttt Clip Electricity

  Thinkttt Clip Electricity

  โดย นางสิริกมล พุทธรักษา เพิ่มเมื่อ 336 เข้าชม / 0 ชอบ

  Electricity : ไฟฟ้ากระแส

  โดดเด่น
 • 05:29 ยอดนิยม ศิลปะคืออะไร?

  ศิลปะคืออะไร?

  โดย inikcup เพิ่มเมื่อ 368 เข้าชม / 0 ชอบ

  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อทางก?? ?รศึกษาเรียนรู้ศิลปะ เรื่องราวความรู้ความเข้าใจ?? ?นเรื่องศิลปะเบื้องต้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้?? ?ฐาน เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าใจคว?? ?มหมายของศิลปะ" ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่?? ?แสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ปัญญา

  โดดเด่น
 • 06:41 ยอดนิยม Thinkttt clip What is the tense? Chapter I

  Thinkttt clip What is the tense? Chapter I

  โดย นิวัฒน์ เพิ่มเมื่อ 597 เข้าชม / 0 ชอบ

  Describing about tense.

  โดดเด่น
 • 05:30 ยอดนิยม Thinkttt clip What is the tense? Chapter II

  Thinkttt clip What is the tense? Chapter II

  โดย นิวัฒน์ เพิ่มเมื่อ 668 เข้าชม / 0 ชอบ

  Follow up chapter I to describe about structure of tenses.

  โดดเด่น
 • 04:11 ยอดนิยม Thinkttt Clip ไหว้ 3 ระดับ

  Thinkttt Clip ไหว้ 3 ระดับ

  โดย ทิวาวรรณ เพิ่มเมื่อ 472 เข้าชม / 6 ชอบ

  การไหว้เป็นการแสดงความเคาร?? ?โดยการประนมมือ แล้วยกมือทั้งสองขึ้นจรดใบห?? ?้า ให้เห็นว่าเป็นการแสดงความเ?? ?ารพอย่างสูง การไหว้แบบไทย แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ตามระดับบุคคล

  โดดเด่น
 • 11:10 ยอดนิยม การสะท้อนของแสงตอนที่ 2

  การสะท้อนของแสงตอนที่ 2

  โดย สุรเชษฐ อนุมาตร์ เพิ่มเมื่อ 278 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสะท้อนของแสง

 • 07:45 ยอดนิยม การสะท้อนของแสงตอนที่ 3

  การสะท้อนของแสงตอนที่ 3

  โดย สุรเชษฐ อนุมาตร์ เพิ่มเมื่อ 304 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสะท้อนของแสงเนื่องจากกร?? ?จก 2 บาน

 • 04:55 ยอดนิยม Thinkttt Clip หนทาง

  Thinkttt Clip หนทาง

  โดย สุวิทย์ เพิ่มเมื่อ 685 เข้าชม / 6 ชอบ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตัวชี้วัด ส ๒.๑ ม.๑/๒ระบุความสามารถของตนเองใ นการทำประโยชน์ต่อสังคมและป?? ?ะเทศชาติ

  โดดเด่น
 • 06:54 ยอดนิยม การหักเหของแสงตอนที่ 1

  การหักเหของแสงตอนที่ 1

  โดย สุรเชษฐ อนุมาตร์ เพิ่มเมื่อ 269 เข้าชม / 0 ชอบ

  การหักเหของแสง

 • 06:38 ยอดนิยม การศึกษาค้นคว้าอิสระและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง IS1

  การศึกษาค้นคว้าอิสระและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง IS1

  โดย พนภาค เพิ่มเมื่อ 563 เข้าชม / 0 ชอบ

  การให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “Independent Study : IS” นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธ?? ?ภาพวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่าง? ??ว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให?? ?ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่? ??งอิสระในเรื่องหรือประเด็นท ี่ตนสนใจ เริ่มตั

  โดดเด่น
 • 05:01 ยอดนิยม Thinkttt Clip ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์

  Thinkttt Clip ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์

  โดย นายกฤษณะ วงศ์ริน เพิ่มเมื่อ 334 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน 2559 : สื่อไอซีทีเพื่อการศึกษาThinkttt Clip เรื่อง ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยสมัยร?? ?ตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 2 ดนตรี มาตรฐานการเรียนรู้ 2.2 ม.3/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3"ประวัติศาสตร์ดนตรี

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม thinkttt Magic Finger เทคนิคการคูณแม่9ด้วยนิ้วมือ

  thinkttt Magic Finger เทคนิคการคูณแม่9ด้วยนิ้วมือ

  โดย ฮัมดีน กะสูเมาะ เพิ่มเมื่อ 360 เข้าชม / 1 ชอบ

  thinkttt สื่อการเรียนการสอน เทคนิคคูณแม่9ด้วยนิ้วมือ MagicFinger ครูฮัมดีน กะสูเมาะโรงเรียนบ้านกาเด็ง??  ?พป.นราธิวาส เขต 3

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Think ttt Clip เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากัน

  Think ttt Clip เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากัน

  โดย อลิสา เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / 0 ชอบ

  กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากั?? ? วิธีการจัดกิจกรรม ครูจะต้องแบ่งนักเรียนออกเป?? ?นกลุ่มๆ โดยที่แต่ละกลุ่มจะต้องมี นักเรียน อ่อน ปานกลาง และเก่ง อยู่ในกลุ่ม ซึ่งแต่ละทีมจะแบ่งหน้าที่ก?? ?นตามความสามารถของนักเรียน เช่

  โดดเด่น
 • 02:47 ยอดนิยม Thinkttt Clip การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย

  Thinkttt Clip การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย

  โดย รุ่งนภา บำรุงศรี เพิ่มเมื่อ 279 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแสดงการจัดเรียงอิเล็กตร?? ?นในระดับพลังงานย่อย วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรี?? ?นฝึกทดลองและอภิปรายเกี่ยวก? ??บการจัดเรียงอิเล็กตรอน โดยลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดล?? ?ง เนื้อหาของวิชาเคมี 1 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 • 04:55 ยอดนิยม Thinkttt Clip รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

  Thinkttt Clip รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

  โดย รุ่งนภา บำรุงศรี เพิ่มเมื่อ 276 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแสดงการจัดตัวของรูปร่าง?? ?มเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดล?? ?ง วัตถุประสงค์ให้นักเรียนฝึก?? ?ดลองและอภิปรายเกี่ยวกับการ? ??ัดตัวของลูกโป่งกับรูปร่างโ มเลกุลโคเวเลนต์ โดยลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดล?? ?ง เนื้อหาของวิชาเคมี 1 เ

 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip 12 ลีลาการบริหารอวัยวะภายในสำหรับเด็กอนุบาล

  Thinkttt Clip 12 ลีลาการบริหารอวัยวะภายในสำหรับเด็กอนุบาล

  โดย Tassanee Chaicharoen เพิ่มเมื่อ 442 เข้าชม / 3 ชอบ

  การบริหารอวัยวะภายในอย่างง?? ?ายสำหรับเด็กอนุบาล

  โดดเด่น
 • 06:31 ยอดนิยม Thinkttt Clip สื่อ อิทธิพลที่มีผลต่อสุขภาพ

  Thinkttt Clip สื่อ อิทธิพลที่มีผลต่อสุขภาพ

  โดย Sarawut Chaicharorn เพิ่มเมื่อ 315 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อ อิทธิพลที่มีผลต่อสุขภาพ ใช้อย่างพอดีจะเกินประโยชน์??  ?ย่างคุ้มค่าต่อตนเอง

  โดดเด่น
 • 05:24 ยอดนิยม ศิลปะคือ?

  ศิลปะคือ?

  โดย inikcup เพิ่มเมื่อ 362 เข้าชม / 1 ชอบ

  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อทางก?? ?รศึกษาเรียนรู้ศิลปะ เรื่องราวความรู้ความเข้าใจ?? ?นเรื่องศิลปะเบื้องต้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้?? ?ฐาน เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าใจคว?? ?มหมายของศิลปะ" ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่?? ?แสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ปัญญา

  โดดเด่น
 • 04:25 ยอดนิยม Thinkttt Clip การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มโอแผลงฤทธิ์

  Thinkttt Clip การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มโอแผลงฤทธิ์

  โดย ตันตริน สืบปัญญา เพิ่มเมื่อ 261 เข้าชม / 2 ชอบ

  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เปลือกส้มโอแผลงฤทธิ์ วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี 1. ลูกโป่ง 1 ลูก 2. เปลือกส้มโอสดๆ 1 ชิ้น 3. หนังยาง 1 เส้นวิธีทดลอง 1. เป่าลูกโป่งให้มีขนาดใหญ่พอ?? ?มควร มัดปากให้แน่น 2. บีบน้ำมันจากเปลือกส้มโอลงไ?? ?บนลูกโป่ง 3. สังเกตการเปลี่

 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip เรียนรู้รูปร่างรูปทรง ผ่านการ์ตูนนิทานเมืองแห่งรูปร่างรูปทรง

  Thinkttt Clip เรียนรู้รูปร่างรูปทรง ผ่านการ์ตูนนิทานเมืองแห่งรูปร่างรูปทรง

  โดย เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด เพิ่มเมื่อ 376 เข้าชม / 0 ชอบ

  ขอส่งใหม่เนื่องจากคลิปมีกา?? ?เพิ่มเติมมาตรฐานตัวชี้วัดม? ??ตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจ?? ?นตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิส?? ?ะ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ ในชีวิตป

  โดดเด่น
 • 06:57 ยอดนิยม Thinkttt Clip หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

  Thinkttt Clip หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

  โดย อนุรักษ์ แย้มวัตร เพิ่มเมื่อ 297 เข้าชม / 0 ชอบ

  เป็นวีดีทัศน์ที่อธิบายถึงก?? ?รทำงานของคอมพิวเตอร์ ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ที?? ?สำคัญ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออกหรือหน่วยแสด?? ?ผลนั่นเอง

 • 07:01 ยอดนิยม Thinkttt เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากัน แก้ไข

  Thinkttt เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากัน แก้ไข

  โดย อลิสา เพิ่มเมื่อ 352 เข้าชม / 0 ชอบ

  กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากั?? ? วิธีการจัดกิจกรรม ครูจะต้องแบ่งนักเรียนออกเป?? ?นกลุ่มๆ โดยที่แต่ละกลุ่มจะต้องมี นักเรียน อ่อน ปานกลาง และเก่ง อยู่ในกลุ่ม ซึ่งแต่ละทีมจะแบ่งหน้าที่ก?? ?นตามความสามารถของนักเรียน เช่

  โดดเด่น
 • 04:03 ยอดนิยม Thinkttt Clip ผลงานการจำแนกรูปเรขาคณิต ป.1

  Thinkttt Clip ผลงานการจำแนกรูปเรขาคณิต ป.1

  โดย กุลจิรา ฝุ่นวัง เพิ่มเมื่อ 275 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอนี้ จัดขึ้นเพื่อเข้าร่วมประกวด?? ?ลงานและเหมาะสำหรับใช้เป็น?? ?? ??ะกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาร ะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)

 • 06:21 ยอดนิยม การพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ PBL

  การพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ PBL

  โดย นางนภาพร ริทัศน์โส เพิ่มเมื่อ 286 เข้าชม / 1 ชอบ

  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสา?? ?สนเทศเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ผลักดันให้โลกยุคใหม่เกิ?? ?ความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย โอกาสการเข้าถึงข้อมูลและสร?? ?างความรู้จึงขยายขอบเขตขึ้น? ??ม่จำกัด ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษา?? ?พื่อศตวรรษใหม่ซึ่งมุ่งเน้น? ??ารพัฒนา“ทักษะแห่งศตว

 • 07:29 ยอดนิยม Thinkttt Clip 走进东盟เปิดประตูสู่อาเซียน

  Thinkttt Clip 走进东盟เปิดประตูสู่อาเซียน

  โดย สุพัตรา โกมลมุสิก เพิ่มเมื่อ 292 เข้าชม / 0 ชอบ

  走进东盟เปิดประตูสู่อาเซียน สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนเ?? ?ื่อการสื่อสาร โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม.8

 • 07:28 ยอดนิยม Thinkttt Clip 走进东盟 เปิดประตูสู่อาเซียน Chinese and AEC M.2

  Thinkttt Clip 走进东盟 เปิดประตูสู่อาเซียน Chinese and AEC M.2

  โดย สุพัตรา โกมลมุสิก เพิ่มเมื่อ 268 เข้าชม / 0 ชอบ

  走进东盟 เปิดประตูสู่อาเซียน ใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนก?? ?รสอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่? ??กสาร โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม.8 เป็นการบูรณาการภาษาจีนกับอ?? ?เซียน ออกแบบสื่อให้เข้ากับหนังสื?? ?เรียน体验汉语 เพื่อให้น่าเรียนยิ่งขึ้น อ้างอิงหนังสือ体验汉语ครูผู้สอ?? ? ส

 • 06:36 ยอดนิยม การ์ตูน ข้อมูลและสารสนเทศ

  การ์ตูน ข้อมูลและสารสนเทศ

  โดย นางสาวนาจตะยา นามวงค์ เพิ่มเมื่อ 303 เข้าชม / 1 ชอบ

  โดดเด่น
 • 05:40 ยอดนิยม Thinkttt Clip ลูกบาศก์สุดปัง (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)

  Thinkttt Clip ลูกบาศก์สุดปัง (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)

  โดย ครูบรรเจิด สระปัญญา เพิ่มเมื่อ 311 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอน ส่งเข้าประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา?? ?ั้นพื้นฐาน ในชื่อผลงาน ลูกบาศก์สุดปัง เป็นสื่อการเรียนในรูปแบบ VIDEO CLIP ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา?? ?ั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความส

  โดดเด่น
 • 06:39 ยอดนิยม Thinkttt Clip What do you want to be? And why?

  Thinkttt Clip What do you want to be? And why?

  โดย นางขวัญใจ ประภาสัย เพิ่มเมื่อ 473 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปการตอบคำถามและการสนทนา โดยใช้ประโยค What do you want to be? และ Why?

  โดดเด่น
 • 04:05 ยอดนิยม Thinkttt Clip "อะเมซิ่ง ตะเกียบ"

  Thinkttt Clip "อะเมซิ่ง ตะเกียบ"

  โดย ปิยะพงษ์ เพิ่มเมื่อ 304 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวีดีโอการทดลอง เรื่องแรงเสียดทาน เป็นการทดลองและอธิบาย แรงเสียดทานและนำความรู้ไปใ?? ?้ประโยชน์ เหมาะสำหรับกับผู้สอนและผู้?? ?รียนในระดับชั้นประถมศึกษาป? ??ที่ 4-6 และผู้ที่สนใจทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศ?? ?สตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ มาต

  โดดเด่น
 • 06:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip การใช้งานแผนที่ออนไลน์

  Thinkttt Clip การใช้งานแผนที่ออนไลน์

  โดย ปิยะพงษ์ เพิ่มเมื่อ 694 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปวีดีโอแนะนำการใช้งานแผ?? ?ที่ (Google Map) เบื้องต้น เหมาะสำหรับกับผู้เรียนในระ?? ?ับชั้นประถมศึกศึกษาปีที่ 4-6 และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ Google Mapกลุ่มสาระการเรียนรู้การงา?? ?อาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ Google sheet

  Thinkttt Clip การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ Google sheet

  โดย ปิยะพงษ์ เพิ่มเมื่อ 368 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวีดีโอการประยุกต์ใช้งา?? ?ซอฟต์แวร์ตารางงาน "Google sheet" ออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้สอนและผู้เรี?? ?นในระดับชั้นมัธยมศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน?? ?าชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่?? ?สารมาตรฐาน ง 3.1 ระดับชั

  โดดเด่น
 • 04:19 ยอดนิยม Thinkttt Clip "เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ "

  Thinkttt Clip "เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ "

  โดย ครูอภิชาติ ศุภลักษณ์ เพิ่มเมื่อ 502 เข้าชม / 2 ชอบ

  สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึก?? ?า เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อ้างอิงข้อมูลจาก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่?? ?สาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร

  โดดเด่น
 • 11:38 ยอดนิยม Thinkttt Clip_passive

  Thinkttt Clip_passive

  โดย Mongkol Klungmontree เพิ่มเมื่อ 619 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเขียนโครงสร้าง Passive Voice เข้าใจง่ายๆ

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip หนังตะลุง เรื่อง เห็นแก่ลูก

  Thinkttt Clip หนังตะลุง เรื่อง เห็นแก่ลูก

  โดย warakorn เพิ่มเมื่อ 393 เข้าชม / 2 ชอบ

  หนังตะลุง เรื่อง เห็นแก่ลูก เป็นการนำศิลปะการแสดงพื้นบ?? ?านภาคใต้ หนังตะลุง มาบูรณาการใช้สอนวรรณคดี บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาให้?? ?ักเรียนสามารถเข้าใจโครงเรื? ??องทั้งหมดอย่างง่าย ๆ แล้วค่อยต่อยอดศึ

  โดดเด่น
 • 07:10 ยอดนิยม Thinkttt Clipการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีเรื่อง สังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์ สำหรับนักเรียนชั้นป.๕

  Thinkttt Clipการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีเรื่อง สังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์ สำหรับนักเรียนชั้นป.๕

  โดย warakorn เพิ่มเมื่อ 364 เข้าชม / 0 ชอบ

  การจัดการเรียนการสอนวรรณคด?? ?เรื่อง สังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึก?? ?าปีที่ ๕ โดยการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุ?? ?โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรร? ?? อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาสาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรมมาตรฐานท?? ?่ ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิด

  โดดเด่น
 • 05:45 ยอดนิยม การสะท้อนของแสง

  การสะท้อนของแสง

  โดย สุรเชษฐ อนุมาตร์ เพิ่มเมื่อ 289 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาร?? ?บใบ 1 บานตอน 3

 • 05:49 ยอดนิยม หาโฟกัสเลนเว้า

  หาโฟกัสเลนเว้า

  โดย สุรเชษฐ อนุมาตร์ เพิ่มเมื่อ 240 เข้าชม / 0 ชอบ

  มาหาความยาวโฟกัสเลนศืเว้าก?? ?นเถอะ

 • 02:56 ยอดนิยม เลนส์ประกอบ

  เลนส์ประกอบ

  โดย สุรเชษฐ อนุมาตร์ เพิ่มเมื่อ 243 เข้าชม / 0 ชอบ

  ตัวอย่างเลนส์ประกอบ

 • 05:28 ยอดนิยม การสะท้อนของแสง

  การสะท้อนของแสง

  โดย สุรเชษฐ อนุมาตร์ เพิ่มเมื่อ 279 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาร?? ?บ 1 บานตอน 2

RSS