ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

วิดีโอที่เพิ่มเข้ามาใหม่


 • 10:59 ยอดนิยม How to Speak English FAST

  How to Speak English FAST

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 459 เข้าชม / 0 ชอบ

  How to speak english quickly like a native speakerwww.teacherphil.comwww.tienganh1.com

  โดดเด่น
 • 01:30 ยอดนิยม innovative teacher 2013

  innovative teacher 2013

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 302 เข้าชม / 1 ชอบ

  ไม่ได้ประกวดนะค รับ ส่งมาแบ่งปันผลงานที่ได้รับรางวัล

  โดดเด่น
 • 04:34 ยอดนิยม ภาพยนตร์สั้นเรื่่อง " ซ่อมใจ "

  ภาพยนตร์สั้นเรื่่อง " ซ่อมใจ "

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 342 เข้าชม / 1 ชอบ

  ภาพยนตร์สั้น หัวข้อความดีและ ความงามโดย หนองบัวฟิล์ม โรงเรียนหนองบัว พิทยาคม

  โดดเด่น
 • 05:01 ยอดนิยม ข้อสอบคนดี

  ข้อสอบคนดี

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 353 เข้าชม / 1 ชอบ

  " ถึงเวลาตัดสินใจ ...กล้าในสิ่งที่ก ลัว...หรือทำตัวใน ทางที่ผิด" "ข้อสอบคนดี" ภาพยนตร์สั้นร่ว มประกวดหนังสั้น เพื่อการเรียนกา รสอน DOWEBD ภายใต้หัวข้อ ความดีและความงา มโดยทีมงานสร้าง ภาพยนตร์สั้นระด ับชั้นประถมศึกษ า โรงเรียนบ้านปาง ขุม อ.สะเมิง จ.เชียงให

  โดดเด่น
 • 05:01 ยอดนิยม หนังสั้น "เกี่ยวหัวใจนายฟาร์มเมอร์"

  หนังสั้น "เกี่ยวหัวใจนายฟาร์มเมอร์"

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 517 เข้าชม / 3 ชอบ

  หนังสั้นประกวดใ นหัวข้อ "ความดีและความงาม"

  โดดเด่น
 • 05:01 ยอดนิยม หนังสั้น "INSIDE"

  หนังสั้น "INSIDE"

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 910 เข้าชม / 2 ชอบ

  ภาพยนตร์สั้นหัว ข้อ "ความดีและความงาม"

RSS