ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

วิดีโอที่เพิ่มเข้ามาใหม่


 • 06:14 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Amazing circuit การต่อวงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Amazing circuit การต่อวงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 297 เข้าชม / 1 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Amazing circuit การต่อวงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยม

 • 05:10 ยอดนิยม สื่อการสอนศิลปะ : ภาพพิมพ์หรรษา

  สื่อการสอนศิลปะ : ภาพพิมพ์หรรษา

  โดย Pakin เพิ่มเมื่อ 363 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอนศิลปะ : ภาพพิมพ์หรรษากลุ่มสาระการเ?? ?ียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ระดับชั้นประถ?? ?ศึกษาปีที่ 5มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจ?? ?นตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศ? ??ศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิ

  โดดเด่น
 • 08:09 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน New Technology การแสดงภาพ 3 มิติ (English)

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน New Technology การแสดงภาพ 3 มิติ (English)

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 294 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน New Technology การแสดงภาพ 3 มิติ (English) โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื ่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเ?? ?ทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนกา?? ?สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเ?? ?? ?? 3 ชั้นมัธย

 • 07:11 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน New Technology การแสดงภาพ 3 มิติ (Thai)

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน New Technology การแสดงภาพ 3 มิติ (Thai)

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 341 เข้าชม / 1 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน New Technology การแสดงภาพ 3 มิติ (Thai) โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื ่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเ?? ?ทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนกา?? ?สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเท? ?? 3 ชั้นมัธยมศึกษา

  โดดเด่น
 • 05:52 ยอดนิยม Thinkttt Clip กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องรถโภชนาการ

  Thinkttt Clip กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องรถโภชนาการ

  โดย Chanoknan Pasuro เพิ่มเมื่อ 378 เข้าชม / 1 ชอบ

  กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องรถโภชนาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารและสารอาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อหิน จังหวัดยะลา

  โดดเด่น
 • 05:48 ยอดนิยม Thinkttt Clip : VideoClip เพื่อการเรียนการสอนเรื่อง"พยัญชนะไทย 44 ตัว"ระดับปฐมวัย

  Thinkttt Clip : VideoClip เพื่อการเรียนการสอนเรื่อง"พยัญชนะไทย 44 ตัว"ระดับปฐมวัย

  โดย นายมาโนช นันทา เพิ่มเมื่อ 401 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนการนี้เหมาะสมก??  ?บนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

  โดดเด่น
 • 05:18 ยอดนิยม Thinkttt Clip : VideoClip เพื่อการเรียนการสอนเรื่อง"ตัวเลขอารบิคและไทย"ระดับปฐมวัย

  Thinkttt Clip : VideoClip เพื่อการเรียนการสอนเรื่อง"ตัวเลขอารบิคและไทย"ระดับปฐมวัย

  โดย นายมาโนช นันทา เพิ่มเมื่อ 545 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนการนี้เหมาะสมก?? ?บนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

  โดดเด่น
 • 04:37 ยอดนิยม Thinkttt Clip การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มโอแผลงฤทธิ์

  Thinkttt Clip การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มโอแผลงฤทธิ์

  โดย ตันตริน เพิ่มเมื่อ 280 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เปลือกส้มโอแผลงฤทธิ์ วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี1. ลูกโป่ง 1 ลูก2. เปลือกส้มโอสดๆ 1 ชิ้น3. หนังยาง 1 เส้นวิธีทดลอง 1. เป่าลูกโป่งให้มีขนาดใหญ่พอ?? ?มควร มัดปากให้แน่น2. บีบน้ำมันจากเปลือกส้มโอลงไ?? ?บนลูกโป่ง 3. สังเกตการเปลี่ยนแป

 • 04:43 ยอดนิยม Thinkttt Clip การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Miss Science Show

  Thinkttt Clip การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Miss Science Show

  โดย ตันตริน เพิ่มเมื่อ 348 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ผักบุ้งจอมพลังสร้างเปลวไฟว?? ?ตถุประสงค์/แนวคิด 1. เพื่อทดลองและอธิบายเรื่องก?? ?รเกิดปฏิกิริยาระหว่างไฮโดร? ??จนเพอร์ออกไซด์กับผักบุ้ง 2. เพื่อทดลองและอธิบายเรื่องก?? ?รเผาไหม้ 3. เพื่อนำหลักการทางวิทยาศาสต?? ?์เรื่องการการเผาไหม้มา

  โดดเด่น
 • 06:59 ยอดนิยม Thinkttt Clip การสื่อสารข้อมูล

  Thinkttt Clip การสื่อสารข้อมูล

  โดย piyadanai เพิ่มเมื่อ 327 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูล จัดทำในรูปแบบหนังสั้น ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยการส?? ?่อสารข้อมูล สัญญาณที่ใช้ในระบบการสื่อส?? ?ร การถ่ายโอนข้อมูล และรูปแบบการรับ-ส่งข้อมูล ฯลฯ เป็นต้น

  โดดเด่น
 • 06:58 ยอดนิยม Thinkttt Clip บัญญัติ ๑๐ ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์

  Thinkttt Clip บัญญัติ ๑๐ ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์

  โดย piyadanai เพิ่มเมื่อ 281 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอน เรื่อง บัญญัติ ๑๐ ประการในการใช้งานคอมพิวเตอ?? ?์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ?? ?รียนการสอน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ทร?? ?บถึงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้? ??ทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่?? ?อย่างสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบั

 • 04:21 ยอดนิยม Thinkttt Clip กาทำสบู่

  Thinkttt Clip กาทำสบู่

  โดย นายกนกภัณฑ์ สุวรรณ์ เพิ่มเมื่อ 348 เข้าชม / 1 ชอบ

  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.42 ประกวดสื่อประเภท Video Clip เพื่อการเรียนการสอน

  โดดเด่น
 • 06:29 ยอดนิยม Thinkttt Clip ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าด้วย"โนราบิก"

  Thinkttt Clip ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าด้วย"โนราบิก"

  โดย Chanoknan Pasuro เพิ่มเมื่อ 535 เข้าชม / 1 ชอบ

  มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬาตัวชี้วัด ป.4/2 ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประ?? ?อบจังหวะ

  โดดเด่น
 • 07:01 ยอดนิยม Thinkttt Clip จุดประกายโครงงานคอมพิวเตอร์

  Thinkttt Clip จุดประกายโครงงานคอมพิวเตอร์

  โดย pranee เพิ่มเมื่อ 322 เข้าชม / 0 ชอบ

  Thinkttt Clip จุดประกายโครงงานคอมพิวเตอร?? ?

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip การดราฟเส้นด้วยโปรแกรม Paint to SAI

  Thinkttt Clip การดราฟเส้นด้วยโปรแกรม Paint to SAI

  โดย gumzaa เพิ่มเมื่อ 280 เข้าชม / 0 ชอบ

  นายดีลาภ ปราบสงบกลุ่มสาระการเรียนรู?? ? การรงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่?? ?สาร ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕มาตรฐานการเรียน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสา??  ?สนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ป

 • 03:54 ยอดนิยม MATH my life by Krusa ตอน ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  MATH my life by Krusa ตอน ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  โดย นุริซา บาโง เพิ่มเมื่อ 338 เข้าชม / 0 ชอบ

  ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดใน??  ?ลก ณ อ.เบตง จ.ยะลา

  โดดเด่น
 • 05:00 ยอดนิยม เครื่องให้น้ำถั่วงอกพลังธรรมชาติอัตโนมัติ

  เครื่องให้น้ำถั่วงอกพลังธรรมชาติอัตโนมัติ

  โดย สมเจตน์ เพิ่มเมื่อ 265 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้นเพื่อการเรียนการสอ?? ? ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมลดเว?? ?าเรียนเพิ่มเวลารู้

 • 05:50 ยอดนิยม Thinkttt Clip ไตรยางศ์

  Thinkttt Clip ไตรยางศ์

  โดย แพรวา เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / 0 ชอบ

  ไตรยางศ์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเ?? ?ียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเก?? ?่ยวกับความหมาย ประโยชน์ ความสำคัญ และวิธีการจดจำไตรยางศ์อย่า?? ?ง่าย ซึ่งเป็นการจดจำโดยการนำควา?? ?รู้พื้นฐานมาจัดรูปแบบ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและก?? ?รเรียนรู้โดยผลงานนี้ จัดข

  โดดเด่น
 • 06:12 ยอดนิยม Thinkttt Clip การทำตุ๊กตาการบูร ^^

  Thinkttt Clip การทำตุ๊กตาการบูร ^^

  โดย นางสาวยุพิน เคร่งครัด เพิ่มเมื่อ 303 เข้าชม / 1 ชอบ

  สามารถใช้ประกอบการจัดการเร?? ?ยนการสอน ในกลุ่มสาระวิชาการงาานอาชี?? ?และเทคโนโลยี หรือ "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ทั้งในระดับประถมศึกษาและมั?? ?ยมศึกษาได้

  โดดเด่น
 • 06:13 ยอดนิยม Thinkttt Clip - ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

  Thinkttt Clip - ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

  โดย ครูเพ็ญประภา คำประภา เพิ่มเมื่อ 537 เข้าชม / 7 ชอบ

  -เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา-มา? ??รฐาน ส 1.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตัวชี้วัดข้อที่ 1 บอกความสำคัญของพระพุทธศาสน?? ?หรือศาสนาที่ตนนับถือ สาระการเรียนรู้แกนกลางคือ พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ข?? ?งชาติไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา?? ?ั้นพื้นฐาน พุทธศักร

  โดดเด่น
 • 06:52 ยอดนิยม Thinkttt Clip เครื่องสาย

  Thinkttt Clip เครื่องสาย

  โดย พิพัฒน์ เพิ่มเมื่อ 290 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ เรื่องเครื่องดนตรีสากล ประเภท เครื่องสาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • 06:09 ยอดนิยม รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

  รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

  โดย วรรรกร ไกรวรรณ เพิ่มเมื่อ 273 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอนโดยนายวรรณกร ไกรวรรณกลุ่มสาระการเรียนรู?? ?วิทยาศาสตร์ระดับชั้นที่สอน? ??ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติข?? ?งสารกับโครงสร้างและแรงยึดเ? ??นี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู?? ? แ

 • 04:43 ยอดนิยม ThinkTTT Clip การหามุมภายใน

  ThinkTTT Clip การหามุมภายใน

  โดย นุริซา บาโง เพิ่มเมื่อ 323 เข้าชม / 0 ชอบ

  การหามุมภายในระดับประถมศึก?? ?า

  โดดเด่น
 • 05:26 ยอดนิยม Thinkttt Clip องค์ประกอบในระบบนิเวศ (ม.4)

  Thinkttt Clip องค์ประกอบในระบบนิเวศ (ม.4)

  โดย เชาวน์ เพิ่มเมื่อ 271 เข้าชม / 0 ชอบ

  องค์ประกอบในระบบนิเวศ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)ประกอบด้วย 2 ส่วนคือส่วนที่ไม่มีชีวิต ได้แก่1. สารอนินทรีย์2. สารอินทรีย์3. ลักษณะทางกายภาพส่วนที่มีชี?? ?ิต ได้แก่1. ผู้ผลิต2. ผู้บริโภค 3. ผู้ย่อยสลายซากอินทรีย์

 • 04:51 ยอดนิยม Thinkttt Clip ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

  Thinkttt Clip ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

  โดย เชาวน์ เพิ่มเมื่อ 288 เข้าชม / 0 ชอบ

  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีช?? ?วิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเ? ??ศ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

 • 06:33 ยอดนิยม Thinkttt Clip การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั่วไป

  Thinkttt Clip การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั่วไป

  โดย เชาวน์ เพิ่มเมื่อ 277 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต?? ?ั่วไป (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ1. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ1.1 Conjugation1.2 Fertilization2. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ2. 1 Fission2.2 Budding2.3 Regeneration2.4 Fragmentation2.5 Sporulation2.6 Parthenogenes

 • 07:01 ยอดนิยม สื่อการสอนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ

  สื่อการสอนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ

  โดย ยศวรรธน์ เพิ่มเมื่อ 304 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559ระดับมัธยมศึกษา หมวกดารงานอาชีพและเทคโนโลย?? ?คำอธิบาย : การสร้างโครงงานเป็นการสร้า?? ?ชิ้นงานหรือพัฒนาชิ้นงาน โดยเป็นการศึกษาในรูปแบบของ STEM ศึกษาซึ่งนักเรียนในชั้นมัธ?? ?มศึกษาตอนปลายที่ได้เรียนวิ?

 • 04:28 ยอดนิยม พฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558

  พฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558

  โดย อุทิศ แจ้งถิ่นป่า เพิ่มเมื่อ 359 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอนวิชาเทคโนโลยีสาร?? ?นเทศ เรื่อง พฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เ?? ?็ตในประเทศไทย ปี 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน?? ?าชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  โดดเด่น
 • 06:53 ยอดนิยม สื่อการสอนวิชาอาเซียน ที่สุดที่สุดในอาเซียน

  สื่อการสอนวิชาอาเซียน ที่สุดที่สุดในอาเซียน

  โดย นายมูฮำมัด ฮาเระ เพิ่มเมื่อ 385 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่?? ?เป็นสื่อการสอนในวิชาอาเซีย? ??ศึกษา

  โดดเด่น
 • 05:28 ยอดนิยม Thinkttt Clip การทดสอบกรดเบส

  Thinkttt Clip การทดสอบกรดเบส

  โดย Phoosida เพิ่มเมื่อ 219 เข้าชม / 1 ชอบ

  เนื้อหาเกี่ยวกับความหมายขอ?? ?รดเบส พร้อมมีการแสดงการทดลองเพื่??  ?ให้นักเรียได้เห็นถึงการเป?? ?? ??่ยนแปลงสีของกระดาษลิตมัสที ่ใช้ในการทดสอบ โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทาง??  ?ิทยาศาสตร์ และมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเ??  ?น สามารถนำไปเป็นสื่อทดลองหรื??  ?ใช้ในกา

 • 07:00 ยอดนิยม วิธีการฝึกเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น

  วิธีการฝึกเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น

  โดย poorich เพิ่มเมื่อ 714 เข้าชม / 3 ชอบ

  วิธีการฝึกเป่าขลุ่ยเพียงออ?? ?บื้องต้น โดย คุณครูภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนน้ำพอง?? ?ึกษา สพม.25

  โดดเด่น
 • 06:35 ยอดนิยม Thinkttt Clip ร้องเพลงกิจวัตรประจำวันภาษาจีน

  Thinkttt Clip ร้องเพลงกิจวัตรประจำวันภาษาจีน

  โดย นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ เพิ่มเมื่อ 657 เข้าชม / 3 ชอบ

  คลิปวีดีโอเผยแพร่การสอนราย?? ?ิชาภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง กิจวัตรประจำวัน การถามตอบกิจวัตรประจำวันอย?? ?างง่าย และบทเพลงกิจวัตรประจำวัน โดย นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สำนั

 • 04:46 ยอดนิยม Thinkttt Clip : Great!

  Thinkttt Clip : Great!

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 295 เข้าชม / 0 ชอบ

  There are many ways to say Great!

 • 04:09 ยอดนิยม ร่างกายของหนู

  ร่างกายของหนู

  โดย เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด เพิ่มเมื่อ 353 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอนประกอบวิชาสุขศึก?? ?าพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที? ?? ๑สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการข?? ?งมนุษย์มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเ?? ?ิบโตและพัฒนาการของมนุษย์ป.๑ /๑๑. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอ?? ?ัยวะภายนอก

  โดดเด่น
 • 05:02 ยอดนิยม Thinkttt Clip อาการเสียและการแก้ปัญหาที่เกิดจากแรม

  Thinkttt Clip อาการเสียและการแก้ปัญหาที่เกิดจากแรม

  โดย sombat เพิ่มเมื่อ 331 เข้าชม / 0 ชอบ

  Video Clip เพื่อการเรียนการสอน วิชาช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเ?? ?อร์ ชั้น ม.6โรงเรียนราชประชามสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทำโดย ครูสมบัติ แก้วศรี

  โดดเด่น
 • 06:59 ยอดนิยม Thinkttt Clip การเขียนภาษาซีเบื้องต้น ตอน สวัสดีชาวโลก

  Thinkttt Clip การเขียนภาษาซีเบื้องต้น ตอน สวัสดีชาวโลก

  โดย Kritsada Thongkumnurd เพิ่มเมื่อ 356 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การเขียนภาษาซีเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Dev C++ โดยมีเรื่องย่อ ดังนี้ เมื่อน้องรวงข้าว และน้องกลิ้ง ปรึกษาเรื่องที่จะสอบวิชาภา?? ?าซี แต่ไม่ค่อยเข้าใจ บังเอิญพี่ดอม(จากคลิปStopMotion) ผ่านมาจึงอาสาต

  โดดเด่น
 • 05:02 ยอดนิยม Thinkttt Clip กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญ ตอน สัญญาณนกหวีด

  Thinkttt Clip กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญ ตอน สัญญาณนกหวีด

  โดย Kritsada Thongkumnurd เพิ่มเมื่อ 294 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอนกิจรรมพัฒนาผู้เร?? ?ยน ลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ตอน สัญญาณนกหวีด โดยมีเรื่องย่อดังนี้ เมื่อครูเอ็กซ์พาลูกเสือดอม และเนตรนารีรวงข้าว ไปทัศนศึกษาโดยผู้บำเพ็ญประ?? ?ยชน์กลิ้ง แอบตามไปด้วย แล้วจะเกิดอะไรขึ้น โปรดติดตามชม...เว็บไซต

 • 06:59 ยอดนิยม Thinkttt Clip - หลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

  Thinkttt Clip - หลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

  โดย นายบัญญัติ คำประภา เพิ่มเมื่อ 633 เข้าชม / 9 ชอบ

  เรื่อง หลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ มาตรฐาน ง 3.1 ตัวชี้วัดชั้น ม.1 ข้อที่ 1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน?? ?าชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา?? ?ั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื้อหา

  โดดเด่น
 • 05:49 ยอดนิยม Thinkttt Clip_direction

  Thinkttt Clip_direction

  โดย Mongkol Klungmontree เพิ่มเมื่อ 552 เข้าชม / 0 ชอบ

  Asking and Giving Direction

  โดดเด่น
 • 07:01 ยอดนิยม Thinkttt Clip ประ/ไม่ประวิสรรชนีย์ บูรณาการกิจกรรมร้องเล่นเต้นเรียน โดย ครูโย

  Thinkttt Clip ประ/ไม่ประวิสรรชนีย์ บูรณาการกิจกรรมร้องเล่นเต้นเรียน โดย ครูโย

  โดย ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ เพิ่มเมื่อ 648 เข้าชม / 0 ชอบ

  ประ/ไม่ประวิสรรชนีย์ บูรณาการกิจกรรมร้องเล่นเต้?? ?เรียน ครูโยนายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณข้าราชการคร?? ? โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี?? ?์สำเร็จการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๕ ESL Cert. Front Range College, Denver, Colorado, USA.พ.ศ. ๒๕๕๔ สำเร็จการศึกษาปร

  โดดเด่น
 • 05:32 ยอดนิยม Thinkttt Clip การ์ดปลาฉลาม 3 มิติ clip ART with teacherBenz

  Thinkttt Clip การ์ดปลาฉลาม 3 มิติ clip ART with teacherBenz

  โดย ศรายุธ หมาดหลี เพิ่มเมื่อ 488 เข้าชม / 2 ชอบ

  ศิลปะกับครูเบ๊นซ์ (การ์ดปลาฉลาม 3 มิติ )กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และบูรณาการกับกลุ่มสาระการ?? ?รียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.1 : สร้างสรรค์งานศิลป์ตามจินตน?? ?การ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่

  โดดเด่น
 • 06:42 ยอดนิยม การเลี้ยงกบเพื่อการประกอบอาชีพ

  การเลี้ยงกบเพื่อการประกอบอาชีพ

  โดย นายมนตรี คำเหนือ เพิ่มเมื่อ 286 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวิดีโอการเลี้ยงกบเพื่อ?? ?ารประกอบอาชีพ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเ?? ?ียนการสอนวิชาการงานอาชีพแล? ??เทคโนโลยี ของโรงเรียนบ้านหนองยาง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู?? ?จากการลงมือปฏิบัติจริงและน? ??ไปสู่การเลือกประกอบอาชีพที ่นักเ

 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip Chinese Number ตัวเลขจีนและสัญญาณมือตัวเลขจีน

  Thinkttt Clip Chinese Number ตัวเลขจีนและสัญญาณมือตัวเลขจีน

  โดย นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ เพิ่มเมื่อ 881 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปวีดีโอเผยแพร่การสอน เรื่อง 数字 ตัวเลขจีนและสัญญาณมือตัวเล?? ?จีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาจีน กลุ่มสาะการเรียนรู้ภาษาต่า?? ?ประเทศ นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา?? ?

 • 06:56 ยอดนิยม Thinkttt Clip ทัศนธาตุ

  Thinkttt Clip ทัศนธาตุ

  โดย จักรภัทร ภาษาสุข เพิ่มเมื่อ 490 เข้าชม / 9 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอนวิชาศิลป?? ? เรื่องทัศนธาตุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจ?? ?นตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศ?? ?ศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิส?? ?ะ ช

  โดดเด่น
 • 05:31 ยอดนิยม Thinkttt Clip บุญข้าวประดับดินถิ่นอีสาน

  Thinkttt Clip บุญข้าวประดับดินถิ่นอีสาน

  โดย yongjit เพิ่มเมื่อ 348 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปวิดีโอนี้เป็นสื่อประกอ?? ?การเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ ส4.3 ม.1/1-3มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย

  โดดเด่น
 • 06:07 ยอดนิยม Thinkttt Clip การอ่านทำนองเสนาะ ม.ต้น(นิราศภูเขาทอง)

  Thinkttt Clip การอ่านทำนองเสนาะ ม.ต้น(นิราศภูเขาทอง)

  โดย แพรวา เพิ่มเมื่อ 372 เข้าชม / 0 ชอบ

  การอ่านทำนองเสนาะ ม.ต้น(นิราศภูเขาทอง)จัดทำขึ้?? ?เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสื? ??อในเรื่อง การอ่านทำนองเสนาะ โดยใช้บทอาขยานนิราศภูเขาทอ?? ? ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้น?? ?ัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข?? ?าใจถึงวิธีการอ่านทำนองเสนา? ??โดยผลงานน

  โดดเด่น
 • 06:42 ยอดนิยม Thinkttt Clip - คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

  Thinkttt Clip - คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

  โดย นายบัญญัติ คำประภา เพิ่มเมื่อ 863 เข้าชม / 14 ชอบ

  เรื่อง คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และ?? ?ุปกรณ์ต่อพ่วง มาตรฐานการเรียนรู้ 3.1 ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม.4-6 ข้อที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน?? ?าชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา?? ?ั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื้อหาแบ่งเป็น 3 หัวข้อใหญ่ คือ 1. คุณลักษณ

  โดดเด่น
 • 04:40 ยอดนิยม thinkttt clip ขยี้ผ้า พาเพลิน

  thinkttt clip ขยี้ผ้า พาเพลิน

  โดย ชิสาพัชร์ เพิ่มเมื่อ 376 เข้าชม / 1 ชอบ

  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "หนูทำได้"

  โดดเด่น
 • 04:26 ยอดนิยม ThinkTTT Clip - You are my hero.

  ThinkTTT Clip - You are my hero.

  โดย กฤตยา เพิ่มเมื่อ 452 เข้าชม / 0 ชอบ

  ในชีวิตท่านเคยคิดบ้างหรือไ??  ?่ว่า "ตัวเราไม่สำคัญ" "ไร้ค่า"  "ไม่มีคุณค่า" น้อยเนื้อต่ำใจในชีวิต ไม่ใช่เพียงแต่คนรอบข้างจะด??  ?ถูก เหยียดหยาม แถมตัวท่านเองยังซ้ำเติมตัว??  ?องอีก ชีวิตยิ่งดิ่งตกต่ำลงไปใหญ่ ลองกลับมาทบทวนดูซิว่าทุกชี??  ?ิตย่อมมีค่าในตก

  โดดเด่น
 • 04:28 ยอดนิยม Thinkttt Clip introduction

  Thinkttt Clip introduction

  โดย Mongkol Klungmontree เพิ่มเมื่อ 338 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิดีทัศน์ การแนะนำตัวเอง

  โดดเด่น
RSS