ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

วิดีโอที่เพิ่มเข้ามาใหม่


 • 03:47 ยอดนิยม Thinkttt clip : animals

  Thinkttt clip : animals

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 580 เข้าชม / 1 ชอบ

  Flashcard : animals

  โดดเด่น
 • 06:03 ยอดนิยม Thinkttt Clipเพลงอีสาน 20 จังหวัด

  Thinkttt Clipเพลงอีสาน 20 จังหวัด

  โดย นายประจวบ คำใจ เพิ่มเมื่อ 581 เข้าชม / 0 ชอบ

  นำเสนอจังหวัดต่างๆในภาคตะว?? ?นออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด โดยบอกตำแหน่งที่ตั้ง และการจำจังหวัดต่างๆในรูปข?? ?งบทเพลง

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม thinkttt clip ละติจูด ลองจิจูด

  thinkttt clip ละติจูด ลองจิจูด

  โดย นายประจวบ คำใจ เพิ่มเมื่อ 555 เข้าชม / 0 ชอบ

  เนื้อหาเกี่ยวกับละติจูดและ?? ?องจิจูด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสรุปเนื้อหาด้วยบทเพลง เพลงละติจูด ลองจิจูด

  โดดเด่น
 • 05:52 ยอดนิยม THINKTTT CLIP ระยะทาง การกระจัด

  THINKTTT CLIP ระยะทาง การกระจัด

  โดย นายอัศวิน กลับมา เพิ่มเมื่อ 615 เข้าชม / 0 ชอบ

  ระยะทาง การกระจัด

  โดดเด่น
 • 05:56 ยอดนิยม ศาสนสถาน

  ศาสนสถาน

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 620 เข้าชม / 3 ชอบ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศ?? ?กษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  โดดเด่น
 • 05:09 ยอดนิยม Thinkttt Clipนิทานสระเออเรื่องเสมอกับเชอรี่

  Thinkttt Clipนิทานสระเออเรื่องเสมอกับเชอรี่

  โดย daruniths เพิ่มเมื่อ 604 เข้าชม / 0 ชอบ

  นิทานสระเออ เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ภา?? ?าไทยสำหรับนักเรียนในระดับช? ??้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และนักเรียนในระดับชั้น ป.๔-๖ ที่อ่านไม่คล่อง ผลิตโดย นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์ ครูโรงเรียนบ้านยางสักกรระโ?? ?หลุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

  โดดเด่น
 • 04:31 ยอดนิยม Thikkttt Clip : ประวัติพระเยซูคริสต์

  Thikkttt Clip : ประวัติพระเยซูคริสต์

  โดย Pakin เพิ่มเมื่อ 599 เข้าชม / 0 ชอบ

  ประวัติพระเยซูคริสต์ สื่อการสอนรายวิชาสังคมศึกษ?? ? ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย?? ?ลิตโดยครูภาคิน นิละปะกะครูโรงเรียนกุดสิมว?? ?ทยาสารอ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์สพป.กส.3

  โดดเด่น
 • 05:00 ยอดนิยม ต้นข้าวของฉัน

  ต้นข้าวของฉัน

  โดย ณัฐนพัชธ์ เพิ่มเมื่อ 589 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอนทางคณิตศ?? ?สตร์ เรื่องการเจริญเติบโตของต้น?? ?้าว 6 พัันธุ์

  โดดเด่น
 • ยอดนิยม Thinkttt clip personal informations

  Thinkttt clip personal informations

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 439 เข้าชม / 0 ชอบ

  เป็นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อ?? ?ารในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา? ??ีที่ 1 ในการขอและให้ข้อมูลส่วนบุค?? ?ล

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip การจัดองค์ประกอบศิลป์

  Thinkttt Clip การจัดองค์ประกอบศิลป์

  โดย จักรภัทร ภาษาสุข เพิ่มเมื่อ 664 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการสอนวิชาศิลปะชั้นประ?? ?มศึกษาปีที่5 เรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป?? ?หลักการจัดผลงานศิลปะด้วยกา? ??นำส่วนประกอบต่างๆของทัศนธา ตุได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง แสงเงา ที่ว่าง และพื้นผิว มาจัดหรือประกอบเป็นผลงานศิ?? ?ปะ เช่น งานจิตรกรรม งานปั้น งานภา

  โดดเด่น
 • 05:03 ยอดนิยม Thinkttt Clip Respiration

  Thinkttt Clip Respiration

  โดย ปาณิสรา ไม้รอด เพิ่มเมื่อ 604 เข้าชม / 0 ชอบ

  ชื่อผลงาน : Respiration (การหายใจ)เจ้าของผลงาน : ปาณิสรา ไม้รอดโรงเรียน : วัดสุทธิวรารามกลุ่มสาระการ?? ?รียนรู้ : วิทยาศาสตร์ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4รายวิชา : ชีววิทยาประเภทวิชา : เพิ่มเติมผลการเรียนรู้ : สืบค้น และอธิบายการทำงานในระบบสมด?? ?ลของร่าง

  โดดเด่น
 • 06:01 ยอดนิยม ตำเมี่ยงสมุนไพร

  ตำเมี่ยงสมุนไพร

  โดย นายสุรพล พลนาคู เพิ่มเมื่อ 609 เข้าชม / 1 ชอบ

  การตำเมี่ยงสมุนไพรโรงเรียน?? ?้านนาคู เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนได้?? ?ีทักษะในงานอาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถช่?? ?ยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู? ??ได้อย่างดี และได้รับความรู้และมีทักษะ?? ?ามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต? ??ระจ

  โดดเด่น
 • 05:26 ยอดนิยม ThinkTTT Clip อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

  ThinkTTT Clip อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

  โดย นุริซา บาโง เพิ่มเมื่อ 387 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 01:29 ยอดนิยม Thinkttt clip Asking and giving personal information

  Thinkttt clip Asking and giving personal information

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 359 เข้าชม / 0 ชอบ

  การพูดถามตอบข้อมูลส่วนบุคค?? ?

  โดดเด่น
 • 04:11 ยอดนิยม Thinkttt Clip มุมกล้องในงานวีดีโอ

  Thinkttt Clip มุมกล้องในงานวีดีโอ

  โดย samorn tarapan เพิ่มเมื่อ 394 เข้าชม / 4 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ "มุมกล้องในงานวีดีโอ" ที่จะนำท่านไปสู่การเรียนรู?? ?เรื่องมุมกล้องวีดีโอง่ายๆ ผ่านนักเรียนชุมนุมสื่อสร้า?? ?สรรค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้น ม.4-ม.6 ค่ะขอให้สนุกกับการเรียนรู้?? ?ะคะติดตามผลงานครูสมร ได้ที่https://www.youtube.com/chan

  โดดเด่น
 • 06:17 ยอดนิยม น้องออมอยากไปโรงเรียน

  น้องออมอยากไปโรงเรียน

  โดย นภัสวรรณ์ แก้วงาม เพิ่มเมื่อ 358 เข้าชม / 0 ชอบ

  จัดทำ หนังสือเสียงนิทาน เรื่องน้องออมอยากไปโรงเรีย??  ? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 จัดทำโดย นางนภัสวรรณ์. แก้วงาม ใช้เพื่อการเรียนการสอนและเ??  ?ริมทักษะการฟัง การดู การพูด ให้เกิดความชำนาญในการใช้ภา??  ?าเพื่อการสื่อสารและนำไปใช??  ?? ??ีวิตจริง

  โดดเด่น
 • 04:57 ยอดนิยม motion under gravity

  motion under gravity

  โดย Thanakit Lerdlum เพิ่มเมื่อ 455 เข้าชม / 0 ชอบ

  เรียนฟิสิกส์อย่างไรให้มีคว?? ?มสุข..ต้องเรียนฟิสิกส์กับคร?? ?ติ๊ก ธนกฤต

  โดดเด่น
 • 06:24 ยอดนิยม Thinkttt Clip "การเรียนรู้วิชากฎหมาย ด้วยสื่อการสอน Infographic"

  Thinkttt Clip "การเรียนรู้วิชากฎหมาย ด้วยสื่อการสอน Infographic"

  โดย นายพิเชษฐ์ ใจปวน เพิ่มเมื่อ 356 เข้าชม / 2 ชอบ

  ผู้จัดทำ: นายพิเชษฐ์ ใจปวน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สัง?? ?มศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา?? ?ัธยมศึกษา เขต 35เป้าหมาย: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที3 สาระที่ 2: หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสัง

  โดดเด่น
 • 07:01 ยอดนิยม STEM Education for Solution

  STEM Education for Solution

  โดย มานะ อินทรสว่าง เพิ่มเมื่อ 355 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวิดีโอแสดงการจัดกิจกรร?? ?การเรียนการสอนตามแนวทางสะเ? ??็มศึกษา เรื่อง พื้นที่ผิวกับการละลาย

  โดดเด่น
 • 03:48 ยอดนิยม กระเป๋า

  กระเป๋า

  โดย กัญจนา มีศิริ เพิ่มเมื่อ 348 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเย็บกระเป๋าผ้า ด้วยเศษผ้า ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มี สามารถทำกระเป๋าผ้าใส่วัสดุ?? ?ุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยตนเอง ด้วยความภาคภูมิใจในผลงานตน?? ?อง

  โดดเด่น
 • 05:48 ยอดนิยม Thinkttt clip ระยะทางการกระจัด

  Thinkttt clip ระยะทางการกระจัด

  โดย นายอัศวิน กลับมา เพิ่มเมื่อ 448 เข้าชม / 0 ชอบ

  Thinkttt clip ระยะทางการกระจัดบทเรียนการ?? ?อน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องระยะทางและการกระจัด

  โดดเด่น
 • 05:10 ยอดนิยม Thinkttt Clip เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูปแบบการเชื่อมต่อ

  Thinkttt Clip เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูปแบบการเชื่อมต่อ

  โดย Krongthip Klapajon เพิ่มเมื่อ 370 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 ประเภทคลิปวีดีโอ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชื่อผ?? ?งาน : เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูป?? ?บบการเชื่อมต่อกลุ่มสาระการ? ??รียนรู้การงานอาชีพและเทคโน โลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและกา

  โดดเด่น
 • 05:29 ยอดนิยม Thinktt Clip Lion

  Thinktt Clip Lion

  โดย นายธนากร พ่อชมภู เพิ่มเมื่อ 348 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 06:22 ยอดนิยม simple harmonic motion

  simple harmonic motion

  โดย Thanakit Lerdlum เพิ่มเมื่อ 912 เข้าชม / 0 ชอบ

  เรียนฟิสิกส์อย่างไรให้มีคว?? ?มสุข..ต้องเรียนฟิสิกส์กับคร ?? ?ติ๊ก ธนกฤต

 • 06:30 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Super foods อาหารประจำชาติอาเซี่ยน (English)

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Super foods อาหารประจำชาติอาเซี่ยน (English)

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 395 เข้าชม / 1 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Super foods อาหารประจำชาติอาเซี่ยน (English) โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธ

  โดดเด่น
 • 04:54 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Fun with the formula of shapes (English)

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Fun with the formula of shapes (English)

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 388 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Fun with the formula of shapes (English) โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยมศึ

  โดดเด่น
 • 07:14 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Did you know Idioms

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Did you know Idioms

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 261 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Did you know Idioms โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยครูอ๋อ

 • 06:25 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Funny Thai Idioms สำนวนไทยพาเพลิน (English)

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Funny Thai Idioms สำนวนไทยพาเพลิน (English)

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 251 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Funny Thai Idioms สำนวนไทยพาเพลิน (English) โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธย

 • 06:37 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Brain channel การทำงานของสมอง (English)

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Brain channel การทำงานของสมอง (English)

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / 0 ชอบ

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Brain channel การทำงานของสมอง (Eng) โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

  โดดเด่น
 • 05:38 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน MEP Cooking มะขามคลุก (English)

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน MEP Cooking มะขามคลุก (English)

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 339 เข้าชม / 0 ชอบ

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน MEP Cooking มะขามคลุก (Eng) โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธย

  โดดเด่น
 • 06:36 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว Phrasal Verbs

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว Phrasal Verbs

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 235 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว Phrasal Verbs โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยมศึกษาป

 • 07:48 ยอดนิยม Thinkttt Clip เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูปแบบการเชื่อมต่อ

  Thinkttt Clip เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูปแบบการเชื่อมต่อ

  โดย Krongthip Klapajon เพิ่มเมื่อ 343 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 ประเภทคลิปวีดีโอ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชื่อผ?? ?งาน : เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูป?? ?บบการเชื่อมต่อกลุ่มสาระการ? ??รียนรู้การงานอาชีพและเทคโ? ?? โลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศแล

  โดดเด่น
 • 02:25 ยอดนิยม Thinkttt Clip เพลงสระไอไม้มลาย

  Thinkttt Clip เพลงสระไอไม้มลาย

  โดย กัญจนา มีศิริ เพิ่มเมื่อ 371 เข้าชม / 0 ชอบ

  เพลงสระไอไม้มลายเพลง สระไอไม้มลาย ภาษาไทย เนื้อเพลง-จากบทอาขยานดนตรีแ?  ??่งทำนองเพลง-ร๊อค-กัญจนา มีศิริร้องโดย-แพรไหม/นุ้ย/ให??  ?่รร.ชุมชนบ้านโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3

  โดดเด่น
 • 04:55 ยอดนิยม Thinkttt Clip ครอบครัวของฉัน

  Thinkttt Clip ครอบครัวของฉัน

  โดย เชาวน์ เพิ่มเมื่อ 334 เข้าชม / 0 ชอบ

  เรื่อง : ครอบครัวของฉันวิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ .1โครงสร้างของครอบครัวและควา มสัมพันธ์ของบทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ความหมายและความแตกต่างของอ?? ?นาจตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ ในครอบครัว การใช้อำนาจในครอบครัวตามบท?? ?

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip การจัดองค์ประกอบศิลป์

  Thinkttt Clip การจัดองค์ประกอบศิลป์

  โดย จักรภัทร ภาษาสุข เพิ่มเมื่อ 349 เข้าชม / 2 ชอบ

  สื่อการสอนวิชาศิลปะชั้นประ?? ?มศึกษาปีที่5 เรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป?? ? หลักการจัดผลงานศิลปะด้วยกา?? ?นำส่วนประกอบต่างๆของทัศนธา? ??ุได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง แสงเงา ที่ว่าง และพื้นผิว มาจัดหรือประกอบเป็นผลงานศิ?? ?ปะ เช่น งานจิตรกรรม งานปั้น งา

  โดดเด่น
 • 06:03 ยอดนิยม เพลง การป้องกันโรค (กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย)

  เพลง การป้องกันโรค (กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย)

  โดย นางสาวขนิษฐา วทัญญู เพิ่มเมื่อ 354 เข้าชม / 1 ชอบ

  เพลง การป้องกันโรคเนื้อร้อง / ทำนอง ขนิษฐา วทัญญู+++ สื่อคลิปวิดีโอเพื่อการเรีย?? ?การสอน เรื่อง การป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึก?? ?าและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าแ

  โดดเด่น
 • 04:51 ยอดนิยม Projectile Motion Thanakit1

  Projectile Motion Thanakit1

  โดย Thanakit Lerdlum เพิ่มเมื่อ 415 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 06:59 ยอดนิยม Google ฟอร์ม

  Google ฟอร์ม

  โดย นายสุรพล พลนาคู เพิ่มเมื่อ 372 เข้าชม / 1 ชอบ

  Google Apps for Educationการใช้ google ฟอร์ม ในการสร้างแบบสำรวจ , แบบสอบถามและการสร้าง QR Code เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลรายล?? ?เอียด ต่างๆ ที่สะดวกและรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อการการเรียน?? ?ู้ของนักเรียนและบุลคคลทั่ว? ??ป ในการนี้ขอขอบพระคุณ Google Apps for E

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Excel online

  Excel online

  โดย นายสุรพล พลนาคู เพิ่มเมื่อ 364 เข้าชม / 4 ชอบ

  Office 365 โดยการนำเสนอ ด้วย Excel online นับว่าสื่อการเรียนการสอนที?? ?ทันสมัยอีกโปรแกรมหนึ่งที่ช? ??วยให้การทำงานนั้นสะดวกรวดเ ร็วช่วยให้งานที่รู้สึกยากน?? ?้นง่ายด้วยการทำงานที่แสนง่? ??ยและมีข้อมูลที่ถูกต้องและส ามารถนำข้อมูลที่ได้นำไปใช้?? ?ระกอบการเ

  โดดเด่น
 • 05:26 ยอดนิยม แผ่นไฟมีเสน่ห์ # By . 5 / 10 วิทยาศาสตร์

  แผ่นไฟมีเสน่ห์ # By . 5 / 10 วิทยาศาสตร์

  โดย วรรษมล เพิ่มเมื่อ 350 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิดีทัศน์ "แผ่นไฟมีสเน่ห์" จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อป?? ?ะกอบการเรียนรายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ในหน่วยการเรียนรู้ แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด และให้ความรู้เบื้องต้นแก่น?? ?กเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาเก? ??่ยวกับแผ่นดินไหวและภูเขาไฟ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธ

  โดดเด่น
 • 04:31 ยอดนิยม Thinkttt Clip : VideoClip เพื่อการเรียนการสอนเรื่อง"ตัวอักษรภาษาอังกฤษ"ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  Thinkttt Clip : VideoClip เพื่อการเรียนการสอนเรื่อง"ตัวอักษรภาษาอังกฤษ"ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  โดย นายมาโนช นันทา เพิ่มเมื่อ 397 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการเรียนการนี้เหมาะสมก??  ?บนักเรียนระดับชั้นประถมศึ??  ?? ??าปีที่ 1

  โดดเด่น
 • 01:33 ยอดนิยม Thinkttt Clipเพลง สระไอไม้ม้วน ภาษาไทย mpg3

  Thinkttt Clipเพลง สระไอไม้ม้วน ภาษาไทย mpg3

  โดย กัญจนา มีศิริ เพิ่มเมื่อ 314 เข้าชม / 1 ชอบ

  เพลง สระไอไม้ม้วน ภาษาไทย เนื้อเพลง-จากบทอาขยานทำนองเ? ??ลง-ร๊อคดนตรีแต่ง-กัญจนา มีศิริร้องโดย-แพรไหม/นุ้ย/ให?? ?่

 • 05:29 ยอดนิยม การสร้างสายแลนต่อตรง

  การสร้างสายแลนต่อตรง

  โดย กรรณิกา สุวรรณรัตน์ เพิ่มเมื่อ 351 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสร้างสายแลนแบบต่อตรง (วิชา ระบบเครือข่าย) ชั้น ม.6

  โดดเด่น
 • 11:14 ยอดนิยม Thinkttt Clip การทำโดนัทจิ๋ว

  Thinkttt Clip การทำโดนัทจิ๋ว

  โดย วิภาภรณ์ เพิ่มเมื่อ 371 เข้าชม / 0 ชอบ

  การทำโดนัทจิ๋วกิจกรรมลดเวล?? ?เรียนเพิ่มเวลารู้

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip 9.8 ที่ฉันตามหา...STEM Innovation.

  Thinkttt Clip 9.8 ที่ฉันตามหา...STEM Innovation.

  โดย พิษณุ ชุมยางสิม เพิ่มเมื่อ 538 เข้าชม / 4 ชอบ

  เป็นการนำเสนอนวัตกรรมกรรมก?? ?รเรียนรู้โดยใช้เทคนิครูปแบ? ??"หนังสั้น" เวลา 7.00 นาที ในการอธิบายการเคลื่อนที่แบ?? ?ซิมเปิลฮาร์มอนิกอย่างง่าย ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่กลับไ?? ?กลับมาซ้ำทางเดิม โดยการแกว่างลูกตุ้มนาฬิกา(ม? ??ตรฐาน ว 4.2 ตัวชี้วัดที่ 2และ3 ม.4-

  โดดเด่น
 • 06:57 ยอดนิยม Thinkttt Adjectives

  Thinkttt Adjectives

  โดย พรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ เพิ่มเมื่อ 229 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวีดีโอประกอบการสอนไวยา?? ?รณ์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภายในคลิปวีดีดอได้มีการ?? ?ำเสนอเรื่องของ Adjectives เกี่ยวกับกับ ความแตกต่างของAdjective ในภาษาไทยและในภาษาอังกฤษแล?? ? ประเภทของ Adjective ในรูปเเบบของ Cartoon Animation.

 • 06:58 ยอดนิยม ภาษาเพื่อการสื่อสาร ป.6

  ภาษาเพื่อการสื่อสาร ป.6

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 721 เข้าชม / 2 ชอบ

  คลิปวีดรโอเพื่อการเรียนการ?? ?อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่?? ?งประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลิตโดย คุณครูเยาวเรศ กรกัน โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิท?? ?า สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

 • 07:01 ยอดนิยม กีฬาสร้างสุขภาพ...การส่งบอล

  กีฬาสร้างสุขภาพ...การส่งบอล

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 357 เข้าชม / 0 ชอบ

  ทักษะการส่งบอล เป็นสื่อการเรียนรู้ระดับปร?? ?ถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ผลิตโดยคุณครูปุณณรัตน์ วรรณวงค์(คบ.พละศึกษา)โรงเรีย?? ?กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรีย?? ?การสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา?? ?ั้นพื้น

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม ภาาาเพื่อการสื่อสาร ป.2

  ภาาาเพื่อการสื่อสาร ป.2

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 322 เข้าชม / 3 ชอบ

  คลิปวีดรโอเพื่อการเรียนการ?? ?อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่?? ?งประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลิตโดย คุณครูปิยะฉัตร กว้างสวาสดิ์ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิท?? ?า สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

  โดดเด่น
 • 05:25 ยอดนิยม กีฬาสร้างสุขภาพ การทุ่มบอล

  กีฬาสร้างสุขภาพ การทุ่มบอล

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 363 เข้าชม / 0 ชอบ

  ทักษะการเล่นฟุตบอล กีฬาสร้างสุขภาพ เรื่องการทุ่มบอล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลิตโดย นายระนอง เทพสุริย์ (คบ.พลศึกษา)โรงเรียนกุดกว้าง?? ?วาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

  โดดเด่น
RSS