ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี


 • 03:55 ยอดนิยม ครัวแล้วแต่เชฟ

  ครัวแล้วแต่เชฟ

  โดย Farida เพิ่มเมื่อ 321 เข้าชม / 0 ชอบ

  เป็นคลิบที่นักเ รียน ทำขึ้นเพื่อฝึกต ัดต่อวิดิโอ เพื่อส่งงานให้ kroofarida

  โดดเด่น
 • 11:00 ยอดนิยม ไก่พันธุ์ไข่

  ไก่พันธุ์ไข่

  โดย ครูเต้..คร้าบ เพิ่มเมื่อ 317 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานนี้เป็นส ่วนหนึ่งของการศ ึกษา วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนามนพิท ยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์

  โดดเด่น
 • 08:03 ยอดนิยม ขนมต้มใบเตย

  ขนมต้มใบเตย

  โดย ครูเต้..คร้าบ เพิ่มเมื่อ 297 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานนี้เป็นส ่วนหนึ่งของการศ ึกษา วิชา โครงงานคอมพิวเต อร์ ซึ่งพวกเราได้ให ้ความรู้ในการทำ ขนมต้มใบเตย พวกเราหวังว่าจะ มีประโยชน์ต่อผู ้ที่สนใจ

 • 04:59 ยอดนิยม ขนมโค(วิ้งว้าว)

  ขนมโค(วิ้งว้าว)

  โดย ครูเต้..คร้าบ เพิ่มเมื่อ 315 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานนี้เป็นส ่วนหนึ่งของวิชา โครงงานคอมพิวเต อร์ ''ของนักเรียนชั

  โดดเด่น
 • 07:19 ยอดนิยม การทอเสื่อ

  การทอเสื่อ

  โดย ครูเต้..คร้าบ เพิ่มเมื่อ 309 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานเรื่องนี ้เป็นส่วนหนึ่งข องรายวิชา โครงงานคอมพิวเต อร์ ''ของนักเรียนชั

  โดดเด่น
 • 07:38 ยอดนิยม ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์

  ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์

  โดย ครูเต้..คร้าบ เพิ่มเมื่อ 292 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานนี้เป็นส ่วนหนึ่งของรายว ิชาคอมพิวเตอร์ ง 30245 ''ของนักเรียนชั

 • 09:46 ยอดนิยม มะม่วงมูนข้าว ว๊าวเเซ่บ

  มะม่วงมูนข้าว ว๊าวเเซ่บ

  โดย ครูเต้..คร้าบ เพิ่มเมื่อ 340 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานเป็นส่วน หนึ่งของรายวิชา คอมพิวเตอร์ นี้เหมาะสำหรับท ุกคนที่ต้องการศ ึกษาวิธีการทำขอ งหวานที่ประหยัด ทั้งเวลาและค่าใ ช้จ่าย เหมาะสำหรับยุคเ ศรษฐกิจในปัจจุบ ันที่สุดค่ะ

  โดดเด่น
 • 04:27 ยอดนิยม การทำกล้วยฉาบ

  การทำกล้วยฉาบ

  โดย ครูเต้..คร้าบ เพิ่มเมื่อ 264 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานนี้เป็นส ่วนหนึ่งของ วิชาโครงงานคอมพ ิวเตอร์''ของนัก

 • 07:42 ยอดนิยม โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องตองสยาม

  โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องตองสยาม

  โดย ครูเต้..คร้าบ เพิ่มเมื่อ 405 เข้าชม / 2 ชอบ

  เป็นสินค้า OTOP ชื่อดัง ของหมู่บ้าน ดงสยาม หมู่ 14 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

  โดดเด่น
 • 05:12 ยอดนิยม การเลี้ยงปลาดุก

  การเลี้ยงปลาดุก

  โดย ครูเต้..คร้าบ เพิ่มเมื่อ 320 เข้าชม / 1 ชอบ

  โครงงานเรื่องนี ้เป็นส่วนหนึ่งข องรายวิชา โครงงานคอมพิวเต อร์ ง30245โรงเรียนนามน

  โดดเด่น
 • 05:19 ยอดนิยม ไม่บอกเธอ The Acting Project

  ไม่บอกเธอ The Acting Project

  โดย อุทิศ แจ้งถิ่นป่า เพิ่มเมื่อ 330 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 04:52 ยอดนิยม เฉียด

  เฉียด

  โดย อุทิศ แจ้งถิ่นป่า เพิ่มเมื่อ 301 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS