ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี


 • 11:20 ยอดนิยม การสร้างการ์ตูน Story Maker กับครูปูดอทคอม2556-2557

  การสร้างการ์ตูน Story Maker กับครูปูดอทคอม2556-2557

  โดย กฤตยา เพิ่มเมื่อ 418 เข้าชม / 1 ชอบ

  การสร้างการ์ตูน Story Maker กับครูปูดอทคอม255 6-2557

  โดดเด่น
 • 04:16 ยอดนิยม สอนขับรถ excavator simulator Part2

  สอนขับรถ excavator simulator Part2

  โดย teera chaiwun เพิ่มเมื่อ 274 เข้าชม / 1 ชอบ

  หลักสูตรการขับแ ละควบคุมเครื่อง จักรกลขนาดหนัก(

 • 02:59 ยอดนิยม รู้จักกับภาษา HTML ตอนที่ 1

  รู้จักกับภาษา HTML ตอนที่ 1

  โดย Wuttichai เพิ่มเมื่อ 377 เข้าชม / 1 ชอบ

  รู้จักกับภาษา HTML ตอนที่ 1 ประวัติความเป็น มาของภาษา HTML ภาษาที่ใช้สร้าง เว็บเพจวิดีโอปร ะกอบจากเว็บไซต์ Youtube.com ประกอบด้วยThe Social Media Revolution 2012The Invention of the World Wide WebWeb Site StoryNeXTSTEP Release 3 DemoTim Berners-Lee (M.I.T

  โดดเด่น
 • ยอดนิยม สอนการสร้างหัวเว็บไซต์ ด้วย Flash Intro Banner Maker

  สอนการสร้างหัวเว็บไซต์ ด้วย Flash Intro Banner Maker

  โดย ครูอภิชาติ ศุภลักษณ์ เพิ่มเมื่อ 339 เข้าชม / 1 ชอบ

  สอนการสร้างหัวเ ว็บไซต์ ด้วย Flash Intro Banner Maker โดย ครูอภิชาติ ศุภลักษณ์

  โดดเด่น
 • 23:04 ยอดนิยม After Effects Tutorial:15:ไตเติลแบบมืออาชีพ-4 (by Nipan)

  After Effects Tutorial:15:ไตเติลแบบมืออาชีพ-4 (by Nipan)

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 342 เข้าชม / 1 ชอบ

  Art Of Media presents After Effects Tutorial:15:ไตเติลแบบมืออาชีพ-4 (by Nipan) "Metal Title" (Using Adobe After Effects CS5)

  โดดเด่น
 • 1:22:27 ยอดนิยม ติดตั้งและปรับแต่ง phpnuke 8.0 Thai edition

  ติดตั้งและปรับแต่ง phpnuke 8.0 Thai edition

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 307 เข้าชม / 1 ชอบ

  สอนการทำเว็บไซต ์ด้วย CMS ที่ชื่อ phpnuke อันนี้ทำเพื่อสอ นนักเรียนโรงเรี ยนเกาะขันธ์ประช าภิบาล ครับ อาจจะเอามะพร้าว มาขายสวนด้วย ดังนั้นใครที่อย ากจะศึกษาก็ดูได ้ ใครที่เป็นแล้วก ็อย่าหัวเราะนะค รับ

  โดดเด่น
 • 18:24 ยอดนิยม สอนสร้างเว็บด้วย Dreamweaver CS6

  สอนสร้างเว็บด้วย Dreamweaver CS6

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 826 เข้าชม / 1 ชอบ

  สอนตั้งแต่เริ่มต้นรวมถึงการสร้างตาราง การแทรกภาพ การบันทึกไฟล์ การเปิดดูหน้าเว็บ โดย ด.ช.นิธิวัต อุดมมงคลกิจ ม.3/3 เลขที่ 22 นายพงศ์รพี ศรีวัฒนะ ม.3/3 เลขที่...

  โดดเด่น
 • 10:40 ยอดนิยม ครูสวนเข้าครัว :: ข้าวผัดสามสี

  ครูสวนเข้าครัว :: ข้าวผัดสามสี

  โดย sawari เพิ่มเมื่อ 457 เข้าชม / 1 ชอบ

  โดดเด่น
 • 04:15 ยอดนิยม ICT NEWS ตอนรู้ทันภัยของเกม

  ICT NEWS ตอนรู้ทันภัยของเกม

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 375 เข้าชม / 1 ชอบ

  รายการ ICT NEWS รายการที่ให้ควา มรู้สาระดีดีทาง เทคโนโลยี เป็นตอนที่เสนอห นังสั้นเรื่องรู ้ทันภัยของเกมเพ ื่อให้แง่คิดมุม มองของภัยที่เกิ ดจากการเล่นเกม ควบคุมการผลิตโด ย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว

  โดดเด่น
 • 05:40 ยอดนิยม ict Robot การประกอบหุ่นยนต์

  ict Robot การประกอบหุ่นยนต์

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 363 เข้าชม / 1 ชอบ

  ให้ความรู้เกี่ย วกับหุ่นยนต์ PoPbot และสามารถประกอบ หุ่นยนต์รุ่น PoP bot ได้ โดย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว ผู้ควบคุมการผลิ ต

  โดดเด่น
 • 09:01 ยอดนิยม ครูสวนเข้าครัว :: ฟักทองแกงบวด

  ครูสวนเข้าครัว :: ฟักทองแกงบวด

  โดย sawari เพิ่มเมื่อ 435 เข้าชม / 1 ชอบ

  โดดเด่น
 • 07:12 ยอดนิยม ICT ROBOT ตอนที่2

  ICT ROBOT ตอนที่2

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 373 เข้าชม / 1 ชอบ

  รายการ ICT Robot ให้ความรู้ในการ เขียนโปรแกรมควบ คุมหุ่นยนต์ ซึ่งมีนักเรียนแ ละครูร่วมกันทำง าน โดยมีผลการเรียน รู้ที่คาดหวัง นักเรียนสามารถถ ่ายทอดความรู้ใน การเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ ที่เรียนไปสู่สา ธารณะชนได้ โดย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว ผู้ควบคุมการผลิ ต

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS