ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี


 • 04:15 ยอดนิยม ICT NEWS ตอนรู้ทันภัยของเกม

  ICT NEWS ตอนรู้ทันภัยของเกม

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 375 เข้าชม / 1 ชอบ

  รายการ ICT NEWS รายการที่ให้ควา มรู้สาระดีดีทาง เทคโนโลยี เป็นตอนที่เสนอห นังสั้นเรื่องรู ้ทันภัยของเกมเพ ื่อให้แง่คิดมุม มองของภัยที่เกิ ดจากการเล่นเกม ควบคุมการผลิตโด ย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว

  โดดเด่น
 • 05:44 ยอดนิยม สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]

  สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 429 เข้าชม / 10 ชอบ

  จาก What most schools don't teach โดย Code.orgติดตามผลงานอ

  โดดเด่น
 • 07:44 ยอดนิยม Avatar Speed Painting - Neytiri

  Avatar Speed Painting - Neytiri

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 466 เข้าชม / 4 ชอบ

  Avatar speed painting - Neytiri - by Mike Groe***If you have trouble loading it, try switching to HQ*** This is my fourth speed painting video, and I absolutely loved the movie Avatar! Done in Adobe Photoshop CS3 using a Wacom Intuos3 pen pad and recorded

  โดดเด่น
 • 07:12 ยอดนิยม ICT Robot ตอนหุ่นยนต์เดินตามเส้น

  ICT Robot ตอนหุ่นยนต์เดินตามเส้น

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 378 เข้าชม / 0 ชอบ

  รายการ ICT Robot ให้ความรู้ในการ เขียนโปรแกรมควบ คุมหุ่นยนต์ ซึ่งมีนักเรียนแ ละครูร่วมกันทำง าน โดยมีผลการเรียน รู้ที่คาดหวัง นักเรียนสามารถถ ่ายทอดความรู้ใน การเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ ที่เรียนไปสู่สา ธารณะชนได้ โดย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว ผู้ควบคุมการผลิ ต

  โดดเด่น
 • 07:12 ยอดนิยม ICT ROBOT ตอนที่2

  ICT ROBOT ตอนที่2

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 373 เข้าชม / 1 ชอบ

  รายการ ICT Robot ให้ความรู้ในการ เขียนโปรแกรมควบ คุมหุ่นยนต์ ซึ่งมีนักเรียนแ ละครูร่วมกันทำง าน โดยมีผลการเรียน รู้ที่คาดหวัง นักเรียนสามารถถ ่ายทอดความรู้ใน การเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ ที่เรียนไปสู่สา ธารณะชนได้ โดย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว ผู้ควบคุมการผลิ ต

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม PoPbot เดินตามเส้น

  PoPbot เดินตามเส้น

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 413 เข้าชม / 2 ชอบ

  ครูและนักเรียนร ่วมกัน ให้ความรู้ในการ เขียนโปรแกรมควบ คุมหุ่นยนต์ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งใน รายวิชา การเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ โดยมีผลการเรียน รู้ที่คาดหวัง นักเรียนสามารถถ ่ายทอดความรู้ใน การเขียนโป­รแกร

  โดดเด่น
 • 03:40 ยอดนิยม สอนขับรถ excavator simulator Part1

  สอนขับรถ excavator simulator Part1

  โดย teera chaiwun เพิ่มเมื่อ 318 เข้าชม / 0 ชอบ

  หลักสูตรการขับแ ละควบคุมเครื่อง จักรกลขนาดหนัก(

  โดดเด่น
 • 04:16 ยอดนิยม สอนขับรถ excavator simulator Part2

  สอนขับรถ excavator simulator Part2

  โดย teera chaiwun เพิ่มเมื่อ 274 เข้าชม / 1 ชอบ

  หลักสูตรการขับแ ละควบคุมเครื่อง จักรกลขนาดหนัก(

 • 02:44 ยอดนิยม สอนขับรถ excavator simulator Part3

  สอนขับรถ excavator simulator Part3

  โดย teera chaiwun เพิ่มเมื่อ 401 เข้าชม / 1 ชอบ

  หลักสูตรการขับแ ละควบคุมเครื่อง จักรกลขนาดหนัก(

  โดดเด่น
 • 10:12 ยอดนิยม สร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver CS3

  สร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver CS3

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 484 เข้าชม / 0 ชอบ

  สร้างเว็บไซต์ด้ วยโปรแกรม Dreamweaver CS3 เบื้องต้น โดย นายสมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการโรงเ รียนเกาะขันธ์ปร ะชาภิบาล

  โดดเด่น
 • 05:40 ยอดนิยม ict Robot การประกอบหุ่นยนต์

  ict Robot การประกอบหุ่นยนต์

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 363 เข้าชม / 1 ชอบ

  ให้ความรู้เกี่ย วกับหุ่นยนต์ PoPbot และสามารถประกอบ หุ่นยนต์รุ่น PoP bot ได้ โดย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว ผู้ควบคุมการผลิ ต

  โดดเด่น
 • 1:22:27 ยอดนิยม ติดตั้งและปรับแต่ง phpnuke 8.0 Thai edition

  ติดตั้งและปรับแต่ง phpnuke 8.0 Thai edition

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 307 เข้าชม / 1 ชอบ

  สอนการทำเว็บไซต ์ด้วย CMS ที่ชื่อ phpnuke อันนี้ทำเพื่อสอ นนักเรียนโรงเรี ยนเกาะขันธ์ประช าภิบาล ครับ อาจจะเอามะพร้าว มาขายสวนด้วย ดังนั้นใครที่อย ากจะศึกษาก็ดูได ้ ใครที่เป็นแล้วก ็อย่าหัวเราะนะค รับ

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS