ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ภาษาไทย


 • 07:12 ยอดนิยม คำคล้องจอง

  คำคล้องจอง

  โดย Uthaiwan Thayommai เพิ่มเมื่อ 305 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 07:08 ยอดนิยม ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  โดย ปรวินทร์ อินอ้น เพิ่มเมื่อ 288 เข้าชม / 0 ชอบ

  ตัวสะกดไม่ตรงตา มมาตรา มี 4 มาตราได้แก่ แม่กก แม่กน แม่กด และแม่กบ คือเขียนด้วยตัว อักษรอื่นที่ ไม่ใช่ตัวสะกดใน มาตราปรกติ

 • 07:21 ยอดนิยม เทคนิคการท่องจำอักษรสามหมู่

  เทคนิคการท่องจำอักษรสามหมู่

  โดย Daina เพิ่มเมื่อ 243 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 01:21 ยอดนิยม karaokae2

  karaokae2

  โดย juntarut เพิ่มเมื่อ 241 เข้าชม / 0 ชอบ

  เพลงคาราโอเกะ ประกอบการสอนภาษ าไทย หนังสือเรียนภาษ าพาที ระดับชั้นประถมศ ึกษาปีที่ 1 เพลงใบบัว ใบโบก จาก สพฐ.

 • 02:22 ยอดนิยม ยี่สิบม้วนจำจงดี

  ยี่สิบม้วนจำจงดี

  โดย Daina เพิ่มเมื่อ 272 เข้าชม / 2 ชอบ

  คำที่สะกดด้วยไม ้ม้วนในภาษาไทย มีทั้งหมดยี่สิบ คำ จำไม่ยากเพราะคร ูท่านได้แต่งไว้ เป็นกลอนให้จดจำ ง่ายผู้ใหญ่หาผ้ าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้อ งคอใฝ่ใจเอาใส่ห ่อ มิหลงใหลใครขอดู จะใคร่ลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่ งเตียงบ้าใบ้ถือ ใยบัว

 • 05:24 ยอดนิยม โครงงานคอมพิวเตอร์ตอน Create Letter

  โครงงานคอมพิวเตอร์ตอน Create Letter

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 253 เข้าชม / 2 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเต อร์ "เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้าง

 • 03:54 ยอดนิยม รูปและเสียงพยัญชนะอักษรกลาง

  รูปและเสียงพยัญชนะอักษรกลาง

  โดย Uthaiwan Thayommai เพิ่มเมื่อ 234 เข้าชม / 0 ชอบ

  พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว แบ่งออกเป็น ๓ หมู่ ๑. อักษรสูงมี ๑๑ ตัว ๒. อักษรกลางมี ๙ ตัว ๓. อักษรต่ำมี ๒๔ ตัวเสียงของพยัญ ชนะอักษรกลาง ก อ่านว่า กอ จ อ่านว่า จอ ด อ่านว่า ดอ ฎ อ่านว่า ดอ เป็นต้น

 • 05:29 ยอดนิยม อ่านเป็นคำ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์

  อ่านเป็นคำ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์

  โดย natthanicha เพิ่มเมื่อ 216 เข้าชม / 1 ชอบ

  อ่านเป็นคำ การสอนนักเรียนก ลุ่มชาติพันธุ์ บนที่สูง สพป.เชียงราย เขต1 โดยครู ณัฏฐณิชา ขันใจ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้ว ยชมภู

 • 07:07 ยอดนิยม ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  โดย ปรวินทร์ อินอ้น เพิ่มเมื่อ 297 เข้าชม / 1 ชอบ

  ตัวสะกดไม่ตรงตา มมาตรา มี 4 มาตราได้แก่ แม่กก แม่กน แม่กด และแม่กบ คือเขียนด้วยตัว อักษรอื่นที่ ไม่ใช่ตัวสะกดใน มาตราปรกติ

 • 07:38 ยอดนิยม ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  โดย ปรวินทร์ อินอ้น เพิ่มเมื่อ 289 เข้าชม / 0 ชอบ

  ตัวสะกดไม่ตรงตา มมาตรา ได้แ่ก่ แม่กก แม่กน แม่กด และแม่กบ

หมวดหมู่

RSS