ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ภาษาไทย


 • 01:21 ยอดนิยม karaokae2

  karaokae2

  โดย juntarut เพิ่มเมื่อ 386 เข้าชม / 0 ชอบ

  เพลงคาราโอเกะ ประกอบการสอนภาษ าไทย หนังสือเรียนภาษ าพาที ระดับชั้นประถมศ ึกษาปีที่ 1 เพลงใบบัว ใบโบก จาก สพฐ.

  โดดเด่น
 • 02:02 ยอดนิยม การเขียนตัวอักษรไทย

  การเขียนตัวอักษรไทย

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 261 เข้าชม / 0 ชอบ

  อาจารย์เร อบรมการสอนชาวต่างชาติเขียนตัวอักษรไทย ..อธิบายยังไง ในคลิปนี้ยกตัวอย่างเป็นสระ เอ.

 • 04:53 ยอดนิยม ครูสอนภาษาไทย COVER ผมรักเมืองไทย ฺBY ครูนกเล็ก

  ครูสอนภาษาไทย COVER ผมรักเมืองไทย ฺBY ครูนกเล็ก

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 619 เข้าชม / 2 ชอบ

  การบ้านปิดเทอม : ให้นักเรียนใช้อ วัยวะในร่างกาย เขียนเป็นชื่อตั วเอง ใครทำเสร็จแล้ว ส่งให้ครูดูที่ เฟสครูนกเล็ก https://www.facebook.com/krunoklek ครูมีคะแนนเตรีย มไว้ให้ทุกคนนะค ะ

  โดดเด่น
 • 07:12 ยอดนิยม คำคล้องจอง

  คำคล้องจอง

  โดย Uthaiwan Thayommai เพิ่มเมื่อ 458 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 04:27 ยอดนิยม คำที่ประสมกับสระอะมีตัวสะกด

  คำที่ประสมกับสระอะมีตัวสะกด

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 382 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 06:23 ยอดนิยม คำที่ประสมสระอา

  คำที่ประสมสระอา

  โดย Uthaiwan Thayommai เพิ่มเมื่อ 346 เข้าชม / 0 ชอบ

  สระอา เป็นสระเสียงยาว เขียนไว้หลังพยั ญชนะ เช่น ตา มา ขา นา กา เป็นต้น

  โดดเด่น
 • 06:23 ยอดนิยม คำที่ประสมสระอา

  คำที่ประสมสระอา

  โดย Uthaiwan Thayommai เพิ่มเมื่อ 407 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 04:58 ยอดนิยม คำที่ประสมสระอี

  คำที่ประสมสระอี

  โดย Uthaiwan Thayommai เพิ่มเมื่อ 379 เข้าชม / 0 ชอบ

  สระอี เป็นสระเสียงยาว เขียนไว้บนพยัญช นะ เช่น มี ปี ดี สี ฝี ผี เป็นต้น

  โดดเด่น
 • 07:38 ยอดนิยม ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  โดย ปรวินทร์ อินอ้น เพิ่มเมื่อ 421 เข้าชม / 0 ชอบ

  ตัวสะกดไม่ตรงตา มมาตรา ได้แ่ก่ แม่กก แม่กน แม่กด และแม่กบ

  โดดเด่น
 • 07:07 ยอดนิยม ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  โดย ปรวินทร์ อินอ้น เพิ่มเมื่อ 418 เข้าชม / 1 ชอบ

  ตัวสะกดไม่ตรงตา มมาตรา มี 4 มาตราได้แก่ แม่กก แม่กน แม่กด และแม่กบ คือเขียนด้วยตัว อักษรอื่นที่ ไม่ใช่ตัวสะกดใน มาตราปรกติ

  โดดเด่น
 • 07:08 ยอดนิยม ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

  โดย ปรวินทร์ อินอ้น เพิ่มเมื่อ 395 เข้าชม / 0 ชอบ

  ตัวสะกดไม่ตรงตา มมาตรา มี 4 มาตราได้แก่ แม่กก แม่กน แม่กด และแม่กบ คือเขียนด้วยตัว อักษรอื่นที่ ไม่ใช่ตัวสะกดใน มาตราปรกติ

  โดดเด่น
 • 02:24 ยอดนิยม ตัวอักษรไทย - Thai Alphabet

  ตัวอักษรไทย - Thai Alphabet

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 621 เข้าชม / 0 ชอบ

  ตัวอักษรไทย - Thai Alphabet.

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS