ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 • 06:52 ยอดนิยม เที่ยวพิพิธภัณท์ จังหวัดน่าน

  เที่ยวพิพิธภัณท์ จังหวัดน่าน

  โดย นายอัศวิน กลับมา เพิ่มเมื่อ 384 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้นให้ความ รู้ของแหล่งเรีย นรู้พิพิธภัณท์แ ห่งชาติ จังหวัดน่าน และงาช้างดำ

  โดดเด่น
 • 07:56 ยอดนิยม ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม

  ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม

  โดย ตันตริน เพิ่มเมื่อ 344 เข้าชม / 1 ชอบ

  สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้น พื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโล ยีเพื่อการเรียน การสอน จัดให้มีการประก วดสื่อการเรียนร ู้ออนไลน์ผ่านเค รือข่ายอินเทอร์ เน็ต ทางโรงเรียนบ้าน สะเลียมหวาน ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร 054241505 สังกัดสำนักงานเ ข

  โดดเด่น
 • 05:03 ยอดนิยม หนังสั้นเปลือกนอก

  หนังสั้นเปลือกนอก

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 374 เข้าชม / 1 ชอบ

  หนังสั้นสะท้อนส ังคม ให้แง่คิดมุมมอง ในการมองคนไม่ได ้ดูที่ภายนอก โดย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว ควบคุมการผลิต กุลิสรา จำปาหอม ผู้กำกับ สุชาครีย์ อินทะวงษ์ ตัดต่อ โชติวิทย์ ปิติปัญจไพบูลย์ ถ่ายภาพ

  โดดเด่น
 • 05:18 ยอดนิยม เพลงตำนานครูแก้ว

  เพลงตำนานครูแก้ว

  โดย สวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์ เพิ่มเมื่อ 245 เข้าชม / 0 ชอบ

  ขอนำเพลง "ตำนานครูแก้ว" ของกาญจน์มุนึ ศรีวิศาลภพ(ร้อย

หมวดหมู่

RSS