ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 • 33:48 ยอดนิยม ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 3/8 HD

  ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 3/8 HD

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://Dhammataan.comภาพยนต์พระพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา ของชาวพุทธ ที่ถูกรวบรวมเรียบเรียงให้ดูได้และชัดสะดวกขึ้นเพื่อที่ชาวพุทธผู้มีบุญมากทั้งห...

  โดดเด่น
 • 29:40 ยอดนิยม ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 2/8 HD

  ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 2/8 HD

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://Dhammataan.comภาพยนต์พระพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา ของชาวพุทธ ที่ถูกรวบรวมเรียบเรียงให้ดูได้และชัดสะดวกขึ้นในระบบHD เพื่อที่ชาวพุทธผู้มีบุญ...

  โดดเด่น
 • 28:42 ยอดนิยม การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 10-12

  การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 10-12

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / 0 ชอบ

  การ์ตูนพุทธประวัติและพระสูตรมหายาน (พระกัสสปะ เริ่มต้นสังคายนา 10 -12) .. พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก (釋聖傑) และทีมงานเผยแผ่พระธรรม มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย พุทธม...

  โดดเด่น
 • 37:49 ยอดนิยม ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 6/8 HD

  ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 6/8 HD

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 344 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://Dhammataan.comภาพยนต์พระพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา ของชาวพุทธ ที่ถูกรวบรวมเรียบเรียงให้ดูในระบบ HD ได้ชัดมากขึ้นและสะดวกขึ้น เพื่อที่ชาวพุท...

  โดดเด่น
 • 26:15 ยอดนิยม ติวเข้ม สังคม O-NET #2

  ติวเข้ม สังคม O-NET #2

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 344 เข้าชม / 0 ชอบ

  ข้อสอบสังคมศึกษา O-NET 2552 ขออภัยน่ะครับ เนื่องปัญหาเรื่องเสียง ทำให้เสียงเบาครับ.

  โดดเด่น
 • 04:22 ยอดนิยม พุทธประวัติ 30 กำเนิดภิกษุณีสงฆ์

  พุทธประวัติ 30 กำเนิดภิกษุณีสงฆ์

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 342 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.youtube.com/playlist?list=PLEB280C0677C3D3CE.

  โดดเด่น
 • 07:56 ยอดนิยม ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม

  ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม

  โดย ตันตริน เพิ่มเมื่อ 340 เข้าชม / 1 ชอบ

  สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้น พื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโล ยีเพื่อการเรียน การสอน จัดให้มีการประก วดสื่อการเรียนร ู้ออนไลน์ผ่านเค รือข่ายอินเทอร์ เน็ต ทางโรงเรียนบ้าน สะเลียมหวาน ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร 054241505 สังกัดสำนักงานเ ข

  โดดเด่น
 • 30:27 ยอดนิยม การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 7-12

  การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 7-12

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 339 เข้าชม / 0 ชอบ

  การ์ตูนพุทธประวัติและพระสูตรมหายาน (เจ้าชายวิฑูฑภะ สิ้นสุดศากยวงศ์ 7 -12) .. พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก (釋聖傑) และทีมงานเผยแผ่พระธรรม มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย พุ...

  โดดเด่น
 • 05:31 ยอดนิยม Thinkttt Clip บุญข้าวประดับดินถิ่นอีสาน

  Thinkttt Clip บุญข้าวประดับดินถิ่นอีสาน

  โดย yongjit เพิ่มเมื่อ 339 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปวิดีโอนี้เป็นสื่อประกอ?? ?การเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ ส4.3 ม.1/1-3มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย

  โดดเด่น
 • 30:12 ยอดนิยม การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 1-12

  การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 1-12

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 337 เข้าชม / 0 ชอบ

  การ์ตูนพุทธประวัติและพระสูตรมหายาน (ตอนเปิดเรื่องพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนสั่ง1-12) .. พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก (釋聖傑) และทีมงานเผยแผ่พระธรรม มูลนิธิพุทธจักษุวิชชา...

  โดดเด่น
 • 06:03 ยอดนิยม พุทธประวัติ 16 โปรดปัญจวัคคีย์

  พุทธประวัติ 16 โปรดปัญจวัคคีย์

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 337 เข้าชม / 0 ชอบ

  ต้องการดูแบบ playlist กด http://www.youtube.com/playlist?list=PLEB280C0677C3D3CE.

  โดดเด่น
 • 23:35 ยอดนิยม ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 7/8 HD

  ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 7/8 HD

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 335 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://Dhammataan.comภาพยนต์พระพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา ของชาวพุทธ ที่ถูกรวบรวมเรียบเรียงให้ดูในระบบ HD ได้ชัดมากขึ้นและสะดวกขึ้น เพื่อที่ชาวพุท...

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS