ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 • 28:42 ยอดนิยม การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 10-12

  การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 10-12

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 300 เข้าชม / 0 ชอบ

  การ์ตูนพุทธประวัติและพระสูตรมหายาน (พระกัสสปะ เริ่มต้นสังคายนา 10 -12) .. พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก (釋聖傑) และทีมงานเผยแผ่พระธรรม มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย พุทธม...

  โดดเด่น
 • 4:01:04 ยอดนิยม การ์ตูนพุทธประวัติ

  การ์ตูนพุทธประวัติ

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 299 เข้าชม / 0 ชอบ

  เป็นหนังที่มีคุณค่ามหาศาล สามารถเปลี่ยนความคิด จากคนให้เป็นพระ โดยนำหมวดหมู่ของพระพุทธองค์มาเป็นต้นแบบทำให้ผู้ปฎิบัติทราบว่าตนเองทำอะไรได้ถูกต้องหรือไม่ ควา...

 • 29:40 ยอดนิยม ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 2/8 HD

  ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 2/8 HD

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 299 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://Dhammataan.comภาพยนต์พระพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา ของชาวพุทธ ที่ถูกรวบรวมเรียบเรียงให้ดูได้และชัดสะดวกขึ้นในระบบHD เพื่อที่ชาวพุทธผู้มีบุญ...

 • 30:27 ยอดนิยม การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 7-12

  การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 7-12

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 299 เข้าชม / 0 ชอบ

  การ์ตูนพุทธประวัติและพระสูตรมหายาน (เจ้าชายวิฑูฑภะ สิ้นสุดศากยวงศ์ 7 -12) .. พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก (釋聖傑) และทีมงานเผยแผ่พระธรรม มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย พุ...

 • 05:31 ยอดนิยม Thinkttt Clip บุญข้าวประดับดินถิ่นอีสาน

  Thinkttt Clip บุญข้าวประดับดินถิ่นอีสาน

  โดย yongjit เพิ่มเมื่อ 297 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปวิดีโอนี้เป็นสื่อประกอ?? ?การเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ ส4.3 ม.1/1-3มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย

 • 13:50 ยอดนิยม พุทธประวัติ 27 พระเทวทัตทำสังฆเภท

  พุทธประวัติ 27 พระเทวทัตทำสังฆเภท

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 296 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.youtube.com/playlist?list=PLEB280C0677C3D3CE.

 • 33:48 ยอดนิยม ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 3/8 HD

  ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 3/8 HD

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 295 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://Dhammataan.comภาพยนต์พระพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา ของชาวพุทธ ที่ถูกรวบรวมเรียบเรียงให้ดูได้และชัดสะดวกขึ้นเพื่อที่ชาวพุทธผู้มีบุญมากทั้งห...

 • 37:49 ยอดนิยม ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 6/8 HD

  ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 6/8 HD

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 293 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://Dhammataan.comภาพยนต์พระพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา ของชาวพุทธ ที่ถูกรวบรวมเรียบเรียงให้ดูในระบบ HD ได้ชัดมากขึ้นและสะดวกขึ้น เพื่อที่ชาวพุท...

 • 04:22 ยอดนิยม พุทธประวัติ 30 กำเนิดภิกษุณีสงฆ์

  พุทธประวัติ 30 กำเนิดภิกษุณีสงฆ์

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 293 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.youtube.com/playlist?list=PLEB280C0677C3D3CE.

 • 23:35 ยอดนิยม ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 7/8 HD

  ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 7/8 HD

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 292 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://Dhammataan.comภาพยนต์พระพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา ของชาวพุทธ ที่ถูกรวบรวมเรียบเรียงให้ดูในระบบ HD ได้ชัดมากขึ้นและสะดวกขึ้น เพื่อที่ชาวพุท...

 • 30:12 ยอดนิยม การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 1-12

  การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 1-12

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 290 เข้าชม / 0 ชอบ

  การ์ตูนพุทธประวัติและพระสูตรมหายาน (ตอนเปิดเรื่องพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนสั่ง1-12) .. พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก (釋聖傑) และทีมงานเผยแผ่พระธรรม มูลนิธิพุทธจักษุวิชชา...

 • 2:14:33 ยอดนิยม พุทธประวัติ พุทธศาสดา 1/4

  พุทธประวัติ พุทธศาสดา 1/4

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 288 เข้าชม / 0 ชอบ

  พุทธประวัติ พุทธศาสดา กดดูแบบ playlist http://www.youtube.com/playlist?list=PL75AE4968E12415C6.

หมวดหมู่

RSS