ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 • 10:28 ยอดนิยม กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดีวีสตาร์

  กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดีวีสตาร์

  โดย Worawit Chaiwongkhot เพิ่มเมื่อ 956 เข้าชม / 1 ชอบ

  ประมวลภาพกิจกรร มกฐินสัมฤทธิ์โร งเรียนเจริญศิลป ์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์ "

 • 09:20 ยอดนิยม โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง วิธีการทำบั้งไฟ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง วิธีการทำบั้งไฟ

  โดย ครูเต้..คร้าบ เพิ่มเมื่อ 469 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิดีโอเรื่องนี้ ทำขึ้นเพื่อการศ ึกษาวิชาโครงงาน คอมพิวเตอร์''โร

  โดดเด่น
 • 02:49 ยอดนิยม การสร้างความเป็นพลเมือง

  การสร้างความเป็นพลเมือง

  โดย Thanyaluk เพิ่มเมื่อ 466 เข้าชม / 0 ชอบ

  งานสมัชชาปฏิรูป ระดับชาติ ครั้งที่ 2 เป็นเวทีร่วมพูด ร่วมฟัง และร่วมแสดงความ คิดเห็นเพื่อลดค วามเหลื่อมล้ำขอ งสังคม ในปีนี้ มีประเด็นหลักๆ ให้ร่วมกันพูด+ฟ

  โดดเด่น
 • 07:34 ยอดนิยม หนังสั้นคำว่าเราคือความสามัคคี รร บ้านเกาะทาก

  หนังสั้นคำว่าเราคือความสามัคคี รร บ้านเกาะทาก

  โดย sangkhae เพิ่มเมื่อ 435 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้นเรื่องแ รกของเด็ก ๆ เป็นผลงานที่ดีท ีเดียวเพราะเป็น งานชิ้นแรก เป็นกำลังใจให้น ะคะ

  โดดเด่น
 • 09:50 ยอดนิยม ความซื่อสัตย์

  ความซื่อสัตย์

  โดย gumzaa เพิ่มเมื่อ 419 เข้าชม / 2 ชอบ

  โรงเรียนบ้านคุ้ ม(ประสาราษฎร์วิ

  โดดเด่น
 • 02:37 ยอดนิยม เบญจศิล เบญจธรรม

  เบญจศิล เบญจธรรม

  โดย chanat เพิ่มเมื่อ 415 เข้าชม / 0 ชอบ

  ความหมายของหลัก เบญจศิล เบญจธรรม

  โดดเด่น
 • 04:02 ยอดนิยม 3D (HD)เพลง พุทธประวัติ

  3D (HD)เพลง พุทธประวัติ

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 397 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.dmc.tvพระพุทธเจ้า พระชาติแรกที่ตั้งความปรารถนา ---พุทธประวัติ--- เมื่อเรืออับปางอยู่กลางทะเลอันกว้างใหญ่ ท่านไม่หวั่นไหวต่ออันตรายได้แบกมารดา ฝ่า...

  โดดเด่น
 • 09:05 ยอดนิยม วิชาสังคม

  วิชาสังคม

  โดย ปรวินทร์ อินอ้น เพิ่มเมื่อ 396 เข้าชม / 0 ชอบ

  อำนาจอธิปไตย แบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายคือ อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัต ิ อำนาจตุลาการ ผู้ที่ใช้อำนาจบ ริหารก็คือนายกร ัฐมนตรี

  โดดเด่น
 • 10:26 ยอดนิยม ครูพอเพียง

  ครูพอเพียง

  โดย ครูเต้..คร้าบ เพิ่มเมื่อ 391 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานนี้เป็นส ่วนหนึ่งของรายว ิชาโครงงานคอมพิ วเตอร์ นักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนามนพิท ยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 24

  โดดเด่น
 • 29:14 ยอดนิยม ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 1/8 HD

  ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 1/8 HD

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 387 เข้าชม / 1 ชอบ

  http://Dhammataan.comภาพยนต์พระพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา ของชาวพุทธ ที่ถูกรวบรวมเรียบเรียงให้ดูได้ชัดมากขึ้น ในระบบ HD และสะดวกขึ้น เพื่อที่ชาวพุ...

  โดดเด่น
 • 06:53 ยอดนิยม สื่อการสอนวิชาอาเซียน ที่สุดที่สุดในอาเซียน

  สื่อการสอนวิชาอาเซียน ที่สุดที่สุดในอาเซียน

  โดย นายมูฮำมัด ฮาเระ เพิ่มเมื่อ 384 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่?? ?เป็นสื่อการสอนในวิชาอาเซีย? ??ศึกษา

  โดดเด่น
 • 06:52 ยอดนิยม เที่ยวพิพิธภัณท์ จังหวัดน่าน

  เที่ยวพิพิธภัณท์ จังหวัดน่าน

  โดย นายอัศวิน กลับมา เพิ่มเมื่อ 383 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้นให้ความ รู้ของแหล่งเรีย นรู้พิพิธภัณท์แ ห่งชาติ จังหวัดน่าน และงาช้างดำ

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS