ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 • 04:02 ยอดนิยม 3D (HD)เพลง พุทธประวัติ

  3D (HD)เพลง พุทธประวัติ

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 397 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.dmc.tvพระพุทธเจ้า พระชาติแรกที่ตั้งความปรารถนา ---พุทธประวัติ--- เมื่อเรืออับปางอยู่กลางทะเลอันกว้างใหญ่ ท่านไม่หวั่นไหวต่ออันตรายได้แบกมารดา ฝ่า...

  โดดเด่น
 • 05:31 ยอดนิยม Thinkttt Clip บุญข้าวประดับดินถิ่นอีสาน

  Thinkttt Clip บุญข้าวประดับดินถิ่นอีสาน

  โดย yongjit เพิ่มเมื่อ 346 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปวิดีโอนี้เป็นสื่อประกอ?? ?การเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ ส4.3 ม.1/1-3มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย

  โดดเด่น
 • 10:28 ยอดนิยม กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดีวีสตาร์

  กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดีวีสตาร์

  โดย Worawit Chaiwongkhot เพิ่มเมื่อ 956 เข้าชม / 1 ชอบ

  ประมวลภาพกิจกรร มกฐินสัมฤทธิ์โร งเรียนเจริญศิลป ์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์ "

 • 02:49 ยอดนิยม การสร้างความเป็นพลเมือง

  การสร้างความเป็นพลเมือง

  โดย Thanyaluk เพิ่มเมื่อ 466 เข้าชม / 0 ชอบ

  งานสมัชชาปฏิรูป ระดับชาติ ครั้งที่ 2 เป็นเวทีร่วมพูด ร่วมฟัง และร่วมแสดงความ คิดเห็นเพื่อลดค วามเหลื่อมล้ำขอ งสังคม ในปีนี้ มีประเด็นหลักๆ ให้ร่วมกันพูด+ฟ

  โดดเด่น
 • 07:55 ยอดนิยม การ์ตูน พุทธประวัติ 1

  การ์ตูน พุทธประวัติ 1

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 331 เข้าชม / 0 ชอบ

  การ์ตูน พุทธประวัติ 1 ด้วยจุดประสงค์ในการเผยแพร่ พุทธศาสนา และเป็นประโยชน์แก่เหล่ามนุษย์ และผู้สถิตย์ในโลกทิพย์ ทุกภพภูมิ อันเป็นญาติแห่งเรา และท่านผู้รับชม.

  โดดเด่น
 • 4:01:04 ยอดนิยม การ์ตูนพุทธประวัติ

  การ์ตูนพุทธประวัติ

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 352 เข้าชม / 0 ชอบ

  เป็นหนังที่มีคุณค่ามหาศาล สามารถเปลี่ยนความคิด จากคนให้เป็นพระ โดยนำหมวดหมู่ของพระพุทธองค์มาเป็นต้นแบบทำให้ผู้ปฎิบัติทราบว่าตนเองทำอะไรได้ถูกต้องหรือไม่ ควา...

  โดดเด่น
 • 1:15:24 ยอดนิยม การ์ตูนพุทธประวัติ - Life Of The Buddha (Old Version)

  การ์ตูนพุทธประวัติ - Life Of The Buddha (Old Version)

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 310 เข้าชม / 0 ชอบ

  การ์ตูนพุทธประวัติ ฉับสมัยยังเด็ก เนื้อหาสาระดีครับ.

  โดดเด่น
 • 30:12 ยอดนิยม การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 1-12

  การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 1-12

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 341 เข้าชม / 0 ชอบ

  การ์ตูนพุทธประวัติและพระสูตรมหายาน (ตอนเปิดเรื่องพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนสั่ง1-12) .. พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก (釋聖傑) และทีมงานเผยแผ่พระธรรม มูลนิธิพุทธจักษุวิชชา...

  โดดเด่น
 • 28:42 ยอดนิยม การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 10-12

  การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 10-12

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 348 เข้าชม / 0 ชอบ

  การ์ตูนพุทธประวัติและพระสูตรมหายาน (พระกัสสปะ เริ่มต้นสังคายนา 10 -12) .. พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก (釋聖傑) และทีมงานเผยแผ่พระธรรม มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย พุทธม...

  โดดเด่น
 • 29:58 ยอดนิยม การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 6-12

  การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 6-12

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 309 เข้าชม / 0 ชอบ

  การ์ตูนพุทธประวัติและพระสูตรมหายาน (พระเจ้าอชาติศัตรู 6 -12) .. พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก (釋聖傑) และทีมงานเผยแผ่พระธรรม มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย พุทธมณฑลสาย 6 ....

  โดดเด่น
 • 30:27 ยอดนิยม การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 7-12

  การ์ตูนพุทธประวัติพระสูตรมหายาน 7-12

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 343 เข้าชม / 0 ชอบ

  การ์ตูนพุทธประวัติและพระสูตรมหายาน (เจ้าชายวิฑูฑภะ สิ้นสุดศากยวงศ์ 7 -12) .. พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก (釋聖傑) และทีมงานเผยแผ่พระธรรม มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย พุ...

  โดดเด่น
 • 10:26 ยอดนิยม ครูพอเพียง

  ครูพอเพียง

  โดย ครูเต้..คร้าบ เพิ่มเมื่อ 391 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานนี้เป็นส ่วนหนึ่งของรายว ิชาโครงงานคอมพิ วเตอร์ นักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนามนพิท ยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 24

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS