ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

วิทยาศาสตร์


 • 1:43:26 ยอดนิยม Brand's Summer Camp 20110214ฟิสิกส์ PAT2 ดร.สุรเชษฐ์

  Brand's Summer Camp 20110214ฟิสิกส์ PAT2 ดร.สุรเชษฐ์

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 393 เข้าชม / 0 ชอบ

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน http://www.mediafire.com/?6z4slk1p3t916 Brand's Summer Camp 20110214 วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 54 14.45-16.15 น. ฟิสิกส์ (PAT ...

  โดดเด่น
 • 03:58 ยอดนิยม Hydroponics At Maejo CM Thailand

  Hydroponics At Maejo CM Thailand

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 469 เข้าชม / 0 ชอบ

  อาจารย์แนะนำวิธีปลูกผักไร้ดิน ยิ่งฟังยิ่งอย่ากปลูก ท่านแนะนำจากเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย และทำได้จริง เสียดายที่มีคลิปแค่นี้เองเพราะเมื่อยมือมากเลยเจ้า.

  โดดเด่น
 • 18:47 ยอดนิยม scienceshow

  scienceshow

  โดย ตันตริน เพิ่มเมื่อ 374 เข้าชม / 0 ชอบ

  สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้น พื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโล ยีเพื่อการเรียน การสอน จัดให้มีการประก วดสื่อการเรียนร ู้ออนไลน์ผ่านเค รือข่ายอินเทอร์ เน็ต ทางกลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศา สาตร์ โรงเรียนบ้านสะเ ลียมหวาน ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทรศัพท์

  โดดเด่น
 • 03:40 ยอดนิยม Step 3

  Step 3

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 212 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.hydroinhome.blogspot.com.

 • 05:43 ยอดนิยม VR KNOW.TV # EP -1 ชมพูภูคา

  VR KNOW.TV # EP -1 ชมพูภูคา

  โดย นายอัศวิน กลับมา เพิ่มเมื่อ 538 เข้าชม / 17 ชอบ

  VR KNOW # EP -1 ชมพูภูคา พาไปรู้จัก ชมพูภูคา ที่มีความสวยงาม เป็นต้นไม้พันธุ ์หายากของเมืองไ ทย ที่ดอยภูคา จ.น่าน สื่อการ เรียนการสอนออนไ ลน์ วิชา วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเ

  โดดเด่น
 • 10:23 ยอดนิยม การปลูกพืชไม่ใช้ดิน.mp4

  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน.mp4

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 429 เข้าชม / 0 ชอบ

  การปลูพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponic) อีกหนึ่งในผลงานของโครงการลูกพระดาบส โครงการที่ดำเนินการภายใต้ปรัชญาที่ว่า "สนองพระราชดำริ ให้โอกาสที่สอง สร้างคนดี มีวิชาชีพ ...

  โดดเด่น
 • 13:34 ยอดนิยม การปลูกพืชไร้ดิน (hydroponic) - ทรูปลูกปัญญา

  การปลูกพืชไร้ดิน (hydroponic) - ทรูปลูกปัญญา

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 326 เข้าชม / 1 ชอบ

  ชอบพวกเราอย่าลืมโหวตให้พวกเรานะครับ ขอบคุณครับ http://www.trueplookpanya.com/contest2011/knowledge_detail.php?mul_content_id=2913.

  โดดเด่น
 • 06:24 ยอดนิยม การปลูกพืชไร้ดิน-IS2-TNW

  การปลูกพืชไร้ดิน-IS2-TNW

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 447 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อมัลติมีเดียแบ่งปันความรู้สู่สาธารณชน เป็นกิจกรรม IS3 ต่อเนื่องจากการเรียน IS2 วิชา Communication&Presentationรหัส I30202 ซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมสู่ความเป็...

  โดดเด่น
 • 05:17 ยอดนิยม การสร้างอาหารของพืช

  การสร้างอาหารของพืช

  โดย ตันตริน เพิ่มเมื่อ 369 เข้าชม / 0 ชอบ

  กระบวนการสังเคร าะห์ด้วยแสง ( Photosynthesis) เป็นกระบวนการสร ้างอาหารของพืชส ีเขียว โดยมีคลอโรฟีลล์ ทำหน้าที่ดูดพลั งงานแสงจากดวงอา ทิตย์แล้วเปลี่ย นสารวัตถุดิบ คือ น้ำ (H2O) และแก๊สคาร์บอนไ ดออกไซด์ ( C02) ให้เป็นน้ำตาลกล ูโคส (C6H12O6) น้ำ (H2O) และแก๊

  โดดเด่น
 • 05:47 ยอดนิยม การเคลื่อนที่

  การเคลื่อนที่

  โดย สุเทพ ชินวงค์ เพิ่มเมื่อ 453 เข้าชม / 0 ชอบ

  ฟิสิกส์ไม่ยากอย ่างที่คิด เพลงนี้จะทำให้น ักเรียนจำทฤษฎีแ ละสูตรเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ได ้อย่างแม่นยำ หากนักเรียนทุกค นร้องเพลงนี้ได้ การเรียนฟิสิกส์ ก็ไม่ใช่ปัญหาอี กต่อไปผลงานโรงเ รียนศรีปทุมพิทย าคม สพม 33คำร้อง/ทำนอง อ.สุเทพ ชินวงค์ขับร้อง นักเรียนชั

  โดดเด่น
 • 02:36 ยอดนิยม ควายไทยคู่นาไทย

  ควายไทยคู่นาไทย

  โดย Kitaya Sriri เพิ่มเมื่อ 408 เข้าชม / 1 ชอบ

  ควายไทย คู่นาไทย ทำนอง - ขับร้อง นางกฤตยา ศรีริ - นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์วันที่ 19 มีนาคม 2556ควาย ควาย ควาย ควายมีสี่ขาใช้ค วายไถนา ทำนาเลี้ยงคนลาก เกวียน นวดข้าว ควายไม่มีบ่นค. ควายกับคน พึ่งพากันนานมาข ี้ควายเป็นปุ้ยเ ป็นพลังงานวิถีช าวบ้านภูมิปัญญา ไทยเล

  โดดเด่น
 • 04:56 ยอดนิยม ตารางธาตุอย่างฮา

  ตารางธาตุอย่างฮา

  โดย นายศรัณญู ศรีธัญรัตน์ เพิ่มเมื่อ 560 เข้าชม / 3 ชอบ

  ผลงานผู้เข้าอบร ม KruTube ปี 4 รุ่น 3 กลุ่ม Clip Master

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS