ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ภาษาต่างประเทศ


 • 00:10 ยอดนิยม Introducing

  Introducing

  โดย krumk เพิ่มเมื่อ 382 เข้าชม / 0 ชอบ

  บทสนทนาสั้นๆเกี ่ยวกับการแนะนำต ัวเอง ทำจากเว็

  โดดเด่น
 • 05:05 ยอดนิยม การตั้งประโยคคำถามด้วย where

  การตั้งประโยคคำถามด้วย where

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 347 เข้าชม / 1 ชอบ

  วีดีโอการสอน Question words เกี่ยวกับการใช้ Where ของกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่า งประเทศโรงเรียน บ้านทะเลหอยราษฎ ร์อุทิศ

  โดดเด่น
 • 08:16 ยอดนิยม การตั้งประโยคคำถามด้วย what

  การตั้งประโยคคำถามด้วย what

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 360 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอการสอน Question words เกี่ยวกับการใช้ What ของกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่า งประเทศโรงเรียน เกาะขันธ์ประชาภ ิบาล

  โดดเด่น
 • 01:02 ยอดนิยม การตั้งประโยคคำถามด้วย whose

  การตั้งประโยคคำถามด้วย whose

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 327 เข้าชม / 0 ชอบ

  Question word, Wh- Questions, why, ประโยคคำถาม, ประโยคคำถาม Question words, นายสมใจ จันสุกสี, โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประชาภิบาล, ไวยากรณ์ภาษาอัง กฤษ, ครูใจ,

  โดดเด่น
 • 02:47 ยอดนิยม การตั้งประโยคคำถามด้วย which

  การตั้งประโยคคำถามด้วย which

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 349 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอการสอน Question words เกี่ยวกับการใช้ Which ของกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่า งประเทศโรงเรียน เกาะขันธ์ประชาภ ิบาล,

  โดดเด่น
 • 17:03 ยอดนิยม คำนาม nouns

  คำนาม nouns

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 429 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอ สอนการใช้คำนาม คำนามทั่วไปและค ำนามเฉพาะ โดย นายสมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการโรงเ รียนเกาะขันธ์ปร ะชาภิบาล

  โดดเด่น
 • 03:50 ยอดนิยม การทำแบบฝึกหัดเรื่อง present simple

  การทำแบบฝึกหัดเรื่อง present simple

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 378 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอสอนการทำแ บบฝึกหัด Present Simple

  โดดเด่น
 • 04:03 ยอดนิยม การตั้งประโยคคำถามด้วย when

  การตั้งประโยคคำถามด้วย when

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 360 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอการสอน Question words เกี่ยวกับการใช้ When ของกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่า งประเทศโรงเรียน เกาะขันธ์ประชาภ ิบาล

  โดดเด่น
 • 03:26 ยอดนิยม การตั้งประโยคคำถามด้วย why

  การตั้งประโยคคำถามด้วย why

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 329 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอการสอนเรื ่อง Question word "Why" โดยนายสมใจ จันสุกสี ครูโรงเรียนเกาะ ขันธ์ประชาภิบาล

  โดดเด่น
 • 05:13 ยอดนิยม วีดีโอสอน ประโยคคำถาม How

  วีดีโอสอน ประโยคคำถาม How

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 375 เข้าชม / 1 ชอบ

  วีดีโอการสอนภาษ าอังกฤษ ไวยกรณืภาษาอังก ฤษเรื่อง Question words เรื่อง How

  โดดเด่น
 • 02:32 ยอดนิยม Old MacDonald - Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish Kids British Council

  Old MacDonald - Nursery Rhymes & Kids Songs - LearnEnglish Kids British Council

  โดย krumk เพิ่มเมื่อ 443 เข้าชม / 1 ชอบ

  http://www.britishcouncil.org/learnenglishkid s Watch Old MacDonald and sing along to the song with the words on the screen. There are more fun activities, worksheets and lyrics to download for Old MacDonald here: http://learnenglishkids.britishcouncil.or

  โดดเด่น
 • 05:47 ยอดนิยม The Greatest Treasure

  The Greatest Treasure

  โดย krumk เพิ่มเมื่อ 435 เข้าชม / 0 ชอบ

  Peter stumbles upon a treasure map and sets out on a long adventure along with several animals. What will they find together?For more stories and more languages visit: http://www.bookbox.com/Download the Free BookBox iPhone App in English: http://itunes.a

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS