ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ภาษาต่างประเทศ


 • 32:21 ยอดนิยม ติว GAT อังกฤษ อ.นภดล 1.Overview (2/2) โดย Insight English

  ติว GAT อังกฤษ อ.นภดล 1.Overview (2/2) โดย Insight English

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 316 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิดีโอเทคนิคภาษาอังกฤษ * ช่วยเพิ่มคะแนนสอบ GAT และการสอบสำคัญอื่น ๆ ใน 3 ชม. * ได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตจริง โดย อ.นภดล กมลวิลาศเสถียร Fulbright Schol...

  โดดเด่น
 • 03:16 ยอดนิยม AJ.Bigสอนตัวอย่างข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ

  AJ.Bigสอนตัวอย่างข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 315 เข้าชม / 0 ชอบ

  VDOนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Triple3english เพื่อต้องการเผยแพร่ความรู้ให้กับทุกๆคน หากมีข้อมูลใดผิดพลาด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ^^ Triple3english รับติว TOE...

  โดดเด่น
 • 09:49 ยอดนิยม สอน pastperfect

  สอน pastperfect

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 315 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอการสอน เรื่อง past perfect โดยนายสมใจ จันสุกสี โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประชาภิบาล ใช้สอนตามเทคนิค ห้องเรียนกลับด้ าน แต่เสียงอาจจะไม ่ดีเท่าที่ควรเพ ราะว่าใช้ไมโครโ ฟนของโน้ตบุ๊ค เนื้องจากไปอบรม เลยไม่ได้นำไมโค รโฟนไป ดังนั้นก็ทำแบบใ ช้อุปกรณ์เท่าที ่มีอ

  โดดเด่น
 • 09:05 ยอดนิยม เรียนรู้และเข้าใจ Tense ภาษาอังกฤษอย่างทะลุปรุโปร่ง

  เรียนรู้และเข้าใจ Tense ภาษาอังกฤษอย่างทะลุปรุโปร่ง

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 314 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.tinyurl.com/Simple-Tenseเข้าใจ Tense ภาษาอังกฤษอย่างทะลุปรุโปร่ง เรียนรู้หัวใจสำคัญ ของหลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ชุด Tense นี้ สามารถให้ความกระจ่าง...

  โดดเด่น
 • 09:02 ยอดนิยม เทียบอักษรภาษาอังกฤษกับพยัญชนะไทย

  เทียบอักษรภาษาอังกฤษกับพยัญชนะไทย

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 313 เข้าชม / 0 ชอบ

  การอ่านและพูดภาษาอังกฤษ โดยเทียบอักษรภาษาอังกฤษ กับ พยัญชนะไทย (เริ่มตั้งแต่ ตัว B และ C) โดยใช้หนังสือของ อ.ชำนาญ ศุภนิตย์ ชื่อ "คู่มือฝึกการอ่านและพูดภาษาอ...

  โดดเด่น
 • 16:19 ยอดนิยม Adverb, Adjectives, And Article

  Adverb, Adjectives, And Article

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 312 เข้าชม / 0 ชอบ

  English Grammer Adverb, Adjectives, and Article.

  โดดเด่น
 • 03:00 ยอดนิยม แบบฝึกหัด Adverb M123

  แบบฝึกหัด Adverb M123

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 311 เข้าชม / 0 ชอบ

  แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 5 Adverb โดย อ.ณัฐสิทธิ์ www.hot-itonline.com, www.hot-vcds.com, www.hot-ed.co.th.

  โดดเด่น
 • 03:59 ยอดนิยม How farming planted seeds for the Internet - Patricia Russac

  How farming planted seeds for the Internet - Patricia Russac

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 310 เข้าชม / 1 ชอบ

  View full lesson: http://ed.ted.com/lessons/how-farming-planted -seeds-for-the-internet-patricia-russacWhat does farming have to do with invention and innovation? Permanent residences, division of labor, central government, and complex technologies--all e

  โดดเด่น
 • 27:46 ยอดนิยม ติว GAT อังกฤษ อ.นภดล 1.Overview (1/2) โดย Insight English

  ติว GAT อังกฤษ อ.นภดล 1.Overview (1/2) โดย Insight English

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 306 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิดีโอเทคนิคภาษาอังกฤษ * ช่วยเพิ่มคะแนนสอบ GAT และการสอบสำคัญอื่น ๆ ใน 3 ชม. * ได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตจริง โดย อ.นภดล กมลวิลาศเสถียร Fulbright Schol...

  โดดเด่น
 • 05:55 ยอดนิยม สอนภาษาอังกฤษ (Present Perfect)

  สอนภาษาอังกฤษ (Present Perfect)

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 305 เข้าชม / 1 ชอบ

  Present Perfectใช้เมื่อไหร่ มีความสำคัญยังไงนะ.

  โดดเด่น
 • 09:50 ยอดนิยม ACT -ภ.00000 Present Perfect Tense(1)

  ACT -ภ.00000 Present Perfect Tense(1)

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 305 เข้าชม / 0 ชอบ

  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สื่อประชาสัมพันธ์ การเรียน การสอน วิชา ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Present Perfect Tense ช่วงที่ 1 ชั้นเรียน ประถมศึกษาที่ 1 สอนโดย มิส อภิ...

  โดดเด่น
 • 10:07 ยอดนิยม เทคนิคการใช้สื่อ เรื่องคำนาม ชั้นป ๕

  เทคนิคการใช้สื่อ เรื่องคำนาม ชั้นป ๕

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 303 เข้าชม / 0 ชอบ

  เทคนิคการใช้สื่อ เรื่องคำนาม

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS