ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ภาษาต่างประเทศ


 • 09:49 ยอดนิยม สอน pastperfect

  สอน pastperfect

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 299 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอการสอน เรื่อง past perfect โดยนายสมใจ จันสุกสี โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประชาภิบาล ใช้สอนตามเทคนิค ห้องเรียนกลับด้ าน แต่เสียงอาจจะไม ่ดีเท่าที่ควรเพ ราะว่าใช้ไมโครโ ฟนของโน้ตบุ๊ค เนื้องจากไปอบรม เลยไม่ได้นำไมโค รโฟนไป ดังนั้นก็ทำแบบใ ช้อุปกรณ์เท่าที ่มีอ

 • 08:51 ยอดนิยม ติวโอเน็ตวันละข้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อ 5

  ติวโอเน็ตวันละข้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อ 5

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 299 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติวโอเน็ตวันละข ้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 เรื่องการขออนุญ าต การขอร้อง โดย นายสมใจ จันสุกสี โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประชาภิบาล

 • 07:37 ยอดนิยม ติว English เตรียม Entrance

  ติว English เตรียม Entrance

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 297 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.tinyurl.com/Eng-Entเหมาะสำหรับ ผู้เตรียมสอบ ENTRANCE สอบเลื่อนชั้น, สอบเลื่นขั้น, สอบเข้าตำรวจ, สอบทหาร, สอบเข้าพยาบาล หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนค...

 • 09:02 ยอดนิยม เทียบอักษรภาษาอังกฤษกับพยัญชนะไทย

  เทียบอักษรภาษาอังกฤษกับพยัญชนะไทย

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 297 เข้าชม / 0 ชอบ

  การอ่านและพูดภาษาอังกฤษ โดยเทียบอักษรภาษาอังกฤษ กับ พยัญชนะไทย (เริ่มตั้งแต่ ตัว B และ C) โดยใช้หนังสือของ อ.ชำนาญ ศุภนิตย์ ชื่อ "คู่มือฝึกการอ่านและพูดภาษาอ...

 • 09:05 ยอดนิยม เรียนรู้และเข้าใจ Tense ภาษาอังกฤษอย่างทะลุปรุโปร่ง

  เรียนรู้และเข้าใจ Tense ภาษาอังกฤษอย่างทะลุปรุโปร่ง

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 296 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.tinyurl.com/Simple-Tenseเข้าใจ Tense ภาษาอังกฤษอย่างทะลุปรุโปร่ง เรียนรู้หัวใจสำคัญ ของหลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ชุด Tense นี้ สามารถให้ความกระจ่าง...

 • 27:46 ยอดนิยม ติว GAT อังกฤษ อ.นภดล 1.Overview (1/2) โดย Insight English

  ติว GAT อังกฤษ อ.นภดล 1.Overview (1/2) โดย Insight English

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 295 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิดีโอเทคนิคภาษาอังกฤษ * ช่วยเพิ่มคะแนนสอบ GAT และการสอบสำคัญอื่น ๆ ใน 3 ชม. * ได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตจริง โดย อ.นภดล กมลวิลาศเสถียร Fulbright Schol...

 • 16:19 ยอดนิยม Adverb, Adjectives, And Article

  Adverb, Adjectives, And Article

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 294 เข้าชม / 0 ชอบ

  English Grammer Adverb, Adjectives, and Article.

 • 08:51 ยอดนิยม ติวโอเน็ตวันละข้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อ 7

  ติวโอเน็ตวันละข้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อ 7

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 294 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติวโอเน็ตวันละข ้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 โดย นายสมใจ จันสุกสี โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประชาภิบาล

 • 03:59 ยอดนิยม How farming planted seeds for the Internet - Patricia Russac

  How farming planted seeds for the Internet - Patricia Russac

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 292 เข้าชม / 1 ชอบ

  View full lesson: http://ed.ted.com/lessons/how-farming-planted -seeds-for-the-internet-patricia-russacWhat does farming have to do with invention and innovation? Permanent residences, division of labor, central government, and complex technologies--all e

 • 09:50 ยอดนิยม ACT -ภ.00000 Present Perfect Tense(1)

  ACT -ภ.00000 Present Perfect Tense(1)

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 289 เข้าชม / 0 ชอบ

  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สื่อประชาสัมพันธ์ การเรียน การสอน วิชา ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Present Perfect Tense ช่วงที่ 1 ชั้นเรียน ประถมศึกษาที่ 1 สอนโดย มิส อภิ...

 • 09:30 ยอดนิยม ACT -ภ.00000 Present Perfect Tense(3)

  ACT -ภ.00000 Present Perfect Tense(3)

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 288 เข้าชม / 0 ชอบ

  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สื่อประชาสัมพันธ์ การเรียน การสอน วิชา ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Present Perfect Tense ช่วงที่ 3 ชั้นเรียน ประถมศึกษาที่ 1 สอนโดย มิส อภิ...

 • 01:09 ยอดนิยม สอนนามนับได้.นามนับไม่ได้

  สอนนามนับได้.นามนับไม่ได้

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 287 เข้าชม / 0 ชอบ

  คำนามนับได้-นามนับไม่ได้

หมวดหมู่

RSS