ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 การงานอาชีพ


 • 06:48 ยอดนิยม การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ Android

  การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ Android

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 287 เข้าชม / 0 ชอบ

  การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือเพ?? ?่อใช้บริการของ google app for education โดยการเชื่อมโยงโดเมนเนมโรง?? ?รียนกับ google รวมไปถึงการใช้ google classroom เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียน?? ?ารสอนวิชา คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆ

 • 06:42 ยอดนิยม การเลี้ยงกบเพื่อการประกอบอาชีพ

  การเลี้ยงกบเพื่อการประกอบอาชีพ

  โดย นายมนตรี คำเหนือ เพิ่มเมื่อ 286 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวิดีโอการเลี้ยงกบเพื่อ?? ?ารประกอบอาชีพ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเ?? ?ียนการสอนวิชาการงานอาชีพแล? ??เทคโนโลยี ของโรงเรียนบ้านหนองยาง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู?? ?จากการลงมือปฏิบัติจริงและน? ??ไปสู่การเลือกประกอบอาชีพที ่นักเ

 • 04:11 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Fantastic Garden ชนิดของสวน

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Fantastic Garden ชนิดของสวน

  โดย ครูสมพาน โตเทศ เพิ่มเมื่อ 283 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Fantastic Garden ชนิดของสวนโครงงานคอมพิวเตอ?? ?์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื ่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเ?? ?ทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนกา?? ?สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเท? ?? 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ

 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip การดราฟเส้นด้วยโปรแกรม Paint to SAI

  Thinkttt Clip การดราฟเส้นด้วยโปรแกรม Paint to SAI

  โดย gumzaa เพิ่มเมื่อ 280 เข้าชม / 0 ชอบ

  นายดีลาภ ปราบสงบกลุ่มสาระการเรียนรู?? ? การรงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่?? ?สาร ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕มาตรฐานการเรียน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสา??  ?สนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ป

 • 06:58 ยอดนิยม Thinkttt Clip บัญญัติ ๑๐ ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์

  Thinkttt Clip บัญญัติ ๑๐ ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์

  โดย piyadanai เพิ่มเมื่อ 280 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอน เรื่อง บัญญัติ ๑๐ ประการในการใช้งานคอมพิวเตอ?? ?์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ?? ?รียนการสอน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ทร?? ?บถึงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้? ??ทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่?? ?อย่างสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบั

 • 05:00 ยอดนิยม เครื่องให้น้ำถั่วงอกพลังธรรมชาติอัตโนมัติ

  เครื่องให้น้ำถั่วงอกพลังธรรมชาติอัตโนมัติ

  โดย สมเจตน์ เพิ่มเมื่อ 265 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้นเพื่อการเรียนการสอ?? ? ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมลดเว?? ?าเรียนเพิ่มเวลารู้

หมวดหมู่

RSS