ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 การงานอาชีพ


 • 06:36 ยอดนิยม การ์ตูน ข้อมูลและสารสนเทศ

  การ์ตูน ข้อมูลและสารสนเทศ

  โดย นางสาวนาจตะยา นามวงค์ เพิ่มเมื่อ 302 เข้าชม / 1 ชอบ

  โดดเด่น
 • 06:01 ยอดนิยม ตำเมี่ยงสมุนไพร

  ตำเมี่ยงสมุนไพร

  โดย นายสุรพล พลนาคู เพิ่มเมื่อ 611 เข้าชม / 1 ชอบ

  การตำเมี่ยงสมุนไพรโรงเรียน?? ?้านนาคู เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนได้?? ?ีทักษะในงานอาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถช่?? ?ยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู? ??ได้อย่างดี และได้รับความรู้และมีทักษะ?? ?ามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต? ??ระจ

  โดดเด่น
 • 04:28 ยอดนิยม พฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558

  พฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558

  โดย อุทิศ แจ้งถิ่นป่า เพิ่มเมื่อ 359 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอนวิชาเทคโนโลยีสาร?? ?นเทศ เรื่อง พฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เ?? ?็ตในประเทศไทย ปี 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน?? ?าชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  โดดเด่น
 • 07:01 ยอดนิยม สื่อการสอนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ

  สื่อการสอนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ

  โดย ยศวรรธน์ เพิ่มเมื่อ 304 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559ระดับมัธยมศึกษา หมวกดารงานอาชีพและเทคโนโลย?? ?คำอธิบาย : การสร้างโครงงานเป็นการสร้า?? ?ชิ้นงานหรือพัฒนาชิ้นงาน โดยเป็นการศึกษาในรูปแบบของ STEM ศึกษาซึ่งนักเรียนในชั้นมัธ?? ?มศึกษาตอนปลายที่ได้เรียนวิ?

 • 05:00 ยอดนิยม เครื่องให้น้ำถั่วงอกพลังธรรมชาติอัตโนมัติ

  เครื่องให้น้ำถั่วงอกพลังธรรมชาติอัตโนมัติ

  โดย สมเจตน์ เพิ่มเมื่อ 265 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้นเพื่อการเรียนการสอ?? ? ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมลดเว?? ?าเรียนเพิ่มเวลารู้

 • 06:20 ยอดนิยม เทคนิคการทำGreen Screen

  เทคนิคการทำGreen Screen

  โดย นิวัฒน์ สารบุญ เพิ่มเมื่อ 331 เข้าชม / 0 ชอบ

  นายนิวัฒน์ สารบุญกลุ่มสาระการเรียนรู้?? ?ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษามาตรฐานการเ?? ?ียนรู้ 3.1 ช่วงชั้น ม.4-68. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให?? ?เหมาะสมกับงาน

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS