ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 การงานอาชีพ


 • 06:57 ยอดนิยม Thinkttt Clip หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

  Thinkttt Clip หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

  โดย อนุรักษ์ แย้มวัตร เพิ่มเมื่อ 297 เข้าชม / 0 ชอบ

  เป็นวีดีทัศน์ที่อธิบายถึงก?? ?รทำงานของคอมพิวเตอร์ ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ที?? ?สำคัญ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออกหรือหน่วยแสด?? ?ผลนั่นเอง

 • 06:49 ยอดนิยม Thinkttt Clip ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

  Thinkttt Clip ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

  โดย นายประวิทย์ นาคมอญ เพิ่มเมื่อ 405 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิดิโอคลิป สอนเรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอ?? ?์ จัดทำโดยนายประวิทย์ นาคมอญครูโรงเรียนบ้านพญาวั?? ?

  โดดเด่น
 • 04:11 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Fantastic Garden ชนิดของสวน

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Fantastic Garden ชนิดของสวน

  โดย ครูสมพาน โตเทศ เพิ่มเมื่อ 283 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Fantastic Garden ชนิดของสวนโครงงานคอมพิวเตอ?? ?์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื ่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเ?? ?ทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนกา?? ?สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเท? ?? 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ

 • 06:38 ยอดนิยม การศึกษาค้นคว้าอิสระและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง IS1

  การศึกษาค้นคว้าอิสระและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง IS1

  โดย พนภาค เพิ่มเมื่อ 561 เข้าชม / 0 ชอบ

  การให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “Independent Study : IS” นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธ?? ?ภาพวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่าง? ??ว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให?? ?ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่? ??งอิสระในเรื่องหรือประเด็นท ี่ตนสนใจ เริ่มตั

  โดดเด่น
 • 08:09 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน New Technology การแสดงภาพ 3 มิติ (English)

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน New Technology การแสดงภาพ 3 มิติ (English)

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 293 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน New Technology การแสดงภาพ 3 มิติ (English) โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื ่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเ?? ?ทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนกา?? ?สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเ?? ?? ?? 3 ชั้นมัธย

 • 05:00 ยอดนิยม เครื่องให้น้ำถั่วงอกพลังธรรมชาติอัตโนมัติ

  เครื่องให้น้ำถั่วงอกพลังธรรมชาติอัตโนมัติ

  โดย สมเจตน์ เพิ่มเมื่อ 265 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้นเพื่อการเรียนการสอ?? ? ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมลดเว?? ?าเรียนเพิ่มเวลารู้

หมวดหมู่

RSS