ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 การงานอาชีพ


 • 06:20 ยอดนิยม เทคนิคการทำGreen Screen

  เทคนิคการทำGreen Screen

  โดย นิวัฒน์ สารบุญ เพิ่มเมื่อ 331 เข้าชม / 0 ชอบ

  นายนิวัฒน์ สารบุญกลุ่มสาระการเรียนรู้?? ?ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษามาตรฐานการเ?? ?ียนรู้ 3.1 ช่วงชั้น ม.4-68. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให?? ?เหมาะสมกับงาน

  โดดเด่น
 • 05:02 ยอดนิยม Thinkttt Clip อาการเสียและการแก้ปัญหาที่เกิดจากแรม

  Thinkttt Clip อาการเสียและการแก้ปัญหาที่เกิดจากแรม

  โดย sombat เพิ่มเมื่อ 331 เข้าชม / 0 ชอบ

  Video Clip เพื่อการเรียนการสอน วิชาช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเ?? ?อร์ ชั้น ม.6โรงเรียนราชประชามสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทำโดย ครูสมบัติ แก้วศรี

  โดดเด่น
 • 06:59 ยอดนิยม Thinkttt Clip การสื่อสารข้อมูล

  Thinkttt Clip การสื่อสารข้อมูล

  โดย piyadanai เพิ่มเมื่อ 327 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูล จัดทำในรูปแบบหนังสั้น ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยการส?? ?่อสารข้อมูล สัญญาณที่ใช้ในระบบการสื่อส?? ?ร การถ่ายโอนข้อมูล และรูปแบบการรับ-ส่งข้อมูล ฯลฯ เป็นต้น

  โดดเด่น
 • 04:53 ยอดนิยม Thinkttt Clip องค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

  Thinkttt Clip องค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

  โดย นายวรเดช ทุมมะชาติ เพิ่มเมื่อ 320 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอนเรื่อง องค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอ?? ?์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก?? ?าปีที่ 1

  โดดเด่น
 • 06:36 ยอดนิยม thinkttt clip การแปลงไฟล์ power point เป็นวีดีโอ

  thinkttt clip การแปลงไฟล์ power point เป็นวีดีโอ

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 319 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแปลงไฟล์ power point เป็นวีดีโอ ให้นักเรียนได้แปลงไฟล์ power point ของตนเอง เป็นวีดีโอ เพื่อจัดทำเป็นบทสนทนาภาษาอ?? ?งกฤษ ในการบูรณาการการเรียนการสอ?? ?วิชาภาษาอังกฤษ ม.2

  โดดเด่น
 • 07:01 ยอดนิยม สื่อการสอนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ

  สื่อการสอนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ

  โดย ยศวรรธน์ เพิ่มเมื่อ 304 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559ระดับมัธยมศึกษา หมวกดารงานอาชีพและเทคโนโลย?? ?คำอธิบาย : การสร้างโครงงานเป็นการสร้า?? ?ชิ้นงานหรือพัฒนาชิ้นงาน โดยเป็นการศึกษาในรูปแบบของ STEM ศึกษาซึ่งนักเรียนในชั้นมัธ?? ?มศึกษาตอนปลายที่ได้เรียนวิ?

 • 06:36 ยอดนิยม การ์ตูน ข้อมูลและสารสนเทศ

  การ์ตูน ข้อมูลและสารสนเทศ

  โดย นางสาวนาจตะยา นามวงค์ เพิ่มเมื่อ 303 เข้าชม / 1 ชอบ

  โดดเด่น
 • 06:12 ยอดนิยม Thinkttt Clip การทำตุ๊กตาการบูร ^^

  Thinkttt Clip การทำตุ๊กตาการบูร ^^

  โดย นางสาวยุพิน เคร่งครัด เพิ่มเมื่อ 303 เข้าชม / 1 ชอบ

  สามารถใช้ประกอบการจัดการเร?? ?ยนการสอน ในกลุ่มสาระวิชาการงาานอาชี?? ?และเทคโนโลยี หรือ "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ทั้งในระดับประถมศึกษาและมั?? ?ยมศึกษาได้

  โดดเด่น
 • 06:57 ยอดนิยม Thinkttt Clip หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

  Thinkttt Clip หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

  โดย อนุรักษ์ แย้มวัตร เพิ่มเมื่อ 297 เข้าชม / 0 ชอบ

  เป็นวีดีทัศน์ที่อธิบายถึงก?? ?รทำงานของคอมพิวเตอร์ ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ที?? ?สำคัญ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออกหรือหน่วยแสด?? ?ผลนั่นเอง

 • 08:09 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน New Technology การแสดงภาพ 3 มิติ (English)

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน New Technology การแสดงภาพ 3 มิติ (English)

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 294 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน New Technology การแสดงภาพ 3 มิติ (English) โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื ่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเ?? ?ทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนกา?? ?สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเ?? ?? ?? 3 ชั้นมัธย

 • 06:27 ยอดนิยม thinkttt clip การ sync เบอร์โทรศัพท์กับ google

  thinkttt clip การ sync เบอร์โทรศัพท์กับ google

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 292 เข้าชม / 0 ชอบ

  การ sync เบอร์โทรศัพท์กับ google เป็นการใช้บริการของ google for education ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตามโครงการ DLIT บูรณการในการเรียน

 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip การติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่่านอินเทอร์เน็ต

  Thinkttt Clip การติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่่านอินเทอร์เน็ต

  โดย piyadanai เพิ่มเมื่อ 290 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การติดต่อสื่อสารและค้นหาข้?? ?มูลผ่านอินเทอร์เน็ต จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ?? ?รียนการสอน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ?? ?ปีที่ 5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นเนื้อหาการติดต่อต่อสื่?? ?สารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเท? ??ร์เน็ต ประกอบด้ว

หมวดหมู่

RSS