ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 การงานอาชีพ


 • 05:10 ยอดนิยม Thinkttt Clip เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูปแบบการเชื่อมต่อ

  Thinkttt Clip เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูปแบบการเชื่อมต่อ

  โดย Krongthip Klapajon เพิ่มเมื่อ 371 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 ประเภทคลิปวีดีโอ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชื่อผ?? ?งาน : เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูป?? ?บบการเชื่อมต่อกลุ่มสาระการ? ??รียนรู้การงานอาชีพและเทคโน โลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและกา

  โดดเด่น
 • 06:58 ยอดนิยม Thinkttt Clip บัญญัติ ๑๐ ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์

  Thinkttt Clip บัญญัติ ๑๐ ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์

  โดย piyadanai เพิ่มเมื่อ 280 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอน เรื่อง บัญญัติ ๑๐ ประการในการใช้งานคอมพิวเตอ?? ?์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ?? ?รียนการสอน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ทร?? ?บถึงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้? ??ทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่?? ?อย่างสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบั

 • 11:14 ยอดนิยม Thinkttt Clip การทำโดนัทจิ๋ว

  Thinkttt Clip การทำโดนัทจิ๋ว

  โดย วิภาภรณ์ เพิ่มเมื่อ 372 เข้าชม / 0 ชอบ

  การทำโดนัทจิ๋วกิจกรรมลดเวล?? ?เรียนเพิ่มเวลารู้

  โดดเด่น
 • 04:28 ยอดนิยม พฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558

  พฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558

  โดย อุทิศ แจ้งถิ่นป่า เพิ่มเมื่อ 359 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอนวิชาเทคโนโลยีสาร?? ?นเทศ เรื่อง พฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เ?? ?็ตในประเทศไทย ปี 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน?? ?าชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  โดดเด่น
 • 06:48 ยอดนิยม การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ Android

  การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ Android

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 287 เข้าชม / 0 ชอบ

  การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือเพ?? ?่อใช้บริการของ google app for education โดยการเชื่อมโยงโดเมนเนมโรง?? ?รียนกับ google รวมไปถึงการใช้ google classroom เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียน?? ?ารสอนวิชา คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆ

 • 03:48 ยอดนิยม กระเป๋า

  กระเป๋า

  โดย กัญจนา มีศิริ เพิ่มเมื่อ 349 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเย็บกระเป๋าผ้า ด้วยเศษผ้า ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มี สามารถทำกระเป๋าผ้าใส่วัสดุ?? ?ุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยตนเอง ด้วยความภาคภูมิใจในผลงานตน?? ?อง

  โดดเด่น
 • 06:59 ยอดนิยม Thinkttt Clip การสื่อสารข้อมูล

  Thinkttt Clip การสื่อสารข้อมูล

  โดย piyadanai เพิ่มเมื่อ 327 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูล จัดทำในรูปแบบหนังสั้น ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยการส?? ?่อสารข้อมูล สัญญาณที่ใช้ในระบบการสื่อส?? ?ร การถ่ายโอนข้อมูล และรูปแบบการรับ-ส่งข้อมูล ฯลฯ เป็นต้น

  โดดเด่น
 • 05:29 ยอดนิยม การสร้างสายแลนต่อตรง

  การสร้างสายแลนต่อตรง

  โดย กรรณิกา สุวรรณรัตน์ เพิ่มเมื่อ 353 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสร้างสายแลนแบบต่อตรง (วิชา ระบบเครือข่าย) ชั้น ม.6

  โดดเด่น
 • 07:01 ยอดนิยม สื่อการสอนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ

  สื่อการสอนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ

  โดย ยศวรรธน์ เพิ่มเมื่อ 304 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559ระดับมัธยมศึกษา หมวกดารงานอาชีพและเทคโนโลย?? ?คำอธิบาย : การสร้างโครงงานเป็นการสร้า?? ?ชิ้นงานหรือพัฒนาชิ้นงาน โดยเป็นการศึกษาในรูปแบบของ STEM ศึกษาซึ่งนักเรียนในชั้นมัธ?? ?มศึกษาตอนปลายที่ได้เรียนวิ?

 • 04:33 ยอดนิยม Thinkttt Clip ทำนาบนหลัง...คน

  Thinkttt Clip ทำนาบนหลัง...คน

  โดย นายประวิทย์ นาคมอญ เพิ่มเมื่อ 361 เข้าชม / 0 ชอบ

  การทำนาบนหลัง...คน คือ การปลูกข้าวในล้อรถยนต์ ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดน้ำ เหมาะกับสภาพปัญหาภัยแล้งใน?? ?ัจจุบัน และยังดูแลได้ง่าย ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อย ได้ผลผลิตสูง

  โดดเด่น
 • 06:42 ยอดนิยม การเลี้ยงกบเพื่อการประกอบอาชีพ

  การเลี้ยงกบเพื่อการประกอบอาชีพ

  โดย นายมนตรี คำเหนือ เพิ่มเมื่อ 286 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวิดีโอการเลี้ยงกบเพื่อ?? ?ารประกอบอาชีพ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเ?? ?ียนการสอนวิชาการงานอาชีพแล? ??เทคโนโลยี ของโรงเรียนบ้านหนองยาง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู?? ?จากการลงมือปฏิบัติจริงและน? ??ไปสู่การเลือกประกอบอาชีพที ่นักเ

 • 06:27 ยอดนิยม thinkttt clip การ sync เบอร์โทรศัพท์กับ google

  thinkttt clip การ sync เบอร์โทรศัพท์กับ google

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 291 เข้าชม / 0 ชอบ

  การ sync เบอร์โทรศัพท์กับ google เป็นการใช้บริการของ google for education ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตามโครงการ DLIT บูรณการในการเรียน

หมวดหมู่

RSS