ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 การงานอาชีพ


 • 11:14 ยอดนิยม Thinkttt Clip การทำโดนัทจิ๋ว

  Thinkttt Clip การทำโดนัทจิ๋ว

  โดย วิภาภรณ์ เพิ่มเมื่อ 373 เข้าชม / 0 ชอบ

  การทำโดนัทจิ๋วกิจกรรมลดเวล?? ?เรียนเพิ่มเวลารู้

  โดดเด่น
 • 05:10 ยอดนิยม Thinkttt Clip เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูปแบบการเชื่อมต่อ

  Thinkttt Clip เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูปแบบการเชื่อมต่อ

  โดย Krongthip Klapajon เพิ่มเมื่อ 372 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 ประเภทคลิปวีดีโอ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชื่อผ?? ?งาน : เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูป?? ?บบการเชื่อมต่อกลุ่มสาระการ? ??รียนรู้การงานอาชีพและเทคโน โลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและกา

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ Google sheet

  Thinkttt Clip การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ Google sheet

  โดย ปิยะพงษ์ เพิ่มเมื่อ 368 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวีดีโอการประยุกต์ใช้งา?? ?ซอฟต์แวร์ตารางงาน "Google sheet" ออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้สอนและผู้เรี?? ?นในระดับชั้นมัธยมศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน?? ?าชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่?? ?สารมาตรฐาน ง 3.1 ระดับชั

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Excel online

  Excel online

  โดย นายสุรพล พลนาคู เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / 4 ชอบ

  Office 365 โดยการนำเสนอ ด้วย Excel online นับว่าสื่อการเรียนการสอนที?? ?ทันสมัยอีกโปรแกรมหนึ่งที่ช? ??วยให้การทำงานนั้นสะดวกรวดเ ร็วช่วยให้งานที่รู้สึกยากน?? ?้นง่ายด้วยการทำงานที่แสนง่? ??ยและมีข้อมูลที่ถูกต้องและส ามารถนำข้อมูลที่ได้นำไปใช้?? ?ระกอบการเ

  โดดเด่น
 • 05:56 ยอดนิยม Thinkttt Clip ข้อมูลและสารสนเทศ

  Thinkttt Clip ข้อมูลและสารสนเทศ

  โดย นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์ เพิ่มเมื่อ 365 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 ประเภทคลิปวีดีโอ ระดับประถมศึกษา ชื่อผลงาน : ข้อมูลและสารสนเทศกลุ่มสาระ?? ?ารเรียนรู้การงานอาชีพและเ?? ?? ??โนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่?? ?สารมาตรฐาน ง 3.1 : เข้

  โดดเด่น
 • 04:33 ยอดนิยม Thinkttt Clip ทำนาบนหลัง...คน

  Thinkttt Clip ทำนาบนหลัง...คน

  โดย นายประวิทย์ นาคมอญ เพิ่มเมื่อ 362 เข้าชม / 0 ชอบ

  การทำนาบนหลัง...คน คือ การปลูกข้าวในล้อรถยนต์ ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดน้ำ เหมาะกับสภาพปัญหาภัยแล้งใน?? ?ัจจุบัน และยังดูแลได้ง่าย ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อย ได้ผลผลิตสูง

  โดดเด่น
 • 04:28 ยอดนิยม พฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558

  พฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558

  โดย อุทิศ แจ้งถิ่นป่า เพิ่มเมื่อ 360 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอนวิชาเทคโนโลยีสาร?? ?นเทศ เรื่อง พฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เ?? ?็ตในประเทศไทย ปี 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน?? ?าชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  โดดเด่น
 • 06:59 ยอดนิยม Thinkttt Clip การเขียนภาษาซีเบื้องต้น ตอน สวัสดีชาวโลก

  Thinkttt Clip การเขียนภาษาซีเบื้องต้น ตอน สวัสดีชาวโลก

  โดย Kritsada Thongkumnurd เพิ่มเมื่อ 356 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การเขียนภาษาซีเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Dev C++ โดยมีเรื่องย่อ ดังนี้ เมื่อน้องรวงข้าว และน้องกลิ้ง ปรึกษาเรื่องที่จะสอบวิชาภา?? ?าซี แต่ไม่ค่อยเข้าใจ บังเอิญพี่ดอม(จากคลิปStopMotion) ผ่านมาจึงอาสาต

  โดดเด่น
 • 05:29 ยอดนิยม การสร้างสายแลนต่อตรง

  การสร้างสายแลนต่อตรง

  โดย กรรณิกา สุวรรณรัตน์ เพิ่มเมื่อ 353 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสร้างสายแลนแบบต่อตรง (วิชา ระบบเครือข่าย) ชั้น ม.6

  โดดเด่น
 • 03:48 ยอดนิยม กระเป๋า

  กระเป๋า

  โดย กัญจนา มีศิริ เพิ่มเมื่อ 351 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเย็บกระเป๋าผ้า ด้วยเศษผ้า ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มี สามารถทำกระเป๋าผ้าใส่วัสดุ?? ?ุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยตนเอง ด้วยความภาคภูมิใจในผลงานตน?? ?อง

  โดดเด่น
 • 07:48 ยอดนิยม Thinkttt Clip เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูปแบบการเชื่อมต่อ

  Thinkttt Clip เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูปแบบการเชื่อมต่อ

  โดย Krongthip Klapajon เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 ประเภทคลิปวีดีโอ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชื่อผ?? ?งาน : เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูป?? ?บบการเชื่อมต่อกลุ่มสาระการ? ??รียนรู้การงานอาชีพและเทคโ? ?? โลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศแล

  โดดเด่น
 • 07:11 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน New Technology การแสดงภาพ 3 มิติ (Thai)

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน New Technology การแสดงภาพ 3 มิติ (Thai)

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 341 เข้าชม / 1 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน New Technology การแสดงภาพ 3 มิติ (Thai) โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื ่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเ?? ?ทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนกา?? ?สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเท? ?? 3 ชั้นมัธยมศึกษา

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS