ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 การงานอาชีพ


 • 06:12 ยอดนิยม Thinkttt Clip การทำตุ๊กตาการบูร ^^

  Thinkttt Clip การทำตุ๊กตาการบูร ^^

  โดย นางสาวยุพิน เคร่งครัด เพิ่มเมื่อ 303 เข้าชม / 1 ชอบ

  สามารถใช้ประกอบการจัดการเร?? ?ยนการสอน ในกลุ่มสาระวิชาการงาานอาชี?? ?และเทคโนโลยี หรือ "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ทั้งในระดับประถมศึกษาและมั?? ?ยมศึกษาได้

  โดดเด่น
 • 06:59 ยอดนิยม Google ฟอร์ม

  Google ฟอร์ม

  โดย นายสุรพล พลนาคู เพิ่มเมื่อ 374 เข้าชม / 1 ชอบ

  Google Apps for Educationการใช้ google ฟอร์ม ในการสร้างแบบสำรวจ , แบบสอบถามและการสร้าง QR Code เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลรายล?? ?เอียด ต่างๆ ที่สะดวกและรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อการการเรียน?? ?ู้ของนักเรียนและบุลคคลทั่ว? ??ป ในการนี้ขอขอบพระคุณ Google Apps for E

  โดดเด่น
 • 06:59 ยอดนิยม Thinkttt Clip การเขียนภาษาซีเบื้องต้น ตอน สวัสดีชาวโลก

  Thinkttt Clip การเขียนภาษาซีเบื้องต้น ตอน สวัสดีชาวโลก

  โดย Kritsada Thongkumnurd เพิ่มเมื่อ 357 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การเขียนภาษาซีเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Dev C++ โดยมีเรื่องย่อ ดังนี้ เมื่อน้องรวงข้าว และน้องกลิ้ง ปรึกษาเรื่องที่จะสอบวิชาภา?? ?าซี แต่ไม่ค่อยเข้าใจ บังเอิญพี่ดอม(จากคลิปStopMotion) ผ่านมาจึงอาสาต

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip การติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่่านอินเทอร์เน็ต

  Thinkttt Clip การติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่่านอินเทอร์เน็ต

  โดย piyadanai เพิ่มเมื่อ 291 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การติดต่อสื่อสารและค้นหาข้?? ?มูลผ่านอินเทอร์เน็ต จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ?? ?รียนการสอน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ?? ?ปีที่ 5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นเนื้อหาการติดต่อต่อสื่?? ?สารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเท? ??ร์เน็ต ประกอบด้ว

 • 06:20 ยอดนิยม เทคนิคการทำGreen Screen

  เทคนิคการทำGreen Screen

  โดย นิวัฒน์ สารบุญ เพิ่มเมื่อ 332 เข้าชม / 0 ชอบ

  นายนิวัฒน์ สารบุญกลุ่มสาระการเรียนรู้?? ?ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษามาตรฐานการเ?? ?ียนรู้ 3.1 ช่วงชั้น ม.4-68. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให?? ?เหมาะสมกับงาน

  โดดเด่น
 • 04:53 ยอดนิยม Thinkttt Clip องค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

  Thinkttt Clip องค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

  โดย นายวรเดช ทุมมะชาติ เพิ่มเมื่อ 320 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอนเรื่อง องค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอ?? ?์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก?? ?าปีที่ 1

  โดดเด่น
 • 07:48 ยอดนิยม Thinkttt Clip เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูปแบบการเชื่อมต่อ

  Thinkttt Clip เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูปแบบการเชื่อมต่อ

  โดย Krongthip Klapajon เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 ประเภทคลิปวีดีโอ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชื่อผ?? ?งาน : เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูป?? ?บบการเชื่อมต่อกลุ่มสาระการ? ??รียนรู้การงานอาชีพและเทคโ? ?? โลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศแล

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ Google sheet

  Thinkttt Clip การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ Google sheet

  โดย ปิยะพงษ์ เพิ่มเมื่อ 368 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวีดีโอการประยุกต์ใช้งา?? ?ซอฟต์แวร์ตารางงาน "Google sheet" ออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้สอนและผู้เรี?? ?นในระดับชั้นมัธยมศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน?? ?าชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่?? ?สารมาตรฐาน ง 3.1 ระดับชั

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip การดราฟเส้นด้วยโปรแกรม Paint to SAI

  Thinkttt Clip การดราฟเส้นด้วยโปรแกรม Paint to SAI

  โดย gumzaa เพิ่มเมื่อ 280 เข้าชม / 0 ชอบ

  นายดีลาภ ปราบสงบกลุ่มสาระการเรียนรู?? ? การรงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่?? ?สาร ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕มาตรฐานการเรียน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสา??  ?สนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ป

 • 05:56 ยอดนิยม Thinkttt Clip ข้อมูลและสารสนเทศ

  Thinkttt Clip ข้อมูลและสารสนเทศ

  โดย นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์ เพิ่มเมื่อ 365 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 ประเภทคลิปวีดีโอ ระดับประถมศึกษา ชื่อผลงาน : ข้อมูลและสารสนเทศกลุ่มสาระ?? ?ารเรียนรู้การงานอาชีพและเ?? ?? ??โนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่?? ?สารมาตรฐาน ง 3.1 : เข้

  โดดเด่น
 • 05:02 ยอดนิยม Thinkttt Clip อาการเสียและการแก้ปัญหาที่เกิดจากแรม

  Thinkttt Clip อาการเสียและการแก้ปัญหาที่เกิดจากแรม

  โดย sombat เพิ่มเมื่อ 331 เข้าชม / 0 ชอบ

  Video Clip เพื่อการเรียนการสอน วิชาช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเ?? ?อร์ ชั้น ม.6โรงเรียนราชประชามสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทำโดย ครูสมบัติ แก้วศรี

  โดดเด่น
 • 06:36 ยอดนิยม thinkttt clip การแปลงไฟล์ power point เป็นวีดีโอ

  thinkttt clip การแปลงไฟล์ power point เป็นวีดีโอ

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 320 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแปลงไฟล์ power point เป็นวีดีโอ ให้นักเรียนได้แปลงไฟล์ power point ของตนเอง เป็นวีดีโอ เพื่อจัดทำเป็นบทสนทนาภาษาอ?? ?งกฤษ ในการบูรณาการการเรียนการสอ?? ?วิชาภาษาอังกฤษ ม.2

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS